Indsigt: Kilde: Nationalbanken

Kilde: Nationalbanken


Grønlands økonomi - Nationalbankens analyse

Nationalbanken
Mandag d. 28. november 2022

Der er en række problemer i skattesystemet og i samspillet mellem beskatningen og de sociale ydelser. For nogle befolkningsgrupper er den effektive beskatning fx tæt på 100 pct. Beskatningsbasen er forholdsvis smal med stor vægt på beskatning af arbejdsindkomster, afgifter på importerede varer og ressourcerenteafgiften på fisk og skaldyr

Højkonjunktur og stor mangel på arbejdskraft

Nationalbanken
Onsdag d. 3. november 2021

Den øgede risikoeksponering understreger vigtigheden af, at ejerskabet i de selvstyreejede aktieselskaber udøves på en måde, som skaber sunde og professionelle virksomheder. Det har derfor skabt opmærksomhed, at der i de senere år har været stor udskiftning i bestyrelserne i flere af selskaberne. Selvstyret ejer samlet set 14 aktieselskaber. Det drejer sig bl.a. om fiskerikoncernen Royal Greenland, flyselskabet Air Greenland, dagligvarekoncernen KNI, rederiet Royal Artic Line og teleselskabet TELE Greenland. Disse selskaber står for en stor del af den samlede produktion og værdiskabelse i landet

Vækstpause og voksende offentligt underskud

Nationalbanken
Lørdag d. 14. november 2020

I den nuværende situation er der ekstra stor usikkerhed om udviklingen i de offentlige finanser. Usikkerheden gælder også for det forventede likviditetstræk på landskassen. Pr. 1. januar 2020 var likviditeten i landskassen på 1,3 mia. kr., og der er behov for at sikre lånemuligheder som følge af den forventede udvikling i de offentlige finanser. I finanslovforslaget for 2021 lægges der op til, at der kan optages lån for 1,5 mia. kr. for at undgå, at landskassen kan komme i likviditetsproblemer fremadrettet

Stærk fremgang, men reformer er nødvendige

Anders Møller Christensen
Nationalbanken
Torsdag d. 31. oktober 2019

Nationalbankens analyse af Grønlands økonomi. Byggeriet i Nuuk og Ilulissat påbegyndes efter planerne i løbet af efteråret 2019. Arbejdskraften vil overvejende komme fra udlandet, da der i udgangspunktet er utilstrækkelig ledig kapacitet i den grønlandske anlægsbranche. Der er en stor risiko for, at byggeriet fører til prisstigninger på, eller udskydelse af andre projekter

Grønland udfordret trods stærkt fiskeri

Anders Møller Christensen
Nationalbanken
Torsdag d. 17. august 2017

Især hvis ønskerne går i retning af en så høj grad af selvstændighed, at bloktilskuddet falder bort, er det nødvendigt, at alle initiativer har økonomisk rentabilitet som et ufravigeligt omdrejningspunkt via et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.
Tilknyttede tekster: