Landskassens regnskaber 2001 - Revisionsudvalgets betænkning Indhold

Betænkning vedrørende Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001 og indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Landstingets Revisionsudvalg
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

Betænkning vedrørende Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001
og indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002

Afgivet af Landstingets Udvalg til revision af Landskassens regnskaber i forbindelse med 2. behandlingen af Forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber 2001

Landstingets Revisionsudvalg har under behandlingen bestået af
 • Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen (S), Formand
 • Landstingsmedlem Godmand Jensen (A), Næstformand
 • Landstingsmedlem Lars Karl Jensen (S)
 • Landstingsmedlem Lars Sørensen (IA)
 • Landstingsmedlem Mogens Kleist (K)
I denne betænkning anvendes følgende forkortelser:
 • Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, DSA.
 • Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, KIIIP.
 • Økonomidirektoratet, ØD.
 • Kollegieadministrationens Fælleskontor, KAF.Indhold
 • 1. Indledning
 • 2 Bevilling contra forbrug i 2001
 • 3 Revisionsudvalgets undersøgelse af særlige forhold
 • 4. Revisionsudvalgets bemærkninger til revisionsprotokollat til årsregnskab 2001
 • 5. Revisionsudvalgets bemærkninger til revisionsprotokollatet af 22. januar 2002
 • 6. Revisionsudvalgets bemærkninger til de nettostyrede virksomheder
 • 7. Forvaltningsrevisionsundersøgelser
 • 8. Indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002
 • 9. Afslutning og indstilling til Landstinget om Landskassens regnskaber 2001
 • 10. Bilag 1-13