Nu skal der handles

De i finanslovsforslaget planlagte reformer er ikke tilstrækkelige og tager i for ringe grad fat om de økonomiske og strukturelle problemer landet står i. Vores økonomiske problemer forsøges alt for ofte løst med systematiske underskud eller skatte- og afgiftsstigninger. Det er ikke holdbart.

Onsdag d. 23. september 2015
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Efterårssamling 2015, Finanslov, Økonomi.


Foto: Mia Rosing Nilsson

Økonomisk Råd har netop offentliggjort deres årlige rapport. Det er en nødvendig rapport om landets økonomi, som klart peger på, at det er nu der skal handling bag ordene om reformer.

Inuit Ataqatigiit sætter pris på det arbejde Økonomisk Råd udfører. Rådets rapporter giver os alle et bedre fundament for vores finanspolitiske debatter og prioriteringer. Dette års rapport understreger alvoren forud for dette års finanslovsdebat.

De i finanslovsforslaget planlagte reformer er ikke tilstrækkelige og tager i for ringe grad fat om de økonomiske og strukturelle problemer landet står i. Vores økonomiske problemer forsøges alt for ofte løst med systematiske underskud eller skatte- og afgiftsstigninger. Det er ikke holdbart.

Som vi også kan se af rapporten risikerer vi meget akutte økonomiske problemer, der rammer hårdt i den enkelte familie, hvis bæredygtigheden indenfor fiskeriet ikke respekteres. Det er desværre den virkelighed vi står i.

Derfor vil Inuit Ataqatigiit endnu en gang opfordre landsstyret til at invitere til politiske drøftelser af de nødvendige reformer. Vi skal gentage, at vi ikke ser noget alternativ til brede forlig indenfor skatteområdet, socialområdet og boligområdet – hvis vi skal skabe de påkrævede forandringer af samfundet. Opgaven går efter vores mening ud på, at reformerne gennemføres på en måde som ikke rammer socialt skævt.

Vi er parate til at påtage os et medansvar og deltage aktivt i sikringen af vores velfærdssamfund. Vi tager det meget alvorligt når Økonomisk Råd igen skriver, at den måde vi har indrettet vores samfund på ikke hænger sammen med vores økonomiske grundlag. Det er vores alles ansvar at handle på disse oplysninger og aktivt arbejde for, at der rettes op.