Kilde: Naaja Nathanielsen


Ansvar og udvikling kan gå hånd i hånd

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. december 2015

Det er derfor positivt, at man i Paris blev enige om, at holde de kommende temperaturstigninger under 2 grader. Det er også godt, at aftalen fastslår, at de rigeste lande årligt skal overføre 100 milliarder dollar til fattige lande, hvor store befolkningsgrupper stadig mangler strøm og andre grundlæggende fornødenheder.

Landsstyrepartierne nedstemmer gælds- og investeringsstrategien

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 1. december 2015

Når vi som politikere beslutter at optage gæld, så er det borgernes penge det handler om. Og det er netop samfundets samlede gæld der sættes nogle rammer for i strategien.

Er det sådan vi er? En nation der tæver kvinder og accepterer det?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 25. november 2015

Tallene er for længst holdt op med at chokere os. Vi har vænnet os til volden. Det gør ikke indtryk, at politiet har registreret 2836 tilfælde af ”husspektakler” i 2014, heraf 410 hvor børn var til stede. Det resulterer ikke i demonstrationer eller en særlig national indsats. Sådan er det bare.

Hvor blev åbenheden af?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 30. oktober 2015

Kim Kielsen blev valgt på en dagsorden om at gøre op med de dårlige sager der havde præget landet under Aleqa Hammonds ledelse. Men sagen om mediestøtte forsvandt ikke og det nye landsstyre valgte overraskende at bakke op om den linje der blev lagt under Aleqa Hammonds landsstyre.

IA om finanslov 2016: Det handler om alle os

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. oktober 2015

Derudover er der brug for en debat om vores helt eller delvist ejede aktieselskaber. Hvilken rolle skal de spille? Skal de tjene så meget som muligt, uanset hvad – også selvom det betyder, at de presser private virksomheder? Eller skal de spille en anden rolle i fremtiden.

Nu skal der handles

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. september 2015

De i finanslovsforslaget planlagte reformer er ikke tilstrækkelige og tager i for ringe grad fat om de økonomiske og strukturelle problemer landet står i. Vores økonomiske problemer forsøges alt for ofte løst med systematiske underskud eller skatte- og afgiftsstigninger. Det er ikke holdbart.

Topplacering i voldtægter – vi burde skamme os!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. september 2015

Men hvad er værst? At det nu dokumenteres af FN eller at vi har kendt til problemet i årevis uden for alvor at gøre noget ved det? Vi må blankt erkende, at vi har fejlet voldsomt på dette område

Store tal, små ændringer

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Peter P Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 11. august 2015

I finansloven for 2015 går bemærkningerne om Pituffik og tabet af servicekontrakten igen på flere sider. I finanslovsforslaget for 2016 findes den pågældende konto, 24.13.50 fortsat, og reserven til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet, som for 2015 i høj grad var begrundet med Pituffik sagen, er fortsat på knap 100 mio. kr. Forskellen er nu, at der ikke nævnes ét ord om Pituffik og servicekontrakter.

Åbenhed og inddragelse kommer ikke af sig selv

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 31. juli 2015

Inuit Ataqatigiit er efterhånden i tvivl om hvilke råstof-opgaver der varetages af landsstyremedlemmet, Andreas Uldum. For dette landsstyremedlem er nærmest som udgangspunkt usynlig når sager omhandler råstofområdet

Overfiskeri er ikke bæredygtigt

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 23. juli 2015

Desværre spiller landsstyret hasard med vores fiskeri og det kan udvikle sig til en økonomisk katastrofe, en miljømæssig katastrofe og ikke mindst en menneskelig katastrofe for vores land

Koalitionen gør grin med parlamentarismen

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 13. maj 2015

I dag nåede vi et nyt lavpunkt i Landstinget. Finansloven blev vedtaget uden at koalitionens medlemmer ytrede så meget som et eneste ord. Ikke et eneste.

IA: Vi kan både sænke omkostninger og markedsføre landet

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 28. april 2015

Vi bemærker, at der fra alle partier har lydt kritik af, at man sparer 1,6 millioner væk fra markedsføring af landet. Derfor har IA peget på, at man kan bevare de 1,6 millioner ved at ændre lidt på forslaget om afgifter for krydstogtpassagerskibe.

IA om Nuna Minerals A/S konkurs: Mere er tabt end penge

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 21. april 2015

Inuit Ataqatigiit er dybt ærgerlige over, at Nuna Minerals A/S er gået konkurs. Det er især ærgerligt fordi vi kunne have undgået situationen med en bedre styring af vores medejerskab

Finanslov 2015

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Peter Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 21. februar 2015

Erhvervslivet skal have attraktive rammer siger vi alle. Men disse er heller ikke nævnt, ikke engang i beskrivelsen af finansloven for 2016

Styrke kan vises på mange måder

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. februar 2015

Hvis NunaMinerals blot lukkes uden at alle muligheder er afsøgt, særligt hvis det viser sig, at der har været et tilsyneladende seriøst alternativ til lukning, udviser Grønland en uheldig useriøsitet omkring råstofudvikling

Det her er større end partipolitik

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 10. februar 2015

Vi ser frem til, sammen med landsstyret, at drøfte de muligheder og udfordringer der er lige nu vedrørende Nunaminerals. Men vi finder det lige så vigtigt, at der skabes enighed om landets samlede råstofstrategi.

Så er det heller ikke værre

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 28. januar 2015

Inuit Ataqatigiit og Siumut er ikke ens, ligesom at Demokraterne, Siumut og Atassut heller ikke er tre ens partier. Forskelle i mening er en del af det politiske arbejde.

Stabilitet og troværdighed?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 19. december 2014

I går trådte medlem af Landstinget, Justus Hansen (D) frem, og sagde at han har fortrudt sin opbakning til den midlertidige finanslov. Hans modstand mod den midlertidige finanslov skyldes, at han er uenig med den beslutning, der samtidigt blev truffet omkring den kommunale udligningsordning.

Fælleskab, tryghed og udvikling? Ikke med denne koalition!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. december 2014

Inuit Ataqatigiit synes det er sørgeligt for demokratiet, at den nuværende koalition på denne måde fortsætter den tidligere koalitions politik med udelukkelse og magt-arrogance.

Inuit Ataqatigiit er kommet videre – og det burde de andre partier også

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. november 2014

Inuit Ataqatigiit vedtog sidste år sit principprogram. Principprogrammet er styrende for den politik partiet fører. Intet sted i dette principprogram er progressiv beskatning nævnt. Derimod står der, at Inuit Ataqatigiit ønsker et skattesystem der er socialt afbalanceret og øger ligheden i samfundet. Så mens Inuit Ataqatigiit har rykket sig, hænger de andre partier fast i fortiden.

Greenland Contractors

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 3. november 2014

Greenland Contractors har tabt kontrakten på serviceringen af Thule Air Base. Og det er rigtig dårlig nyt for det grønlandske samfund.

Fnidder fnadder eller reel kritik?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 30. oktober 2014

Jeg beklager hvis du finder de spørgsmål vi har rejst irrelevante. Vi mener at det havde været uansvarligt ikke at påpege problemerne. Vi er enige i at det optager spalteplads i medierne der rettelig burde blive brugt til at diskutere politiske emner. Derfor mener vi også at kvoten nu må være opbrugt for fejlagtig praksis af forretnings-landsstyre.

Lad os spille sammen!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 27. oktober 2014

I august måned budgetterede Vittus Qujaukitsoq med et underskud på 84 millioner. Det er nu steget med yderligere 80 millioner. Dermed er den tidligere koalitions planer om at vende et underskud til et overskud om 3 år forsvundet i dybet.

Kaos fortsætter

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. oktober 2014

Hvis landsstyret fortsætter i det aktuelle spor, vil det få indflydelse på selve demokratiets indretning. Det kan Inuit Ataqatigiit ikke acceptere.

Utrygheden breder sig

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 26. august 2014

Meget markant er det også, at den tredje kritiker selv er medlem af landsstyret – og dermed kritiserer sin egen finanslov. Landsstyremedlem for fiskeri virkede overrasket over et bærende element i koalitionens økonomiske politik. Tilsyneladende var Finn Karlsen uvidende om, at landsstyret agter at fylde hullerne i landskassen med afgifter fra alle fiskearter
Tilknyttede tekster:

En finanslov der giver panderynker

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 19. august 2014

Ideen om at tage mere i udbytte fra aktieselskaberne er kortsigtet. Vi må erkende at også vores aktieselskaber har deres udfordringer, særligt Royal Arctic Line. Vi risikerer at sende regningen videre til befolkningen og til erhvervslivet.
Tilknyttede tekster:

En kritisk kommentar til debatten om folkeskolen

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 24. juni 2014

Jeg tænker på, hvordan børnene oplever debatten. De må høre på at deres ”arbejdsplads” bliver omtalt negativt, og at de selv er en stor del af problemet – blandt andet fordi nogle af dem er så uheldige at have utrygge hjem, eller hjem med få ressourcer. Jeg kan da godt forstå, hvis nogle børn ikke føler, at de hører til i folkeskolen.

Koalitionen mangler vilje til at sætte sig ind i andres forslag

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. maj 2014

Tonen i svarnotater fra landsstyret bliver grovere og grovere. Oppositionens forslag misforstås bevidst og beskyldes for at fremme korruption elle direkte ødelægge landets udvikling.

Koalitionen sjusker og landskassen bløder

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. maj 2014

Inuit Ataqatigiit finder det uacceptabelt, at et flertal har valgt at godkende en ansøgning der er præget af sjusk og som flere steder er direkte misvisende.

Tillykke med graviditeten – har du råd?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 7. april 2014

Den 1. april kunne man på Aleqa Hammonds facebook-profil læse, at formanden for landsstyret var gravid og ville gå på barsel til oktober. I sig selv var det ikke en særligt opfindsom aprilsnar. Men hvis vi et øjeblik leger at nyheden var rigtig, kan man få lidt ud af historien.

Det er nødvendigt med brede forlig på fiskeripolitikken

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. april 2014

Indtægterne fra fiskeriet tilkommer landskassen

Når politik blokerer for løsninger

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 26. marts 2014

En sikring af, at vi også om 10 år har råd til gratis sygehusvæsen, gratis uddannelse og forskellige støtteordninger til både borgere og erhverv.

Skal alle kunne tage alle uddannelser i Grønland på grønlandsk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 26. februar 2014

Det er utroligt problematisk at der i dag er unge der pga. mangelfulde dansk- eller engelskkundskaber ikke kan tage en uddannelse. Det er en ulykkelig situation for den enkelte unge, der måske må opgive sin drøm om en uddannelse. Og det er utroligt ulykkeligt for et samfund der har brug for de unges arbejdskraft.

Drop rygmarvs-reaktionerne hvis du vil have selvstændighed

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 4. februar 2014

Vi taler i overskrifter som ”Råstoffer skaber tryghed”, ”råstofferne er vores fremtid” eller ”selvstændighed i min levetid”. Men præcis hvordan vi gør drømmen til virkelighed og hvordan en fremtid med råstoffer vil påvirke samfundet taler vi ikke så meget om. Og kritiske spørgsmål bliver opfattet som om man ikke ønsker selvstændighed eller værre endnu: ”at man holder med Danmark”.

Kun på dansk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 13. januar 2014

Jeg finder det meget overraskende – og ikke mindst meget utilfredsstillende – hvis den gældende lovgivning virkelig giver Selvstyret mulighed for at fastsætte sprogkrav, som reelt afskærer enkeltsprogede erhvervsdrivende her i landet fra at deltage i udbudsforretninger.

Forsoning mellem hvem?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 12. januar 2014

Hvor mange borgere mener Formanden for landsstyret der i dag er forhindret i at bidrage positivt til samfundet pga. kolonitidens skygger?

En sjusket finanslov uden fokus

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 18. november 2013

Inuit Ataqatigiit skal derfor meddele, at vi stemmer nej til den samlede finanslov

Mindretallet har taleret

Harald Bianco, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Det er med en stadigt voksende frustration at vi er vidne til arbejdsgangen i Landstinget og i landsstyret. Siden valget er vi gentagne gange blevet mere og mere negativt overrasket over den mangel på samarbejdsvilje koalitionen udviser.

Er befolkningen i Grønland ikke længere et oprindeligt folk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 28. oktober 2013

Dette har stor betydning for Grønland, hvis vi ikke længere betragtes som et oprindeligt folk med rettigheder, ikke mindst i forhold til kultur og levevis.

Umodent demokrati

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. oktober 2013

En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning.

§ 37 spørgsmål: Om lovpligtig brug af kendtmand

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 4. juli 2013

For at minimere risikoen for ulykker har vi flere gange drøftet behovet for at indføre en ordning, hvor der stilles krav om tilstedeværelsen af en person med lokalkendskab på skibene. Disse personer er blevet kaldt mange forskellige ting og de krav der stilles til dem er også forskellige.

En ny beskatningsmodel sammen med råstofindustrien?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. maj 2013

Hvad er begrundelsen for at inddrage råstofselskaberne så direkte i udarbejdelsen af en ny beskatningsmodel?

Magtens dilemmaer

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. august 2012

Man siger at det koster at have magten. Med det mener man, at magthavernes popularitet falder, fordi man er nødt til at træffe svære valg. I Inuit Ataqatigiit er vi meget bevidste om dette. Vi har fra starten været klar over, at valget i 2009 blandt andet var et udtryk for at folk ønskede noget nyt. Og vi har fra starten sagt, at vi ikke kan nå alle målene i denne valgperiode. Vores vision for Grønland rækker længere end til 2013. Og det gør den blandt andet, fordi forandringer hverken kan eller skal hastes igennem.

Royalty i minedrift

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. maj 2012

I de perioder, hvor man enten er ved at opbygge en industri eller ved at afvikle sin industri er beskatningen typisk lavere end når man er midt i sin udvindingsfase. Det skyldes, at investorerne i opstarts- og afviklingsperioder har flere udgifter og mindre indtjening. Og en industri kan ikke bestå uden investorer og selskaber. Det er virkeligheden. Der er tale om et nødvendigt samspil.

Som vinden blæser!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 30. januar 2012

Siumut kræver en ekstraordinær samling, for at ”ændre råstofselskabernes vilkår”. Den næste planlagte samling skal foregå 13. april, lige efter påske. Men det kan man efter Siumuts mening ikke vente på. Det er desværre fuldstændigt uklart, hvad det er der haster så meget, at vi skal bruge penge på en ekstra samling.

Vi skal udnytte vores muligheder

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 30. januar 2012

Hvis Grønland sætter sin troværdighed over styr ved at indføre en brandbeskatning inden udnyttelsesaktiviteterne overhovedet er startet, så er det disse fremtidige skatteindtægter, vi meget let kan miste. Hvem vil låne mere end 11 milliarder ud til et projekt, når rammevilkårene pludselig bliver usikre?

Uden hinanden er vi intet – Uden fællesskabet kan vi ikke udvikle os

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 6. januar 2012

Fra vores land har vi en god udkigspost mod resten af verden. Vi lever i et samfund, der er fri for de store spændinger. Krig, terrorhandlinger og ekstrem fattigdom er ikke noget vi kender til. Heldigvis! Vi lever i et samfund, der er forholdsvist trygt og forudsigeligt.

Omkostningerne til voldgiftssagen om Qorlortorsuaq vandkraftværk

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 28. december 2011

Det er min opfattelse at den verserende voldgiftssag om Qorlortorsuaqværket rejser nogle principielle spørgsmål om vores prisstruktur indenfor vand, el og varme som det er relevant at få afdækket.

Hvorfor er det kun borgerne i Qaqortoq og Narsaq, der skal betale

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. december 2011

Såfremt Nukissiorfiit vinder voldgiftssagen vedrørende Qorlortorsuaq vil det det så medføre, at borgerne i Qaqortoq og Narsaq vil få modregnet det beløb de nu skal betale for sagen?

Vi skal videre!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 26. november 2011

Vi må starte med at erkende, at der foregår masser af vold i hjemmene, som politiet aldrig hører om og som finder sted mens alle i hjemmet er ædru.

Inuit Ataqatigiit i Folketinget

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. september 2011

Folketinget består af 179 medlemmer, hvoraf kun 2 kommer fra Grønland og 2 fra Færøerne. Det betyder at de grønlandske mandater skal være virkeligt gode til at skabe netværk, alliancer og udbrede forståelsen for Grønland og grønlandske forhold, for at skabe konkrete politiske resultater.

Den aktuelle debat om de efterforskningsboringer der foretages efter olie

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. juni 2011

Aktuelt kører der en debat om de efterforskningsboringer der foretages efter olie af Cairn Energy plc. Debatten er især præget af det høringssvar som Greenpeace har indsendt med angivelse af deres kritikpunkter. For at skabe et større overblik over fakta i denne sag ønsker jeg ovenstående spørgsmål belyst, til gavn for den generelle offentlige debat.

Indlæg fra IA om Finanslovforslag for 2011

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 23. september 2010

Finanslovsforslaget indeholder mange midler der er bundet op på tilskud. Dette er ikke et særligt grønlandsk fænomen. F.eks. er landbrugssektorer og fiskeribrancher i hele verden meget præget af tilskud. Når det er sagt mener Inuit Ataqatigiit at for mange og for store tilskud er et problem for en selvbærende grønlandsk økonomi. Det er vigtigt at sikre at tilskud kun ydes når det giver mening.

Er kvoter kun for fisk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. maj 2010

Sammenligningen med fiskekvoter er faktisk meget velvalgt. Kvoter kan bruges til at opdyrke en bestand og pleje den og sikre, at der kommer flere. En fiskekvote betyder jo ikke, at de fangede fisk smager dårligere. Kvoter og kvalifikationer er ikke hinandens modpart.

En kvindelig iværksætter skal også have fuld opbakning fra familien

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 27. april 2010

En iværksætter skal ikke bare have en god og rentabel idé. En iværksætter skal også have fuld opbakning fra familien for at kunne gennemføre sin idé. Det kræver mange timers hårdt arbejde at etablere en ny virksomhed – timer væk fra familien. Derudover må man forvente at indtjeningen er lav de første år. IA mener at disse to forhold bidrager stærkt til at kvinder opgiver drømmen om egen virksomhed. Det er fortsat kvinderne der løfter flest opgaver i hjemmene og kvinder i den fødedygtige alder vil ikke have råd til at gå på barsel.

Bygder eller ej

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 23. april 2010

Grønland er langt fra det eneste sted med en by-bygd problematik. Over hele verden ser man en tendens til at folk flytter fra landområder til byerne. I Grønland har denne tendens kunne ses i statistikkerne i flere år. Andre steder i verden er det ikke så nødvendigt at diskutere denne flytning fra land til by, men i Grønland er det umuligt at lade være. Pga. vores geografi kan man ikke forvente at folk pendler til den nærmeste by hver dag for at gå i skole, arbejde og handle.

Om fredning af den spættede sæl

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 29. oktober 2009

§36 - Har Naalakkersuisut planer om at frede den spættede sæl eller frede de områder hvor der er kolonier af spættet sæl?

Forskelsbehandling giver mere lighed

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 29. oktober 2009

IA kan grundlæggende ikke tilslutte sig, at alle landets borgere får samme støttemuligheder, uanset deres indkomstniveau. Vi mener at de bredeste skuldre skal bære mest og vi mener at vores største opgave i de kommende år bliver at forbedre levevilkårene for især lavindkomstfamilierne.

Drop skammen

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 30. maj 2009

Et velfærdssamfund beskytter de grupper der er mest udsatte. En gruppe der i dette samfund er meget udsatte er voldsramte kvinder, og det vil klæde samfundet at tage disse kvinders situation mere alvorligt. En del af disse kvinder er rent faktisk i livsfare og alene i det sidste år er indtil flere voldsramte kvinder blevet dræbt af voldelige kærester eller eks-kærester.

Efterskoler til folket?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 30. maj 2009

I valgkampens sidste runde skrues der helt op for blusset med valgløfter og ideer. Nogle er klart mere gennemtænkte end andre. I sidste nummer af Sermitsiaq så jeg til min forundring at Siumut lover unge at de kan komme på efterskole i Canada og USA. Det første problem Siumut skal have løst ved dette løfte er at der slet ikke findes efterskoler i Canada og USA…

Er dansksprogede kandidater et problem

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 30. maj 2009

Naaja Nathanielsen (IA), Maliina Abelsen (IA). Michael Rosing (Demokraterne) og Nikoline Ziemer (Sorlaat Partiiat).

Definitionen af tryghed

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 23. maj 2009

Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp (…).

Uddannelse som eneste vej mod vækst og udvikling?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 22. maj 2009

Jo mindre vi grønlændere begynder at føde mange flere børn, vil vi i de næste mange årtier have behov for udefrakommende arbejdskraft. Alternativet er at mindske det offentlige serviceniveau væsentligt og indrette det efter vores faktiske arbejdsstyrke. Det tror jeg de færreste ønsker. Derfor må vi skabe et samfund, hvor udefrakommende er velkomne.

Grønlands kønneste parti

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 1. november 2002

Hvorfor ikke bare tage springet og spørge dem om de var friske på at agere »side 9« piger? Så kunne vi rigtig se om de nu er værd at stemme på ... Artiklen kunne så krydres med vigtige og relevante spørgsmål såsom »hvad er din yndlingsfarve?« eller »Er dine bryster ægte?«

Landsstyremedlem fralægger ansvaret

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. november 2001

Du blander ... undersøgelsens resultater sammen med udtalelser fra andre sammenhænge. Da vi i sin tid offentliggjorde en rapport over undersøgelsens resultater sendte vi også dig et eksemplar, som du tydeligvis ikke har læst

Sprogbrug hos grønlandske studerende

Naja A. Lund
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 7. februar 2001

I Grønland taler man om "rigtige", og dermed også om "forkerte" grønlændere. Og en af de afgørende faktorer i denne sammenhæng, er sproget. Dette bekræftes af flere af vore dansksprogede deltagere, der refererer til, at de ikke accepteres som "rigtige grønlændere", idet de ikke taler sproget

Grønlands fremtid taler ikke grønlandsk

Naja A. Lund
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 26. januar 2001

Samtidigt ødsler politikerne med slagord om uddannelse som vejen til Grønlands fremtid og øget uafhængighed. Mens ironien er den, at mere end halvdelen af de grønlandske universitetsstuderende ikke kan det grønlandske sprog nok til at bruge ved besættelse af stillinger i det grønlandske samfund