Vi har ikke tidligere set et så upålideligt landsstyre

En behandling af beslutningsforslaget blev i dag berostillet umiddelbart før en afstemning herom, eftersom det ansvarlige medlem af landsstyret ikke havde passet sit arbejde.

Lørdag d. 14. november 2015
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Efterårssamling 2015, Politik, Sundhedsvæsenet.

Foto: Jonas Nilsson

Under forårssamlingen lovede landsstyret at undersøge om det offentlige kunne afholde opholdsudgifter for pårørende til akut sygdomsramte i det grønlandske patienthjem, idet landsstyret var indstillet på at indarbejde udgiften i Finansloven for 2016.

Som forslagsstiller og som medlem af Sundhedsudvalget må jeg i dag konstatere, at det ansvarlige medlem af landsstyret anmoder om en udsættelse af sagen. Det sker i sidste øjeblik og lige før behandlingen af beslutningsforslaget – uden at vi har hørt fra landsstyret herom – hverken til foråret eller hér i sommers.

En behandling af beslutningsforslaget blev i dag berostillet umiddelbart før en afstemning herom, eftersom det ansvarlige medlem af landsstyret ikke havde passet sit arbejde.

Det er beklageligt at et forslag om pårørendes mulighed for rejseledsagelse af de syge derved ikke bliver behandlet.

Alt imens landsstyret ikke formår at passe deres arbejde påstår de, at jeg som forslagsstiller – men heller ikke nok med det, at det er det samlede Landsting som har fejlet i den forbindelse.

Det er derfor at Inuit Ataqatigiit står bag forslaget til dagens mistillidsdagsorden overfor landsstyret.

Landsstyrekoalitionen stiller imidlertid en afværgedagsorden med forslag om overgang til næste punkt på dagsordenen, selvom muligheden for en fortsat behandling af beslutningsforslaget reel bestod.


Inuit Ataqatigiit stillede mistillidsvotum til landsstyremedlem for Sundhed, da hun ikke har lavet det lovede udredninger og konsekvenser for Mimi Karlsens forslag om betalt ophold til pårørende til patienter

“Forslag om overgang til næste punkt på dagsordenen i medfør af § 52 i Forretningsorden for Landstinget.

Mistillidsvotum til landsstyremedlem for Sundhed.

Landsstyremedlemmet skrev i sin Svarnotat af 25. maj 2015 bl.a.:

”Idet landsstyret kan konstaterer, at nærværende forslag rummer mange uafklarede forhold vil landsstyret henstille til at 2. behandlingen af dette punkt rykkes til EM 2015. I den mellemlæggende periode kan de uafklarede forhold belyses nærmere og forslaget kan indgå i de samlede politiske prioriteringer på sundhedsområdet frem mod finanslov 2016”.

IA kan konstatere at landsstyremedlemmet ikke har brugt mellemliggende periode til at få belyst de uafklarede forhold. Hun har svigtet sit løfte og har ikke levet op til sit ansvar.

Alvorligt syge mennesker og deres pårørende kan ikke være tjent med at vi fortsat må vente.

Landsstyremedlemmets passivitet må have konsekvenser",

Forslagets afstemningstema:
Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at familiemedlemmer til patienter med en akut sygdom, som indlogeres på Patienthjemmet i København, fra og med 2016 kan få opholdsudgifter, i forbindelse med opholdet på patienthjemmet, dækket af det offentlige.