En ny beskatningsmodel sammen med råstofindustrien?

Hvad er begrundelsen for at inddrage råstofselskaberne så direkte i udarbejdelsen af en ny beskatningsmodel?

Onsdag d. 29. maj 2013
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Minedrift, Politik, Råstoffer.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsender jeg følgende spørgsmål til landsstyret:

  1. Den 30. april oplyste Formanden for landsstyret på et pressemøde, at man var ved at udarbejde en ny beskatningsmodel sammen med råstofindustrien.
    Hun oplyste samtidigt, at dette samarbejde med industrien var påbegyndt i uge 17. Hvad er begrundelsen for at inddrage råstofselskaberne så direkte i udarbejdelsen af en ny beskatningsmodel?
  2. Hvilke konkrete selskaber har været til møde med det formål at drøfte en ny beskatningsmodel?

Begrundelse:
Spørgsmålene stilles som reaktion på de oplysninger landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer afgav på sit pressemøde den 21. maj.

På pressemødet udtalte den politisk ansvarlige på råstofområdet, at det var vigtigt, at Grønland ikke skræmmer de store selskaber væk. Han orienterede derefter om den nye beskatningsmodel på råstofområdet: fremover skal selskaberne betale nøjagtigt det samme som før – de skal bare betale det på en anden måde. Beskatningsmodellen forventes endeligt færdiggjort i løbet af sommeren. Aktuelt pågår der et samarbejde med selskaberne om en ny model. Dette direkte samarbejde med industrien om den fremtidige politik ønskes nærmere belyst.