Kulturarven er levende

Det vil være naturligt, at der heri også indgår værkstedsfaciliteter for kunsthåndværkere og praktisk træning i traditionelle teknikker, eksempelvis indenfor fangstredskaber og skindbehandling.
Dette uddannelsestilbud vil blive søgt realiseret i samarbejde med kommuner, kulturinstitutioner og andre aktører på kulturområdet.

Torsdag d. 15. oktober 2009
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Kultur og samfund, Uddannelse.

Knud Rasmussens Højskole har gennem de sidste mange år haft fokus på kulturarven som en væsentlig bestanddel af undervisningen på højskolen. Dette har omfattet såvel de fysiske manifestationer af kulturarven som de immaterielle og sammenhængen mellem disse.

Landsstyret anerkender højskolens indsats på området og derfor har landsstyremedlem for Kultur, Mimi Karlsen, holdt et møde med højskolens bestyrelsesformand, Samuel Olsen, og forstander, Jakob Møller Lyberth, til drøftelser om et muligt samarbejde om tiltag med henblik på også at levendegøre kulturarven. Dette i første omgang med fokus på skindbehandling, fremstilling af nationaldragten og traditionel skindsyning.

Bestyrelsesformanden og forstanderen har tilkendegivet, at disse ønsker falder i tråd med højskolens egne planer på området, og at højskolen derfor ser frem til et spændende samarbejde herom.

Dette tiltag skal ses som et af flere kommende tiltag, der har til formål at skabe opmærksomhed om de mange elementer af Grønlands immaterielle kulturarv.

Landsstyremedlem for Kulturområdet ønsker derfor også at de hidtidige planer om etablering af en designuddannelse revideres med henblik på at etablere et mere holistisk uddannelsestilbud, hvor der udover design- og kunstuddannelse også vil indgå elementer, der tager sit afsæt i Grønlands kulturarv. Det vil være naturligt, at der heri også indgår værkstedsfaciliteter for kunsthåndværkere og praktisk træning i traditionelle teknikker, eksempelvis indenfor fangstredskaber og skindbehandling.

Dette uddannelsestilbud vil blive søgt realiseret i samarbejde med kommuner, kulturinstitutioner og andre aktører på kulturområdet.

Kilde: Qanoq.gl