Kilde: Lars Mosgaard


En fri presse - ja, tak!

Lars Mosgaard
Fredag d. 22. november 2002

Nu synes jeg, at det drejer sig om, at man vil begrænse den frie presses udfoldelsesmuligheder ved at belægge den med en kultur- og plicensur

Sundhedsvæsenet i vadestedet

Lars Mosgaard
Torsdag d. 21. november 2002

Jeg har valgt at stemme på et nyt parti denne gang. Et parti, der ikke er tynget af fortiden

Heksejagt

Lars Mosgaard
Torsdag d. 14. november 2002

Det er ikke engang danskerne, sådan nogle som mig, der er de farlige, nej det er nogle helt andre, nemlig dem, som påstår de er grønlændere, og nu vil de have opmærksomhed på bekostning af landets rigtige befolkning

Værdien af en politiker...

Lars Mosgaard
Fredag d. 4. oktober 2002

For 100.000 eller 200.000 kroner om året - hvad kan vi få for det? ... Jeg tror slet ikke, vi vil have det, vi kan få for den pris

Gode arbejdsforhold....

Lars Mosgaard
Tirsdag d. 1. oktober 2002

Det er befriende at høre i Radioavisen, at der i hjemmestyret er lydhørhed for gode arbejdsforhold

Demokrati - noget vi kan bruge efter behov?

Lars Mosgaard
Tirsdag d. 2. april 2002

Jeg synes, at IA, som jeg ellers respekterer, skal finde andre toner, når de omtaler det demokrati, som også de - som os andre - må underordne sig

Held og lykke, Lars Emil og Kuupik

Lars Mosgaard
Torsdag d. 29. november 2001

Det enorme efterslæb i milliardklassen, der er på uddannelsesområdet i det grønlandske samfund, er en arv fra tiden før hjemmestyrets indførelse ... Der må være muligheder for at bringe dette aspekt såvel ind i en forhandling om bloktilskuddet fra Danmark som for en seriøst ment forhandling om selvstændighed

Kammerateri?

Lars Mosgaard
Torsdag d. 27. september 2001

Vi må gå ud fra, at der er tale om et omfattende og skadeligt problem, og at der er bevislige grunde og konkrete eksempler på det, der kaldes kammerateri, ellers er der vel ingen god grund til alt postyret? Eller er der blot tale om blålys og utroværdighed i Siumuts bagland?

Det grønlandske sundhedsvæsen

Lars Mosgaard
Fredag d. 11. maj 2001

Ret beset udføres derfor langt de fleste sundhedsydelser bedst og billigst i distrikterne, forudsat at personalet er der, og at det er sammensat passende bredt med en passende bred vifte af sundhedsfaglig kompetence

Sundhedsvæsenets bygdeservice

Lars Mosgaard
Torsdag d. 5. april 2001

En løsning på langt sigt vil være, at personer fra bygderne tager de nødvendige uddannelser og bagefter føler sig forpligtet til eller ligefrem har lyst til at vende tilbage til en bygdetilværelse

Drikkevand i Grønland

Lars Mosgaard
Tirsdag d. 30. januar 2001

Når Nukissiorfiit hævder, at de ikke ved egne prøver kan påvise bakterier, når sundhedsvæsenet kan, så skylder Nukissiorfiit at redegøre for deres egen prøvetagningsprocedure, forsendelsesvejen, deres laboratoriefaciliteter m.v

At være dansker i Grønland

Lars Mosgaard
Torsdag d. 21. december 2000

Når jeg overværer diskussionerne i medierne, det vil sige i radioavisen, aviserne og i Qanorooq, så forstår jeg, at jeg som dansker i Grønland er koloniherre og vil bestemme over grønlændernes fremtid ... Nå, måske ikke lige mig? Men hvem så? Alle de andre?

Anstændighed - ja, tak!

Lars Mosgaard
Tirsdag d. 9. maj 2000

Men gud ske tak og lov, at man er politiker og ikke præst, ikke?

Denne politiske politiseren...

Lars Mosgaard
Fredag d. 28. april 2000

For mig lyder det som om finansudvalget har modtaget et udmærket forslag til behandling, men at de partout skal finde på en god undskyldning for et afslag i stedet for at tage en egentlig beslutning, og i hvert fald for at slippe for at komme med en ordentlig begrundelse.

Om prioritering i sundhedsvæsenet

Lars Mosgaard
Tirsdag d. 1. juni 1999

En seriøs debat om prioritering i sundhedsvæsenet må hilses velkommen, som noget nødvendigt. Men man må forberede sig og sætte sig ind i forhold omkring etik, moral, demokratiske borgerrettigheder m.m.

Redegørelse om regionalisering - en mindretalsudtalelse

Lars Mosgaard
Torsdag d. 30. april 1998

Anbefalingerne vil allerede på ret kort sigt medføre en eksplosion i udgifterne til de sekundære sundhedsydelser, samtidig med at den primære sundhedstjenestes service direkte afsmalnes med betænkelige forringelser til følge.

Grønlandsk og dansk

Lars Mosgaard
Torsdag d. 26. februar 1998

De drøftelser om grønlandsk kontra danske firmaer, som vi på de seneste har været vidne til især i Qanorooq, nærmer sig i betænkelig grad en etnisk skelnen mellem dansk og grønlandsk. Tilsvarende stammer det følelsesregister, som aktiveres i forbindelse med de samme drøftelser, også fra det etnisk- nationalistiske felt, ikke langt fra diskriminationens og racismens fæle ansigt.

Telemedicin og udvikling af sundhedsvæsenet

Lars Mosgaard
Lørdag d. 1. juni 1996

Jeg kan dog forudse problemer på grund af, at telemedicinen under indtryk af tidens euforiske stemning og som politisk springbræt, introduceret af gamle manegeklovner til nye tricks, ser ud til at blive brugt ud over, hvad teknologien i sig selv kan bære.

Politik er det muliges kunst - om Thule Air Base

Lars Mosgaard
Onsdag d. 6. marts 1996

Vi kunne ganske vist have haft dollars eller rubler i stedet for kroner at købe for. Undskyld mig, men jeg ved godt, hvad jeg personligt synes bedst om, I andre må selv tage stilling. Har Thulebasen oven i købet været med til at undgå den store krig mellem atommagterne, ja, så skal vi vel være ret glade for det i dag!?