Vi har taget ansvar og skaffet resultater

Demokraterne er borgernes garant for, at skatten på arbejde ikke kommer til at stige. Status er, at indkomstskatten IKKE er steget, og sådan vil det fortsætte lige så længe Demokraterne er med i koalitionen

Fredag d. 28. august 2015
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

(an)

Det er en stor beslutning for et lille parti at indtræde i en regeringskoalition. Risikoen for at blive mast og glemt er ganske stor.

Tilbage i december 2014 valgte vi fra Demokraterne alligevel at tage springet. Vores vurdering var, at muligheden for indflydelse var større i en koalition end den var i en oppositionsrolle. Vi kunne så let som ingenting have gjort os umulige og uspiselige for vores på - daværende tidspunkt kommende - koalitionspartnere, og på den måde have placeret os selv i en oppositionsrolle langt fra indflydelse og langt fra ansvaret. Præcis sådan som Inuit Ataqatigiit valgte at gøre.

Det store spørgsmål er jo så om det har kunnet betale sig for os. Har vi fået indflydelse? Har vi fået gennemført de ting, som vi lovede før valget?

Vi har fire mandater, og er derfor meget bevidste om, at vi naturligvis ikke kan få gennemført alt, hvad vi vil. Det ville kræve et absolut flertal, som ingen partier er i besiddelse af. Men hvad har vi så opnået?

Her vil vi pege på tre ting, der helt sikkert havde været anderledes, hvis ikke Demokraterne havde vist ansvar og var trådt ind i et koalitionssamarbejde.
  1. Ny landstingsbygning
    Før valget til Landstinget besluttede samtlige andre partier end Demokraterne, at der skulle bygges en ny Landstinget-bygning til flere hundrede millioner kroner. Demokraterne har hele tiden været fortaler for, at disse mange penge kunne og burde bruges bedre. Vi lovede i valgkampen, at vi ville kæmpe for, at der ikke blev bygget en ny bygning. Til trods for, at vi blot har fire mandater ud af 31, så har vi fået gennemtrumfet, at der ikke bliver bygget en ny Landstinget-bygning.
  2. Særlige rådgivere er afskaffet
    Demokraterne har helt fra start været skarpe modstandere af det cirkulære, der gav medlemmer af landsstyret ret til at ansætte særlige rådgivere. Cirkulæret blev indført under den forrige regering. Status i dag er, at ingen medlemmer af landsstyret har en særlig rådgiver og at cirkulæret er afskaffet.
  3. Skatten på arbejde kommer ikke til at stige
    Begge vores koalitionspartnere – Siumut og Atassut – har inden for de seneste par år ytret, at man gerne ser en stigning i skatten på arbejde som et middel til at skaffe flere penge til de stigende udgifter i landskassen. Demokraterne er borgernes garant for, at skatten på arbejde ikke kommer til at stige. Status er, at indkomstskatten IKKE er steget, og sådan vil det fortsætte lige så længe Demokraterne er med i koalitionen. Og det regner vi bestemt med at være minimum frem til næste valg.

Flere demokrat-aftryk
Nu er der nok mange, der vil sige, at vi ikke har gennemført alt, hvad vi sagde vi ville i valgkampen. Dem der siger det, har helt ret. Vi fik nemlig ikke de 16 mandater, der skulle til for, at vi alene kunne gennemføre vores politik. Derfor er vi hele tiden nødt til at forhandle os frem til aftaler og kompromiser med vores samarbejdspartnere. Sådan er politik og sådan er demokrati.

Ingen skal dog være i tvivl om, at vi hver dag arbejder hårdt for at få vores synspunkter igennem. Og vi er helt sikre på, at man også de næste tre år vil se, at der vil blive ført en velovervejet og fornuftig politik med masser af fingeraftryk fra Demokraterne.