Nyt samarbejde om udsatte børn mellem Grønland og Danmark

De fleste grønlandske børn i Danmark har det godt, men der er en gruppe, som er særligt sårbar og vokser op i socialt udsatte familier. Børnene er ensomme, de har problemer med skolen og lever ofte isoleret fra danske børn

Torsdag d. 3. november 2011
Karen Hækkerup
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Grønlændere i Danmark.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og landsstyremedlem for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Mimi Karlsen er i dag blevet enige om, at Danmark og Grønland gensidigt skal underrette de sociale myndigheder, når en udsat familie flytter fra Grønland til Danmark eller den anden vej.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og landsstyremedlem for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Mimi Karlsen har i dag holdt møde om samarbejdet mellem Danmark og Grønland på det sociale område. De er blandt andet blevet enige om, at de sociale myndigheder skal underrettes, når en udsat familie flytter fra Grønland til Danmark eller den anden vej.

De fleste grønlandske børn i Danmark har det godt, men der er en gruppe, som er særligt sårbar og vokser op i socialt udsatte familier. Børnene er ensomme, de har problemer med skolen og lever ofte isoleret fra danske børn. Derfor har de brug for en særlig social indsats, men de sociale myndigheder opdager desværre langt fra altid børnenes behov for hjælp.

Initiativet skal ses i sammenhæng med social- og integrationsministerens ønske om, at der skal udarbejdes en samlet plan for indsatsen for grønlandske børn i Danmark.

Karen Hækkerup siger:

”Vi må ikke svigte de grønlandske børn, der har det svært. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver opmærksomme på dem så hurtigt som muligt. Det kan vi bruge aftalen til, så de sociale myndigheder skal underrette hinanden, når udsatte familier flytter mellem Grønland og Danmark.”

Mimi Karlsen siger:
”Det ligger mig meget på sinde, at de børn, der flytter til Danmark, får en god opvækst og en tryg barndom. De skal have en god start på livet, og derfor skal vi udveksle informationer.”

Forslaget om underretning af de sociale myndigheder, når udsatte familier flytter fra Grønland til Danmark eller omvendt, vil snarest blive udmøntet gennem lovgivning.

Danmark og Grønland har allerede indgået en samarbejdsaftale på det sociale område mellem de ansvarlige ministre i de to lande. Desuden er der et samarbejde i ”Det Sociale Kontaktudvalg” på embedsmandsniveau. Begge dele har fokus på udsatte børn og unge.

Karen Hækkerup og Mimi Karlsen vil nu udvide samarbejdsaftalen, så samarbejdet mellem Grønland og Danmark styrkes yderligere.