Kilde: Landstinget


Grønlands Finanslov 2014

Landstinget
Mandag d. 14. april 2014

Nu foreligger finansloven for 2014 i PDF- format. Du kan hente den her
Tilknyttede tekster:

Finanslov for 2012

Landsstyret
Landstinget
Tirsdag d. 10. januar 2012

Finansloven lige ved hånden
Tilknyttede tekster:

Josef Motzfeldt genvalgt

Landstinget
Lørdag d. 17. september 2011

Efterårssamlingen 2011 er planlagt med i alt 24 mødedage. De enkelte mødedage vil være rullende, det vil sige at de punkter der ikke nås på mødedagen vil blive behandlet den næste mødedag. Efterårssamlingen forventes at afsluttes den 15. november.

Sproglige rettigheder i Grønland, Rigsfælleskabet og Norden

Landstinget
Tirsdag d. 22. februar 2011

Den nordiske sprogkonvention af 17. juni 1981 giver de nordiske statsborgere ret til at anvende deres eget sprog i et andet land. Overenskomst af 18. juni 2003 om ændring af den nordiske sprogkonvention udvider sprogene med grønlandsk, færøsk og samisk
Tilknyttede tekster:

Landstingslov om konkurrence

Landstinget
Mandag d. 8. november 1999

Loven har til formål at fremme konkurrencen og dermed styrke effektiviteten i produktion og omsætning af varer og tjenesteydelser m.v. samt forhindre misbrug af en dominerende stilling på et markedsområde

Landstingets arbejdsform, betænkning

Landstinget
Tirsdag d. 2. marts 1999

Kommissionens arbejde kan resumeres således, at der ønskes et styrket Landsting, der skal have egen udvalgsfunktion, en juridisk- og økonomisk funktion og vejlednings- og rådgivningsfunktion i øvrigt. Samtidig foreslås, at Landstinget samles 2 gange årligt med en samling på ca. 10 uger om foråret og en samling på ca. 10 uger om efteråret