Styrke kan vises på mange måder

Hvis NunaMinerals blot lukkes uden at alle muligheder er afsøgt, særligt hvis det viser sig, at der har været et tilsyneladende seriøst alternativ til lukning, udviser Grønland en uheldig useriøsitet omkring råstofudvikling

Onsdag d. 11. februar 2015
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Forundersøgelsr, Minedrift, Politik, Råstoffer.

Man kan vise styrke og handlekraft ved at være urokkelig og hård. Og nogle gange er det helt nødvendigt.

Men det er ikke altid en styrke at være hård. Tålmodighed og fleksibilitet kan også være tegn på styrke. Og det er netop dén form for styrke, Inuit Ataqatigiit efterlyser hos landsstyret i sagen om Nunaminerals.

Vi har en fælles interesse i at beskytte vores offentlige investeringer bedst muligt. Og vi opfordrer til, at flere muligheder overvejes inden der træffes en endelig beslutning omkring det offentlige medejerskab af NunaMinerals.

Det handler om at skabe troværdighed indadtil og udadtil, så der igen kan komme gang i investeringslysten. Hvis NunaMinerals blot lukkes uden at alle muligheder er afsøgt, særligt hvis det viser sig, at der har været et tilsyneladende seriøst alternativ til lukning, udviser Grønland en uheldig useriøsitet omkring råstofudvikling. Det vil ikke fremme investeringslysten.

I første omgang kan man vælge at udskyde tilbagebetalingsfristen på det lån der er givet til Nunaminerals. Og dernæst benytte den ekstra tid til at overveje fremtiden sammen.

Det er på den baggrund at Inuit Ataqatigiit i dag har sendt en række § 37 spørgsmål om Nunaminerals til besvarelse ved landsstyret.