Finanslov 2015

Erhvervslivet skal have attraktive rammer siger vi alle. Men disse er heller ikke nævnt, ikke engang i beskrivelsen af finansloven for 2016

Lørdag d. 21. februar 2015
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Peter Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Finanslov, Forårssamling 2015.

Inuit Ataqatigiit ser frem til at koalitionens økonomiske politik skal forbedre landets økonomi inden 2018. Det er der brug for og Inuit Ataqatigiit vil være en konstruktiv medspiller på dette.

Vi hilser landsstyremedlem for Finansers udstrakte hånd velkommen og er enig med ham i, at nye forslag skal være finansierede. Vi er derfor også glade for at koalitionsaftalens mange ufinansierede og dyre løfter ikke alle er medtaget i finanslovsforslaget for 2015.

I disse tider, hvor økonomien er under pres, er det ekstra vigtigt, at vi bruger hver krone effektivt og at hver krone er med til at opfylde det fælles mål om at være et velfærdssamfund og et samfund med en flerstrenget erhvervsøkonomi. I svære tider risikerer vi, at afstanden mellem rig og fattig bliver større – og dermed risikerer vi et “a og b samfund”, med store sociale skel og sociale spændinger. Ikke bare mellem borgerne, men også mellem regionerne.

Inuit Ataqatigiit vil kæmpe for, at vi gennem finansloven får skabt reelle politiske forandringer af tingenes tilstand. Det skal kunne mærkes, at tingene bliver bedre. Det er NU der skal handles.
  • Børnene er vores fremtid, det siger vi alle. Men kan børnene mærke det i deres dagligdag? De går i nedslidte skoler og alt får mange får ikke de basale færdigheder de skal bruge for at få en uddannelse.
  • Det skal kunne betale sig at arbejde, siger vi alle. Men hvor er den planlagte skattereform? Den er end ikke på tegnebrættet.
  • Erhvervslivet skal have attraktive rammer siger vi alle. Men disse er heller ikke nævnt, ikke engang i beskrivelsen af finansloven for 2016.
  • Anlægsområdet har stor betydning, siger vi alle. Men anlægsrammen for boliger bespares med 130 millioner og der er ikke fundet finansiering til kollegiebyggeri.
  • Fiskeri er det bærende erhverv i Grønland, siger vi alle. Men ikke et ord om fiskeri i finansloven.

Det er vigtigt for Inuit Ataqatigiit at lave politik med borgerne i centrum. Vi vil arbejde på skabelse af arbejdspladser og et stærkt velfærdssamfund, hvor flere og flere skal opleve fremgang i livet. Derfor er vi enige med koalitionen i, at vejen går gennem brede forlig, både politisk og i forhold til landets forskellige interesseorganisationer. I de kommende uger og måneder vil Inuit Ataqatigiit sætte fokus på de enkelte områder af finansloven. Vi ser frem til dialogen og til reelle forhandlinger, hvor vi vil gøre vores for at bygge bro over vores forskelle og fokusere på de fælles ambitioner.