Kilde: Naja Lyberth


Hvad foregår der på det politiske plan inden for det sociale område?

Kaaliina Skifte
Naja Lyberth
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Begge møder (er) arrangeret af Esther Hammeken og Ernst Peilmann på vegne af Eskimo Management. Ernst Peilmann fastslår igen, at det er Ole Dorph, der har ønsket, at Eskimo Management arrangerer disse rådslagningsmøder

»Tassa??«

Merete Aasborg
Naja Lyberth
Tirsdag d. 1. oktober 2002

»Vi vil ikke finde os i, at relativt få mennesker påfører kommuner og hjemmestyre urimelige økonomiske byrder.« »Det er så dyrt at behandle disse børn, at samfundet ikke har råd til det.«

Mangel på psykologer i Grønland

Naja Lyberth
Fredag d. 5. juli 2002

Det kan specielt være vanskeligt for mindre kommuner at rekruttere og fastholde psykologer, da det er ensomt og belastende at sidde alene i en kommune på kysten uden at kunne hente støtte fra andre psykologkolleger

Offentligt omsorgssvigt

Naja Lyberth
Fredag d. 28. juni 2002

Uden en ressourcemæssig indsats, der står i forhold til de vanskeligheder børn og unge kæmper med i Grønland, må man stille sig spørgsmålet om, hvorvidt Grønland i praksis opfylder sine forpligtelser i forhold til Børnekonventionen

Behovet for tidlig forebyggende indsats omkring omsorgssvigt

Naja Lyberth
Fredag d. 19. april 2002

Grønland, lad os vågne op af vores handlingslammelse omkring omsorgssvigt i Grønland

Omsorgssvigt et samfundsmæssigt problem

Naja Lyberth
Fredag d. 12. april 2002

Alene selvmordstallet, de mange selvmordsforsøg, antallet af politianmeldelser på grund af seksuelle overgreb, blufærdighedskrænkelser og det store behov for specialundervisningstilbud til elever med indlærings- og adfærdsmæssige vanskeligheder på skolerne på grund af følelsesmæssige vanskeligheder, vidner om, hvor stor omsorgssvigten er i Grønland