Privatskoler og frie grundskoler

Jeg kan af indholdsfortegnelsen over dagsordenspunkter til forårssamlingen se, at der ikke er et forslag til landstingslov om privatskoler og frie grundskoler

Torsdag d. 4. maj 2000
Martin Ben Shalmi
Emnekreds: Love og konventioner, Politik, Uddannelse.

Kære Lise,

Jeg kan af indholdsfortegnelsen over dagsordenspunkter til forårssamlingen se, at der ikke er et forslag til landstingslov om privatskoler og frie grundskoler.

Dette kommer noget bag på mig, da du ved vores møde onsdag den 9. februar kl. 11.00 på dit kontor forklarede, at den beslutning som Landstinget havde truffet under punkt 113 på efterårssamlingen 1999 ikke gik på til forårssamlingen 2000 at skabe de økonomiske rammer for støtte til privatskoler og frie grundskoler, men blot hjemlen til at starte sådanne. De økonomiske støttemuligheder, forklarede du, ville komme senere.

I AG den 30. marts er du citeret for at have sagt, at du aldrig har lovet, at lovhjemmelen kommer på forårssamlingen. Jeg formoder du er fejlciteret, da du dels gav udtryk herfor på vores møde og dels i svarnotatet af 22. oktober 1999 vedrørende dagsordenspunkt 113 på efterårssamlingen 1999 og i debatten under behandlingen af dette punkt gav udtryk for, at landsstyret ville fremsætte et konkret lovforslag om privatskoler og frie grundskoler på forårssamlingen 2000.

Du er også i samme AG citeret for, at I ikke har administrative ressourcer nok til også at løfte en sådan opgave for nuværende. Det er naturligvis beklageligt, specielt da vi kommer ikke videre med vores friskoleinitiativ før dels lovhjemmelen er på plads og dels de økonomiske støttemuligheder er på plads.

Nuuk International Friskole skal derfor tilbyde at udføre alt det administrative arbejde, herunder udarbejdelse af lovforslag m.v. i forbindelse med lov om privatskoler og frie grundskoler samt lov om økonomisk støtte til privatskoler og frie grundskoler, så denne lovpakke kan behandles på efterårssamlingen 2000 og indarbejdes i landstingsfinanslov 2001.

For dette arbejde skal Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke betale kr. 0,00

De nærmere arbejds- kompetence- og referenceforhold skal naturligvis fastlægges på et møde snarest og gerne inden den 28. maj 2000, hvor Nuuk International Friskole holder ordinær generalforsamling. Du er naturligvis, i lighed med alle andre, velkommen til at overvære vores generalforsamling.

Med venlig hilsen
Martin Ben Shalmi
formand