Mangel på psykologer i Grønland

Det kan specielt være vanskeligt for mindre kommuner at rekruttere og fastholde psykologer, da det er ensomt og belastende at sidde alene i en kommune på kysten uden at kunne hente støtte fra andre psykologkolleger

Fredag d. 5. juli 2002
Naja Lyberth
Emnekreds: Løn og overenskomster, Sociale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Dårlige løn- og ansættelsesforhold
Behov for flere psykologer
Massive problemer for skolevæsenet


Der er aktuelt ti ubesatte psykologstillinger i Grønland. De fleste af de fastansatte psykologer bor i Nuuk, hvorfor de fleste grønlandske byer ikke har mulighed for psykologbetjening.

Det betyder, at en stor del af befolkningen ikke har mulighed for at få psykologhjælp. Dette på trods af, at alle kommuner i Grønland har behov for psykologbetjening.

Dårlige løn- og ansættelsesforhold
De dårlige løn- og ansættelsesforhold og begrænsede muligheder for efteruddannelse set i forhold til danske kolleger synes at være den væsentligste årsag til, at det er svært at rekruttere og fastholde psykologer.

Erfaringerne siger, at det især er svært at fastholde psykologer i de enkelte kommuner samt indenfor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Det kan specielt være vanskeligt for mindre kommuner at rekruttere og fastholde psykologer, da det er ensomt og belastende at sidde alene i en kommune på kysten uden at kunne hente støtte fra andre psykologkolleger.

Behov for flere psykologer
I nogle kommuner er der så mange problemer, at det ville være hensigtsmæssigt at ansætte to psykologer. For eksempel i Ilulissat kommune, hvor der er mange selvmord og selvmordstruede.

Ansættelse af flere psykologer i de enkelte kommuner vil, udover at mindske risikoen for udbrændthed, kunne give bedre muligheder for udvikling af behandlingsarbejdet, samt det forebyggende arbejde. Dette ville på længere sigt betyde bedre muligheder for, at gribe ind, før problemerne vokser sig store.

Erfaringerne siger, at de kommuner, der har haft én psykolog ansat, som regel har mistet psykologen efter højst få års ansættelse.

Massive problemer for skolevæsenet
Samtidig medfører den meget dårlige psykolog-bemanding indenfor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning massive problemer for skolevæsenet.

Aktuelt er der kun to fastansatte skolepsykologer i Grønland ud af seks normerede psykologstillinger. I forhold til de ofte massive indlæringsmæssige- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der er hos mange skoleelever overalt i Grønland, er det yderst problematisk, at psykologbemandingen indenfor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er så dårlig.

Som psykologsituationen ser ud i dag, anvendes psykologressourcerne således næsten udelukkende til det akutte behandlingsmæssige arbejde og meget lidt til det forebyggende arbejde.