Kilde: Magnus Larsen


KNR for det grønlandske samfund

Magnus Larsen
Torsdag d. 21. maj 1998

Den fungerende KNR-direktørs samtale med en journalist i radioavisen i embeds medfør er et lukket møde; og jeg er forbløffet over, at Anders Nilsson via Internettet kan referere fra et lukket møde, og fordreje indholdet af mødet som et censur fra KNR's bestyrelse og fra ledelsen.

Svar til Anders Nilsson - om KNR

Magnus Larsen
Søndag d. 10. maj 1998

På KNR-bestyrelsens vegne skal jeg opfordre landstingsmedlem Anders Nilsson til at stoppe med alle sine løgnehistorier om KNR's drift, sådan som han har praktiseret det via Internettet.