Kilde: Michael Rosing


Hvem skal have (reje)kvoterne

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 22. marts 2018

Vi synes det er rimeligt at diskutere, hvor længe man skal have lov til at eje en given kvote. En kvote kan sammenlignes med en koncession, som vi f.eks. kender det som en brugsret til ørredelve til turisme og trofæjagt. De koncessioner eller brugsrettigheder gælder typisk i 20-30 år med mulighed for forlængelse

Jeg melder mig hermed ud af Demokraatit fra og med dags dato

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 19. september 2017

En sådan beslutning er ikke nem og det er også med et tungt hjerte at jeg nu siger farvel til mange gode stunder i partiet. Jeg vil sige en stor tak til dem der kæmpede sammen med mig imod korruption og nepotisme, og for bæredygtighed, frihed og transparens.

§ 37 - Spørgsmål: Koalitionspartierne stiller alt for mange spørgsmål

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 17. marts 2017

Somme tider virker det som om, at nogle af spørgsmålene udelukkende bliver stillet i håb om at opnå lidt omtale i medierne, da svarene kunne være fundet ved en simpel søgning på Google, i Finansloven eller ved at rette henvendelse til den relevante udvalgssekretær i Landstingets Bureau

§ 37 - Spørgsmål: Forfatningskommissionen

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 7. februar 2017

Som vi allerede har givet udtryk for finder vi det udemokratisk, at landsstyret - i direkte modstrid med anbefalingerne i ”Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission” – har besluttet at såvel formands som næstformandsposten skal besættes af koalitionen. Vi ønsker derfor at vide præcist hvor langt denne udelukkelse af oppositionen kommer til at gå.

§ 37 - Spørgsmål til landsstyret vedr. forfatningskommissionen

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Sammenholdt med at formandskabet i kommissionen vælges af koalitionen betyder dette, at oppositionen reelt er helt uden indflydelse på andet end deres egne medlemmer af kommissionen. Mener landsstyret at dette er i tråd med god demokratisk skik?

§ 37 - Elektronisk logbog

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 14. januar 2017

Det er endvidere min forståelse, at Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har arbejdet på et elektronisk logbogs-system i nogle år, og at man har valgt at satse på at udvikle sit eget system i stedet for at købe et tilsvarende system, som fungerer andre steder.

Forfatningskommission: Alvorlig misforståelse fra IA

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 12. december 2016

Vi kan nu konstatere, at i hvert fald IA’s formand ikke har sat sig ordentligt ind i, hvad det hele går ud på.

Vi har taget ansvar og skaffet resultater

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 28. august 2015

Demokraterne er borgernes garant for, at skatten på arbejde ikke kommer til at stige. Status er, at indkomstskatten IKKE er steget, og sådan vil det fortsætte lige så længe Demokraterne er med i koalitionen

Torskedumt torskefiskeri?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 21. november 2014

Det sætter unægteligt tingene lidt i perspektiv at tænke på at vi risikerer at ødelægge en potentiel eksportindtægt på størrelse med bloktilskuddet, fordi vi ikke vil vente på at bestanden vokser sig stor før vi begynder at høste af den.

Xenodermichtys copei, en ny export success?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 30. oktober 2014

Vi har altid vidst at der var krabber. Men for ca. 20 år siden tog fiskeriet pludseligt fart. Der kom nye krabbebåde til hele tiden og de have nogle år med store fangster. Og så skete det som biologerne havde forudset. Der kom for mange både, fiskeriet blev ikke begrænset og bestandene kollapsede.

Nultolerance - Et ideologisk korstog der ikke løser Grønlands problemer

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 16. oktober 2014

Nultolerance er et simpelt slagord der kan samle folk om en sag. Men det løser ikke de problemer Grønland står overfor i dag. Tværtimod udstiller det Grønland som et sted hvor store beslutninger bliver taget, og taget om, afhængigt af hvem der har et snævert flertal hvornår.

Tager vi turismen alvorligt?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 23. maj 2014

Diskussionen ender altid med at vi forsøger at fastsætte afgifter i forhold til det aktuelle gab i landskassen i stedet for at se på sagen fra den anden side og tænke over, hvad vi leverer til gengæld.

Spørgsmål om regler for tilknytning til Grønland

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 17. maj 2014

Der findes over 50 lovgivninger om regler for tilknytning til Grønland
Tilknyttede tekster:

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. regler for tilknytning til det grønlandske samfund

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 11. april 2014

Det kan være endog meget svært at overskue, hvornår man har ret til at være et fuldgyldigt medlem af samfundet. Det skyldes, at der til en del af samfundets love og regler hører en tilknytningsregel.

Grønlænderkortet

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 26. februar 2013

Nogle gange ville det være rart at kunne trække et kort op af lommen, der siger "Grønlænder". Et helt simpelt nationalt ID-kort, der kan bruges alle steder.

Socialt dumpet?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 6. juni 2012

Vi har dårlige erfaringer med forskelsbehandling her i landet. Under fødestedskriteriet fik grønlandske ansatte mindre løn end danske. Det er en god og smuk tanke, at vi ikke vil gøre det samme overfor den fremmede arbejdskraft.

Billig arbejdskraft er ikke social dumpning

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 23. maj 2012

Vi mener ikke, at der er tale om social dumpning, hvis en kinesisk arbejder får tre gange den løn han eller hun ville have fået i Kina, uanset om det så er væsentligt mindre end en grønlandsk løn.

Historiens ironi

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 24. februar 2012

Det var ikke længere en embedsmand i København der besluttede hvad man kunne købe i Grønland, og til hvilke priser.

Der er ingen bygder i folketinget

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 12. august 2011

Hvis Selvstyret skal være andet og mere end bare hjemmestyre version 2.0, så skal hele vores tilgang til Rigsfællesskabet ændres, og det arbejde starter i Folketinget. Hvis vores nationale selvværd skal højnes, så vi bliver i stand til at møde fremtidens udfordringer, så er vi nødt til at rejse os, ranke ryggen og spørge, hvor vi kan bidrage, i stedet for hele tiden at fortælle Danmark, hvor vi har brug for hjælp.

Greenpeace, rebeller med en dårlig sag

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 23. maj 2011

Det var både interessant og lidt beklemmende at læse forskellige menneskers reaktioner på historien om at nogle børn havde jaget Greenpeace aktiviser væk fra gaden i Nuuk. Rigtigt mange reagerede med skadefryd, nu kunne Greenpeace mærke på deres egen krop hvad vi føler for dem. Min egen reaktion er mere blandet. Jeg forstår udmærket at børnene reagerer på den måde når de har hørt forældrenes reaktioner på Greenpeace. Greenpeace selv overholder jo ikke landets love. De skaffer sig uberettiget adgang til andres ejendom, de opfordrer til ulovligheder for at fremme deres sag, og de lader hånt om vores demokratiske proces. Jeg forstår også de mennesker der fryder sig over at de nu får med deres egen mønt. Men mest af alt gør det mig trist til mode.

Annoncernes sprog

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 30. oktober 2010

Her i Grønland er problemet ekstra stort, fordi nye firmaer ofte skal konkurrere med firmaer, som Selvstyret ejer og understøtter. For en del varer og ydelser er der i dag en anden mulighed. Denne mulighed er, at gå på internettet og finde en billigere løsning. Det er nemt, det er effektivt, men det kræver, at man taler mindst dansk. Derfor bliver det de forbrugere, som lovforslaget søger at beskytte, der kommer til at betale den højeste pris, hvis forslaget bliver til virkelighed.

Redegørelse om kommunerne

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 18. maj 2010

Demokraterne ville foretrække, at alle fire borgmestre fik plads i styregruppen på bekostning af formanden for KANUKOKA. Det skyldes, at vi er af den opfattelse, at tiden er løbet fra KANUKOKA.
Tilknyttede tekster:

Væksterhverv

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 17. maj 2010

Der er i hovedtræk to barrierer når et individ eller en familie ønsker at skifte til et andet erhverv. Den ene er af teknisk økonomisk art. Der er mange ting der skal overvejes i den sammenhæng. Indebærer skiftet at hele familien skal flytte, eller skal dele af familien være væk i perioder som man kan forestille sig ved for eksempel minedrift. Hvordan kommer økonomien til at se ud i overgangsperioden. Og ikke mindst, kan familielivet hænge sammen når en eller begge forældre måske skal være væk i lange perioder.

Velfærdssystemet

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Denne stolthed man får ved aktivt at yde et bidrag til samfundets eksistens, er også en grund til, at vi ønsker et opgør med sammenblandingen af erhvervspolitik og velfærdspolitik. Vi mener ikke, at de som arbejder i tilskudsbaserede erhverv er uvidende om dette. Vi foretrækker at be-folkningen går på arbejde vidende om at netop de bidrager til at holde samfundet i gang snarere end at de udfører et arbejde som egentligt er en skjult social ydelse.

Selvforsyningen af fødevarer

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Der er for eksempel aldrig røster fremme for at Grønland skulle være selvforsynende med blyanter fordi man kan købe blyanter meget billigt på verdensmarkedet. Men når talen falder på fødevarer er der en lang tradition for at forlange at vi bliver selvforsynende, selvom det giver lige så god mening som at blive selvforsynende med blyanter.

Off-shore - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Det kommer forhåbentligt ikke som en overraskelse at Demokraterne mener at der er 3 steder hvor uddannelsesindsatsen må og skal intensiveres. De er folkeskolen, folkeskolen, og folkeskolen. Hvis folkeskole uddannelsen ikke er på højt fagligt niveau så kan vi ikke i længden regne med selv at besætte hovedparten af stillingerne i væksterhvervene og vi vil risikere at blive tilskuere til udviklingen i vores eget land.

Den hellige sæl

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 30. april 2009

Drop tilskudene til sælskindsindustrien, drop tanken om at vi kan tvinge europæerne til at købe vores skind, og drop ideen om at vi mister vores identitet hvis vores sælskindsproduktion bliver formindsket.

Kan man stemme på Wæver Johansens politik?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 26. november 2002

Wæver Johansen er medlem af Siumut. Derfor stemmer han på samme måde som resten af partiet, det vil sige på den politik Enoksen vil føre. Det er kun ret og rimeligt, ellers ville Siumut have en meget god grund til at ekskludere ham.

Hvorfor skal der skydes flere hunrener?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 9. august 2002

Megen af rensdyrenes vinterføde er såkaldte flerårige planter og laver. Det vil sige at det tager flere år for en plante der er blevet spist før der kommer en ny. Det gør så at rensdyrene har muligheden for at nedgræsse et område. Når der så ikke er nok føde får vi dyr der er magre og vi risikerer desuden at kalvene bliver tabt om vinteren og til sidst en stor vinterdødelighed af voksne dyr