Forsoning mellem hvem?

Hvor mange borgere mener Formanden for landsstyret der i dag er forhindret i at bidrage positivt til samfundet pga. kolonitidens skygger?

Søndag d. 12. januar 2014
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Grønlands historie, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik.

I medfør af § 37 i Forretningsordenen for Landstinget fremsætter jeg følgende spørgsmål til
landsstyret.

Spørgsmål:
  1. Hvilke befolkningsgrupper i samfundet er det konkret at Formanden for landsstyret mener der skal forsone sig med hinanden?
  2. Hvilke følelser er det Formanden for landsstyret mener der er i klemme og hvad er konsekvensen af disse følelsesmæssige sår fra kolonitiden?
  3. Er det Formanden for landsstyrets opfattelse, at det er hele den grønlandske befolkning der er negativt påvirket af kolonitiden, uanset alder og personlige erfaringer? Eller er der nogen befolkningsgrupper, der har et større behov end andre? I så fald, hvilke?
  4. Formanden for landsstyret angiver, at vi ved at forsone os med kolonitiden vil opleve at flere borgere kan bidrage positivt til samfundet. Hvor mange borgere mener Formanden for landsstyret der i dag er forhindret i at bidrage positivt til samfundet pga. kolonitidens skygger?

Begrundelse:
Formanden for landsstyret angav i sin nytårstale, at kolonitiden udgør vores største tabu her i landet.

Der blev i talen sagt at der er behov for forsoning med ”fortiden, med begivenhederne og med forholdene imellem befolkningsgrupperne og med os selv”.

Derudover blev det påpeget at der er borgere der har følelser i klemme der skal bearbejdes.

Da den kommende Forsoningskommission er en stor del af landsstyrets politiske plan for 2014 er det selvfølgeligt interessant at få afdækket hvilke overvejelser og hvilken indsigt der ligger bag dette omfattende og dyre arbejde.