Om fredning af den spættede sæl

§36 - Har Naalakkersuisut planer om at frede den spættede sæl eller frede de områder hvor der er kolonier af spættet sæl?

Torsdag d. 29. oktober 2009
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Jagt, Miljø og natur.

I medfør af § 36, stk. 1, i Landstingets forretningsorden fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til Landsstyret om Boligklagenævnet:

Har Naalakkersuisut planer om at frede den spættede sæl eller frede de områder hvor der er kolonier af spættet sæl?

Begrundelse
Pinngortitalerffik / Grønlands Naturinstitut har i mange år anbefalet en fredning, og NAMMCO anbefaler også et stop for fangsten af spættet sæl, for at sikre at den spættede sæl ikke udryddes i Grønland. Siden 2001 har der været arbejdet med en ny bekendtgørelse om sæler, hvori den spættede sæl fredes. Processen er dog trukket i langdrag, og der er endnu ikke indført en fredning. Behovet for en fredning er nu presserende og der bør indføres tiltag hurtigst muligt. På den grønlandske rødliste står den spættede sæl opført som ”kritisk truet”. Situationen er derfor alarmerende. Såfremt at den spættede sæl ikke skal uddø som art i Grønland er der behov for handling nu og her.