Anstændighed - ja, tak!

Men gud ske tak og lov, at man er politiker og ikke præst, ikke?

Tirsdag d. 9. maj 2000
Lars Mosgaard
Emnekreds: Etik, Love og konventioner, Politik.

Ifølge Radioavisen her til morgen den 4. maj har AG skrevet en artikel om Mikael Petersens uretmæssige tildeling af en direktørbolig i Nuuk uden om 13 års boligventeliste. Jonathan Motzfeldt synes ifølge avisen, at det er i orden, for man skal ikke sætte familier med børn på porten og i øvrigt opføre sig anstændigt over for personer, der har tjent samfundet.

Ja, selvfølgelig skal man det.

Nu stiller sagen sig så heldigt for J.M., at han er politiker og ikke præst!?

Jeg kender nemlig til et tilfælde, hvor en præst, der blev pensioneret efter et langt livs tro tjeneste for samfundet, og som vel som så mange andre præster i løbet af den lange tjeneste blev forflyttet rundt til alle landets byer fra embede til embede, ved sin fratræden blev sat ud af sin bolig og i årevis henvist til at bo hos børn og venner uden udsigt til en bolig.

Hans kone oplevede vistnok aldrig at komme i egen bolig.

Den omtalte præst kan nok ikke helt forstå det udsagn om anstændighed, som skulle være kommet fra højeste sted.

Var der ikke også en anden præst, som måtte flytte til Danmark for at få en bolig i sit otium?

Men gud ske tak og lov, at man er politiker og ikke præst, ikke?