Kilde: Niels Thomsen


Demokraatits nytårsudtalelse ved årsskiftet 2018-2019

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 31. december 2018

Virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tjene penge, og for befolkningen skal der være en markant økonomisk forskel på at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse

Fiskerierhvervet skal gøre hele landet rigere

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Søndag d. 15. april 2018

Jo bedre forudsætninger vi skaber for fiskerierhvervet, jo stærkere bliver hele landet. Og da succes avler succes, vil et stærkt fiskerierhverv skabe arbejdspladser og vækst i andre brancher. Det vil skabe et stærkere Grønland, og det vil være med til at skabe forudsætningen for den selvstændighed, vi alle ønsker

4 opfølgende spørgsmål om tuberkulosebekæmpelsen

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 14. oktober 2011

WHO anbefaler endvidere, at informationskampagnernes effektivitet jævnligt skal undersøges. Jeg er glad for denne anbefaling. Det er mit indtryk, at vi i Grønland gennem mange år, i forskellige sammenhænge, har brugt betydelige ressourcer på informationskampagner, men yderst beskedne ressourcer på at undersøge kampagnernes effekt med henblik på at optimere fremtidige kampagner.

Siumuts mærkesag nærmer sig vælgerbedrag

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 29. september 2011

Selvstyreloven og dens dokumenter er et eller andet sted en form for køreplan frem mod selvstændighed, der blandt andet beskriver, hvordan Grønland kan hjemtage en række områder. Udenrigsområdet er IKKE et af disse områder.

Manglende respekt for befolkningens beslutning

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 12. september 2011

Det er ærlig talt lidt rystende at se den mangel på respekt som IA og Siumut udviser over for den grønlandske befolkning. Demokraterne vil gerne minde om, at 3 ud af 4 grønlændere stemte JA til Selvstyreloven. Her blot lidt under tre år efter er begge vort lands store partier på vild flugt fra deres egen aftale.

Demokraterne samarbejder både til højre og venstre

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

I denne weekend har vi alle konstateret, at Siumut holder fast ved sit ønske om at deponere sin stemme hos de danske socialdemokrater. Det er partiets eget valg, men det har den kedelige betydning, at partiet sætter sig selv uden for indflydelse, hvis Blå Blok i Danmark beholder magten. Det vil være skidt for Grønland.

Jeg er klar, Doris og Nick

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 16. august 2011

Må jeg have lov at foreslå en duel med Doris Jakobsen i Nuuk og en med Nick Nielsen i Ilulissat. Jeg håber, at vi i disse dage kan snakke sammen, så vi kan få plottet et par datoer ind i vore kalendere, finde egnede lokaler og lave aftaler med KNR og/eller lokalradioerne.

Udfordring til Aleqa Hammond: Tør du debattere offentligt?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 12. august 2011

Jeg er led og ked af konstant at skulle lytte til Siumuts underlødige – og alt for ofte uimodsagte – kritik. Det er baggrunden for, at jeg hermed udfordrer Aleqa Hammond til en række, offentlige politiske debatmøder.

Ingen særbehandling til fiskere og fangere

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. juli 2011

KNAPK og Atassut finder det hensigtsmæssigt at give et særligt tilskud til fiskere og fangere, fordi priserne på benzin og diesel er steget markant. Ingen af parterne redegør dog overbevisende for, hvorfor netop denne gruppe skal have særbehandling. Andre erhverv, som for eksempel hele transportområdet, bliver jo også ramt hårdt af de stigende priser på brændstof.

Et selvbærende Grønland skal skabes nu

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. juli 2011

Forestil dig, at du står ved en skillevej. Den ene vej er helt lige og solen skinner. For enden af vejen, når man frem til det Grønland, vi kender i dag – et land der er afhængig af bloktilskud. Den anden vej har hårnålesving, stejle bakker og det både blæser, regner og sner. For enden af vejen, når man frem til et solbeskinnet Grønland, der har opnået selvstændighed.

Kom i gang med boligbyggeriet i Ilulissat

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. juli 2011

I denne forbindelse er det værd at huske på, at nedlem af landsstyret Jens B. Frederiksen ved finanslovsforhandlingerne i efteråret 2010 lovede at omrokere midler til ekstra boligbyggeri i netop Ilulissat og Sisimiut. Dette ekstra boligbyggeri skulle realiseres her i 2011.

Spørgsmål om Alcoa

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 27. maj 2011

Det er allerede blevet klargjort, at Alcoa har stillet krav om at anvende international arbejdskraft til internationale (lave) lønninger i etableringsfasen af en aluminiumssmelter ved Maniitsoq. Hvilke andre krav har Alcoa stillet som betingelse for at realisere projektet?

Et forældreansvar at skabe lige muligheder for alle børn og unge

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 7. maj 2011

Vi kan fortælle forældre, at når de vælger at blive boende steder, hvor der ikke er grobund for rentable arbejdspladser, så betyder det, at de med stor sandsynlighed stiller deres børn ringere end børn, der bor andre steder i landet.

Det betaler sig at kæmpe for sin ret

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 6. maj 2011

Demokraterne er stolte over, at det ved fælles indsats er lykkedes at sikre grønlændere i Danmark retten til gratis tolkebistand, når de har brug for at henvende sig til det danske sundhedsvæsen.

Brev til Institut for Menneskerettigheder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 6. maj 2011

En ændring af sundhedsloven træder i kraft 1. juni 2011. Fra denne dato skal man betale for tolkebistand ved læge- og hospitalsbesøg, hvis man har boet i Danmark i mere end 7 år. De nye regler vil bl.a. ramme grønlændere, som er bosat i Danmark, og som har behov for tolkning, ved kontakt med sundhedsvæsenet.

Ni spørgsmål om tuberkulosebekæmpelse

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. april 2011

I 2010 blev der konstateret 114 nye tilfælde af tuberkulose her i landet. Det er det højeste antal i 30 år. Hvert 10. barn i Grønland er i dag smittet. Grønland har i dag en tuberkuloseforekomst på omkring 200 nye tilfælde om året pr. 100.000 indbyggere. Niveauer på mere end 100 TB tilfælde pr. 100.000 indbyggere ses normalt kun i U-lande, typisk lande i Afrika.

Politisk Økonomisk Beretning

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 12. april 2011

Igen i år vil Demokraterne være bannerførere for, at vi skal bruge langt flere midler til kollegiebyggeri, øvrige faciliteter og andre ressourcemæssige prioriteter. Hvis alle partier virkeligt mener, at uddannelse er den sikre vej til vækst og velstand, bør det være en let sag at omprioritere midler fra økonomisk urentable aktiviteter til gavn for uddannelsesområdet.
Tilknyttede tekster:

Regional udviklingsstrategi

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 5. april 2011

Vores alvorlige økonomiske udfordringer og vores mål om selvbårenhed gør, at vi står i en situation, hvor vi er nødt til at føre en helhedsorienteret og realistisk politik. Vores udfordringer tvinger os til, at alle i samfundet skal bidrage til at skabe størst mulig værdi.
Tilknyttede tekster:

Kvindekvoter

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 31. marts 2011

Vi er derfor glade for at leve i et samfund, hvor mænd og kvinder har de samme muligheder. De kan vælge de samme uddannelser og de kan vælge de samme jobs. Alligevel er det sådan, at der på nogle uddannelser og i nogle fag er en stor overvægt af det ene køn. Som eksempel kan det nævnes, at sygeplejersker oftest er kvinder, mens tømrere oftest er mænd. Det handler vel i bund og grund om, at mænd og kvinder har forskellige interesser.

Kan kampen mod TB vindes?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 25. marts 2011

Grønland har i dag en TB forekomst på omkring 200 nye tilfælde om året pr. 100.000 indbyggere. Det er omkring 7 gange så højt som i andre vestlige lande. Niveauer på mere end 100 TB tilfælde pr. 100.000 indbyggere ses normalt kun i U-lande, typisk lande i Afrika.

Ondt i sproget? Så er gode råd dyre!

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 2. marts 2011

Har dit Sundhedsministerium ikke overset, at den nordiske sprogkonvention forpligter Danmark til, at nordiske statsborgere, uanset om de er bosat i Danmark, kan anvende deres eget sprog ved henvendelse til f.eks. sundhedsmyndighederne? Og at omkostningerne til tolkning skal afholdes af det offentlige? Det gælder ganske vist kun for sprogene norsk, svensk, finsk og islandsk altså ikke grønlandsk.

Oppositionens avis

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 23. februar 2011

Vi skal på det skarpeste tage afstand fra AG’s postulat om, at Demokraterne er af den opfattelse, at ingen duer til noget. Det har vi aldrig nogensinde sagt noget som helst om, og vi må derfor betragte udsagnet som en del af AG’s politiske agenda om at få Siumut tilbage til magten

Ondt i sproget? Så koster det at gå til lægen

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 22. februar 2011

Nu vil du måske indvende, at reglerne blev vedtaget helt tilbage i 2004, og at der ikke i den forbindelse blev rejst indvendinger fra Grønlands side. Det er måske rigtigt, og selvfølgelig er det ærgerligt, at Grønlands medlemmer af Folketinget ikke allerede dengang var opmærksomme på lovforslaget, og dets betydning for grønlændere, bosat i Danmark

Vist blev vi taget ved næsen – men af hvem?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 4. februar 2011

Den mest markante udmelding overfor den amerikanske ambassadør, kom dog ikke fra Statsministeriets Thomas Arenkiel, men derimod fra Michael Zilmer-Johns, som ifølge ambassadøren ”ligeud sagde, at den danske regering ikke ønsker noget som helst fra USA i denne sag – i hvert fald ikke i øjeblikket”.
Tilknyttede tekster:

Venner, her har I svigtet!

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 14. januar 2011

Bedre bliver det ikke af, at vi i Grønland før har oplevet, at der er blevet handlet hen over hovedet på os – at vi er blevet holdt i uvidenhed om amerikanske allieredes brug af vort land; at vores tillid er blevet svigtet. Et nyt eksempel herpå ripper op i gamle sår, og belaster forholdet mellem Grønland og Danmark.
Tilknyttede tekster:

Tele

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 8. januar 2011

Har TELE Greenland A/S planer om at udvide søkablet således, at alle uddannelsesbyer nord for Nuuk kobles på, jf. op til Ilulissat?

Bestyrelser

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 8. januar 2011

At bestride en bestyrelsespost i et offentligt ejet aktieselskab er og bliver en seriøs opgave. Derfor er det vigtigt for begge parter, det offentlige som ejer og det udpegede bestyrelsesmedlem, at man har de rette kompetencer til at udfylde den rolle, som en given bestyrelsespost kræver.

Uranundersøgelse

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. januar 2011

Hvis det af fagkundskaben bliver fastslået, at det miljø- og sundhedsmæssigt er forsvarligt at bryde uran, så er det bare om at komme i gang, så hele vort samfund kan få glæde af de indtægter, som en uranproduktion vil medføre.

Medbyggerhuse

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. januar 2011

En af de vigtigste forudsætninger for at kunne udvikle disse naturlige vækstcentre er, at den arbejdskraft der skal producere den nødvendige værdi, skal have noget at bo i. Faktum er desværre, at de naturlige vækstcentre også er de steder, hvor der er størst boligmangel. Dette er i sig selv ikke odiøst, da folk strømmer til de steder, hvor der er muligheder for at kunne forsørge sig selv og sin familie.

Vor fangerkultur er for alle – ikke kun for erhvervsfangere

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 8. december 2010

Fangst til eget forbrug har altid været en integreret del af vores kultur og selvforståelse. Sådan skal det blive ved med at være. Derfor bør en kulturbærende aktivitet som fangst af nar- og hvidhvaler ikke være forbeholdt en bestemt defineret gruppe i samfundet.

Vort samfund er vigtigere end et par årlige rejser sydpå

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. december 2010

Det forbavser mig, at det faglige indhold sjældent bliver drøftet. Groft sagt er det som om, at hotellet og shopping-mulighederne er det vigtigste parameter for om en rejse er interessant eller ej.

Velkommen til EPI

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 6. december 2010

Demokraterne kan sagtens forestille sig at give et tilskud på eksempelvis 2 millioner kroner til EPI, men det kommer så til betyde, at eksempelvis ICC får beskåret sit tilskud med det samme beløb.

Forslag til finanslov for 2011 - 3

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Afslutningsvis noterer vi fra Demokraterne, at Landskassens resultat i 2011 bliver et DAU-underskud på 200,4 mio. kr. og et DA-overskud på 12,8mio. kr. Dette skal tages som et udtryk for, at vi i koalitionen fører en ansvarlig finanspolitik, hvor der er balance på indtægter og udgifter. Det er godt politisk håndværk. Især når det tages med i betragtningen, at finanskrisen stadigvæk påvirker finanserne i negativ retning.

Forslag til finanslov for 2011 - 2

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 11. november 2010

På den ene side er der et ønske fra samtlige partier om en dag at opnå politisk selvstændighed. På den anden side er der mildt sagt meget lidt interesse for at skabe et samfund, der baserer sig på vækst. Vækstskabelse er den eneste måde, hvorpå vi kan nedbringe vores afhængighed af bloktilskuddet fra Danmark, og dermed den eneste farbare vej mod politisk selvstændighed.

Annoncernes sprog

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 30. oktober 2010

Her i Grønland er problemet ekstra stort, fordi nye firmaer ofte skal konkurrere med firmaer, som Selvstyret ejer og understøtter. For en del varer og ydelser er der i dag en anden mulighed. Denne mulighed er, at gå på internettet og finde en billigere løsning. Det er nemt, det er effektivt, men det kræver, at man taler mindst dansk. Derfor bliver det de forbrugere, som lovforslaget søger at beskytte, der kommer til at betale den højeste pris, hvis forslaget bliver til virkelighed.

De studerendes levevilkår

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. oktober 2010

Særligt vil udvalget opfordre landsstyret til at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at lave en særordning for de grønlandske studerende i Danmark, således at disse kan modtage dansk SU uden at miste de fordele, der er forbundet ved at være på grønlandsk uddannelsesstøtte. Her tænker udvalget særligt på den årlige feriefrirejse.

Demokraterne vil ikke tvangslukke bygder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 23. september 2010

Og det er i virkeligheden nok her, at den største uenighed ligger. Siumut og ligesindede mener, at vores politik er uretfærdig over for folk i bygder og yderdistrikter. Demokraterne mener, at den hidtil førte politik er uretfærdig over for folk i byerne.

Kald mig bare superliberalist

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 13. september 2010

Mange har en tro på, at Grønland kan isolere sig fra resten af verden og undvige sig den hastige udvikling, der foregår overalt. Disse er overbeviste om, at Grønland skal være et frilandsmuseum. Et frilandsmuseum, hvor turister fra hele verden kan komme og se på os ’De ædle vilde’. Denne vision for det grønlandske samfund er udtryk for en koloniherrementalitet, hvor grundkernen i dette grønlandsbillede er bygderne og det liv der associeres hertil. Som eksempler på fortalere for frilandsmuseumstanken kan nævnes Greenpeace, ICC og snævertsynede nationalister.

Lystfiskerturisme og trofæjagter

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 2. september 2010

Fordelene ved fiskeriturisme er store for et land med et spredt bosætningsmønster. For mange lystfiskere er det en ekstra oplevelse, at fiske i et forholdsvist uberørt område. Der er dog nogle væsentlige hindringer for udbredelsen af lystfiskerturismen som indtægtsgivende erhverv.

Finanslovsforslaget: Flere penge til uddannelse – færre penge til tilskud

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 21. august 2010

Tendentiøst ynder vi at fremføre vores forfædres levevis som argument for at fastholde vores nuværende samfundsstruktur. Ethvert forsøg på at diskutere bosætningsmønster og dertil hørende beskæftigelsesmæssige projekter, såsom driftstilskud til Great Greenland og indhandlingstilskud, bandlyses og anses som beskæmmende og ugrønlandske. Min påstand er, at disse agitatorer ikke har forstået vores forfædres levevis og livsanskuelse.

Hvilke organisationer finansieres via finansloven

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 12. august 2010

Der er ingen tvivl om, at mange af organisationerne i dagens Grønland kun kan fungere ved hjælp af tilskud fra landskassen. De fleste organisationer udfører et værdifuldt stykke arbejde, og det er derfor vigtigt, at de bliver støttet med offentlige kroner. På den anden side er der også organisationer, der fungerer uden offentlig støtte. Disse organisationer udfører ligeledes et værdifuldt stykke arbejde.

Reducer lufthavnsafgiften

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 3. august 2010

Månedens glade nyhed: Air Iceland flyver året rundt mellem Nuuk og Reykjavik. Dermed er der kommet en fast alternativ udenrigsrute til Danmarks-ruten i Kangerlussuaq. Det betyder flere valgmuligheder for forbrugerne – og øget konkurrence mellem Air Greenland og Air Iceland. Begge dele er til fordel for forbrugerne, da det betyder flere afgange og lavere priser.

Der er forskel på IA og Demokraterne

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 21. juni 2010

Det er egentlig lidt påfaldende, at mange anser det som en krise i koalitionen hver gang der opstår uenighed mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne. Det er som om, at folk har glemt, at IA og Demokraterne er to vidt forskellige partier med vidt forskellige grundholdninger. Rent faktisk burde folk være forundret over, at der er så lidt uenighed som tilfældet er.

Vi må ikke blive bange for udvikling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 10. juni 2010

Her i landet står vi forhåbentlig på tærsklen til at blive en olieproducerende nation, og der er da ingen tvivl om, at olieudslippet i Den Mexicanske Golf sætter nogle tanker i gang. Det er klart, at mange bliver nervøse, og tænker på om noget lignende mon kunne ske i Grønland?

Kvindekvoter er en dårlig idé – især for kvinder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 31. maj 2010

Man bør egentlig kunne affærdige kvoter på kvinder ud fra det helt åbenlyse problem, at en sådan kvoteregulering netop skaber diskrimination (altså selektion på basis af ydre ikke-vedkommende kriterier) i forsøget på at ophæve diskriminationen.

Grønlandshvaler

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 20. maj 2010

Demokraterne er bange for at dette misbrug af de to grønlandshvaler vil give genlyd internationalt og endnu engang føre til flere restriktioner på vores tilladelse til at fange disse store hvaler.

Vi vil sådan set bare bevare et velfærdssamfund

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 19. maj 2010

AG og Demokraterne er altså åbenlyst uenige om disse ting og det er fair nok. AG betragter det som småting, som vi ikke bør ”ævle og kævle om”, som avisen udtrykker det. Demokraterne betragter det som helt essentielle reformer, som vi er nødt til at gennemføre for at få råd til at opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag.

Hvilke tiltag der skal til fra politisk side for at motivere fiskere, fangere og andre lavindkomstgrupper til at søge over i fremtidens givtigere væksterhverv?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 17. maj 2010

Det er et faktum, at vi i dag har en erhvervsstruktur, hvor fangst- og fiskeindustrien fungerer som den bærende sektor med afledte effekter på resten af økonomien. At denne sektor er af central betydning for den grønlandske økonomi afspejles bl.a. ved, at den beskæftiger skønsmæssigt godt 20 pct. af arbejdsstyrken og hjemtager over 95 pct. af eksportindtægterne.

Debat om hvordan de enkelte partier og landsstyret forstår velfærdssystemet og hvilket velfærdssystem Selvstyret skal opretholde?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Sammenlignet med andre lande omfordeler vi en stor del af samfundets begrænsede midler til erhvervslivet. Devisen er, at den massive økonomiske støtte i form af vedvarende overførsler skaber grobund for velfærd. Denne mekanismes hensigtsmæssighed er uklar og vil efter min mening have en boomerangeffekt. En boomerang vender som bekendt tilbage til udgangspunktet.

Ingen kvoter på grønlandske erhvervskvinder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Først og fremmest tror vi ikke, at fremtidens grønlandske erhvervskvinder behøver hjælp for at komme ind i bestyrelser. Vi har noteret os, at det i høj grad er kvinderne i samfundet, der vælger de længere videregående uddannelser. Heraf vil som en naturlig konsekvens følge, at kvinderne i højere og højere grad vil sætte sig på de højeste stillinger, hvorfra rekrutteringen til professionelle bestyrelser typisk sker.

Politisk Økonomisk Beretning - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Det er også vigtigt at forholde sig til den stigende gældsætning uden for Landskassen. Dette er risikabelt i den forstand, at det i sidste ende er Selvstyret og dermed Landskassen, som er garant for en stor del af den gæld, der opbygges. Derfor vil det i større grad blive nødvendigt at tage hensyn til Grønlands samlede gældsforpligtelser ved vurderingen af om nye anlægsinvesteringer skal igangsættes. Det betyder, at der skal stilles større krav til rentabiliteten og sikkerheden i de enkelte projekter.

Jeps – Demokrati og Demokraterne er godt for landet ;-)

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. maj 2010

Hvis kommunerne er enig med Siumuts Jenseeraq Poulsen i, at det er i orden, at der i 2008 blev brugt 1.575.847 kroner på honorarer til bestyrelsesmedlemmer, rejser, bestyrelsesmøder med mere og at der i 2010 er budgetteret med 2.116.000 til de samme formål, så er det deres eget ansvar. Jeg synes bare, at det er spild af penge

Erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 30. april 2010

Imidlertid finder vi det betænkeligt, at Atassut som et selvudråbt liberalt parti ikke giver udtryk for, at den direkte økonomiske støtte til erhvervet gradvist skal nedtrappes.

Royal Greenland A/S

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 30. april 2010

Som landsstyret anfører vil en debat om et så vitalt område som ejerstruktur i et aktieselskab i Landstinget, ville kunne skabe unødig nervøsitet hos både selskabets ansatte, kunder og ikke mindst finansielle partnere. Imidlertid finder vi fra Demokraterne i lighed med forslagsstilleren det relevant, at en redegørelse om ejerstrukturen i et selskab som Royal Greenland A/S fremlægges. Derfor er vi tilfredse med, at landsstyret vil tage initiativ til at sende en fortrolig redegørelse til Finansudvalget, som så netop kan drøfte dette selskab for lukkede døre.

Tillægsbevillingslov 2009 - Demokraternes ordføreindlæg ved 1. behandling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. april 2010

Fra Demokraterne finder vi det uholdbart, at en stor del af det omtalte beløb angår tilskud til aktieselskaber. Således bevilgede Finansudvalget 8 mio. kr. til Great Greenland A/S. Great Grenlands meget anstrengte økonomiske situation skyldes, at salget af sælskind er meget stærkt begrænset, hvorfor der sker en lageropbygning i virksomheden. Dette er uholdbart. Derfor vil vi fra Demokraterne opfordre landsstyret til at finde en løsning på problemet. Demokraterne er af den opfattelse, at såfremt det viser sig, at der i fremtiden ikke vil være et marked for sælskind, at selskabet bør afvikles.

Ansvaret for milliardunderskud ligger hos Siumut og Atassut

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. april 2010

Præcist hvor uansvarligt forslaget var, har vi svaret på nu. Det daværende landsstyre forudså et underskud på 310 millioner kroner og i dag sidder vi så med et historisk stort underskud på en milliard kroner.

Åbent brev til Per Berthelsen: Hvad er dine politiske budskaber?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 13. april 2010

Vi har således store udfordringer på social- og uddannelsesområdet. Alt for mange har enten en kort eller ingen uddannelse. Dette medfører en lav indkomst og dermed en begrænset skattebetaling og dårligere livsvilkår. En anden udfordring er bosætningsmønsteret, som fastholder lave indkomster, lave uddannelser og dermed et lavt aktivitetsniveau. En tredje udfordring er, at arbejdskraften fra primært fangst- og fiskerierhvervet skal konverteres til erhverv med større indkomstmuligheder. En fjerde udfordring er gældsopbygningen udenfor landskassen. En femte udfordring er at sikre grundlag for finanspolitisk holdbarhed ved blandt andet at reformere førtidspensionsområdet og tage højde for den demografiske udvikling. Og sådan kunne jeg blive ved.

Er konkurrence altid godt?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 26. marts 2010

Man vælger som bekendt selv, hvor man vil bo. Og hvis man har valgt at bo et sted, der ligger langt fra alle andre steder, så har man også selv valgt, at det bliver dyrere at rejse, da det ikke er rentabelt at drive en rejserute hverken til lands, til vands eller i luften.

Så flyt dog for f…..

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 22. marts 2010

For at opnå økonomisk selvbårenhed er det altafgørende, at vi bygger boliger de steder, hvor der er grundlag for økonomisk rentable erhvervsmuligheder. Vi skal have en fremadskuende og ambitiøs boligpolitik, som gør op med tilskudssamfundet. Vi skal ikke blot bygge boliger ud fra betragtninger om enten lokale interesser eller nuværende behov.

Bogstøtte til de studerende

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. marts 2010

Demokraterne mener, at vi er nødt til at prioritere de studerende endnu mere end tilfældet er i dag. De nuværende studerende er i høj grad dem, der skal føre vort land gennem fremtidens store udfordringer. Vi har ganske enkelt ikke råd til, at de dropper deres uddannelser på grund af økonomiske problemer og vi har heller ikke råd til, at de dumper deres eksamener, fordi de ikke har penge nok på kontoen til at anskaffe sig de relevante undervisningsmaterialer.

KANUKOKA – stadig overflødig

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 23. februar 2010

Hvis Steen Lynge havde læst min kronik, ville han have vidst, at jeg anerkender, at det er fuldt ud op til kommunerne selv at træffe beslutning om en lukning og at jeg reelt set ikke har noget at skulle have sagt. Hvordan det kan stride mod folkestyrets grundprincipper går over min fatteevne?

KANUKOKA – en overflødig organisation

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 19. februar 2010

Vort samfund står altså nu i en situation, hvor de fire storkommuner er en realitet. Men vi står samtidig i en situation, hvor et af de omkostningstunge levn fra tiden med mange små kommuner stadig består i stort set uændret form. Her tænker jeg naturligvis på kommunernes landsforening – KANUKOKA.

Ingen apartheid i Grønland, tak

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 10. februar 2010

Grønlands nationalistiske parti Siumut prøver nu igen at puste til de gløder, som partiet håber på vil udvikle sig til et flammende bål af nationalisme. Siumut mener helt seriøst, at et stort mindretal i vort samfund – herunder fire nuværende medlemmer af Landstinget – skal udelukkes fra at tale fra talerstolen i Landstinget. Hvad mon det næste bliver? Skal folk også udelukkes fra at stemme? Fra at ytre sig i den offentlige debat? Hvor går grænsen for nationalisterne i Siumut?

§.36 spørgsmål: Ilimmarfik

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 9. februar 2010

Etableringen af Ilimmarfik havde bl.a. som mål at opnå synergieffekter på tværs af studieretninger. Dette er selvfølgelig en sympatisk tanke, idet det vil skabe grobund for at opnå stordriftsfordele på landets universitet.

Demokraternes holdning til EU

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 5. februar 2010

De fleste af disse lande er fattigere end Grønland målt på BNP pr. capita. Det betyder, at vi ikke vil kunne forvente at få nogle former for særstatus, hvis vi blev medlem, da der groft sagt er andre områder i EU som har mere behov for støtte end os. Samlet set betyder Demokraternes egen lille mini-undersøgelse altså, at vores vurdering i øjeblikket er, at det vil være bedst for os at bevare vores nuværende status i forholdet til EU.

Velfærd kommer ikke af sig selv

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 12. januar 2010

I Grønland har vi et velfærdssystem, hvor økonomiske subsidier til virksomheder spiller en central rolle. Sammenlignet med andre lande omfordeler vi en stor del af samfundets begrænsede midler til erhvervslivet. Devisen er, at den massive økonomiske støtte i form af vedvarende overførsler skaber grobund for velfærd.

Vi skal skabe rammerne for et blomstrende erhvervsliv

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 8. januar 2010

Vi tror fuldt og fast på, at et sundt og dynamisk erhvervsliv bedst skabes ved minimal indblanding fra offentlig side. Det er videnskabeligt bevist, at offentlig produktion gennemsnitligt koster knapt 30 procent mere, end den samme produktion koster, hvis den købes på et konkurrencemarked. Dette taler for, at erhvervsfolk skal drive erhverv, mens vi folkevalgte skal koncentrere os om at skabe gode rammer for, at erhvervslivet kan blomstre.

Ingen valgløfter er brudt

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 7. december 2009

Sermitsiaq skriver flere steder i sin avis den 27. november, at Demokraterne er løbet fra et valgløfte om en skolemadsordning. Det er naturligvis ikke rigtigt, og det burde Sermitsiaq også være klar over. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad Sermitsiaqs ærinde er i sagen, men jeg vil gerne forklare sagens rette sammenhæng.

Forslag til lov om Nunaoil A/S - Demokraternes ordførerindlæg

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Aktieselskabslovgivning har den ”bivirkning” at gennemsigtigheden i et aktieselskab ikke er optimal. Dette skal undgås for Nunaoil A/S, så offentligheden fx får indsigt i de gyldne håndtryk der tidligere er blevet givet i forbindelse med aftrædelser fra bestyrelser eller direktioner.

Demokraternes ordførerindlæg ved 3. behandling af forslag til finanslov for 2010

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Som samfund har vi erkendt, at satsningen på uddannelse er helt nødvendig. Fra Demokraterne finder vi det yderst tankevækkende og kritisabelt, at ikke mindre end 58 % af ungdomsårgang 1991 og 1992 ikke er kommet i gang med nogen form for uddannelse efter at have afsluttet folkeskolen i 2008. Vi bedes bemærke, at denne kritik ikke går til de unge mennesker.

Demokraternes ordførerindlæg ved 2. behandling af finansloven for 2010

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 13. november 2009

I forrige uge foreslog vi fra Demokraterne en mediepulje. En pulje, hvor medierne kan søge penge til fremadrettede initiativer. Forslaget blev forkastet med begrundelser bundet i finansieringen. Jeg håber, at de øvrige partier kommer ud af busken og kommer med deres forslag til, hvordan vi kan være med til at løse de udfordringer, som medierne står overfor. Jeg må ærligt indrømme, at jeg indtil videre ikke har set et eneste konstruktivt forslag til, hvordan vi fremadrettet sikrer et mangfoldigt mediebillede – og jeg har slet ikke set eller hørt noget bud på, hvordan vi skal finde pengene til det.

Bredt forlig er ikke et succeskriterium i sig selv

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Der er ingen tvivl om, at det ville være fantastisk, hvis det var muligt at indgå brede forlig om Finansloven, men sådan er den politiske virkelighed ikke skruet sammen i øjeblikket. Det forrige landsstyret har efterladt vort land med en økonomi, der ligger i ruiner og derfor er det vigtigere at få genoprettet økonomien end at indgå et bredt forlig.

Mineralske råstoffer

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Demokraterne er af den opfattelse, at fremtidige aktiviteter inden for kulbrinteområdet har potentiale for at blive et vigtigt supplement til de nuværende erhverv. Hvis prognoserne for mængden af kulbrinter holder stik er der grund til at tro, at aktiviteter inden for netop kulbrinteområdet kan skabe grundlag for en selvbærende økonomi.

Står fast på mediepulje

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Derudover vil jeg da også betragte det som et fremadrettet tiltag, hvis et bygdekontor ansøgte om midler fra mediepuljen til at anskaffe sin en farveprinter, der kunne udskrive avisen i A3-format. Det ville sikre endnu hurtigere levering af aviser til yderdistrikterne – godt nok i at andet og mindre format end en normal avis, men til gengæld med helt friske nyheder

§36-spørgsmål: Det videre forløb for de elever, der har forladt folkeskolen de seneste 5 år

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Søndag d. 8. november 2009

Alle partier er enige om, at vi skal satse på uddannelse af vore unge mennesker. På den baggrund er det vigtigt, at vi som beslutningstagere ved noget om, hvordan tingene ser ud i den virkelige verden. Derfor er det nødvendigt med noget statistisk materiale om, hvad der rent faktisk sker for de elever, der forlader folkeskolen. Mine nedenstående spørgsmål skal endvidere ses i lyset af uddannelsesplanens mål om, at 2/3 af arbejdsstyrken fremover skal være uddannet.

Aktieselskaber

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 6. november 2009

Demokraternes kommentar til: Beslutningsforslag om at landsstyret pålægges fra og med EM 09 at afgive årlige redegørelser til Landstinget om landsstyrets varetagelse af Selvstyrets ejerinteresser i de helt eller delvis Selvstyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf. (Atassut`s medlemmer af Landstinget: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Millioner til medierne

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 2. november 2009

Mediepuljen skal i 2010 være på seks millioner kroner, da det vil sikre, at alle byer i Grønland vil have mulighed for at søge tilskud til indkøb af en maskine, der kan trykke aviser som print-on-demand. En sådan maskine vil kunne anskaffes for omkring 300.000 kroner.

Spørgsmål til landsstyret vedr. boligbyggeri

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 28. oktober 2009

Agter landsstyret at indrette sin boligpolitik således, at de bosteder med de største reelle erhvervsmuligheder bliver genstand for intensivt boligbyggeri?

Beslutningsforslag om at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 24. oktober 2009

Forslagsstiller (Siumut) har ret i, at det er et politisk mål i sig selv, at levere el, vand og varme til så lave tariffer som muligt. Demokraterne mener dog modsat forslagsstiller, at dette politiske mål kun kan tilvejebringes gennem en uændret rammestyring.

Kommentar til landsstyreformandens åbningstale

Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. september 2009

Der er ingen tvivl om, at det nyudpegede landsstyre går en svær tid i møde. Det nyudpegede landsstyre skal derfor først og fremmest bruge sin tid på at få Grønland på ret kurs igen. Det bliver hårdt arbejde som samtidig kan blive upopulært arbejde, da landsstyret er nødt til at træffe nødvendige beslutninger. Heldigvis tyder landsstyrets indsats indtil nu på, at man er klar til at gøre, hvad der skal til.

Uansvarlige Siumut

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 9. september 2009

Siumut med Aleqa Hammond i spidsen er tilsyneladende klar til ar lade Nukissiorfiit gå konkurs i jagten på at finde de penge, der skal finansiere den gavebod, som Siumut kalder for et Finanslovsforslag. Siumut opfører sig desværre lige så økonomisk uansvarligt i opposition, som partiet gjorde, da det var en del af landsstyret.

Politisk debat frem for personlige beskyldninger

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 27. august 2009

Det svarer jo lidt til at sige, at man vil hjælpe børnefamilier ved at give dem 1.000 kroner om året, som de først må hæve, når børnene er flyttet hjemmefra. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, og det ved Aleqa Hammond formentlig ganske udmærket.

Siumuts desperation er total

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 10. august 2009

Med et glimt i øjet vil vi starte med at konstatere, at Siumut har fået hash på hjernen. Det velkendte rusmiddel er nemlig indtil videre Siumuts eneste form for forsøg på oppositionspolitik. For Demokratiets skyld, så håber Demokraterne, at Siumuts ledelse snarest begynder det hårde arbejde med at opbygge en egentlig oppositionspolitik. Det andet er altså for pinligt at høre på.

Planøkonomi er roden til alt ondt!

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Søndag d. 31. maj 2009

Afdankede partisoldater - lige meget hvilket parti de kommer fra - skal ikke placeres på topposter i virksomhederne. Det skal være slut med frynsegoder og ”fortjenstmedaljer” for trofast tjeneste til afdankede partisoldater.

Bosætningsmønsteret koster årligt milliarder ikke millioner

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 26. maj 2009

For at vurdere omfanget af bosætningsmønsterets økonomiske rationalitet skal den økonomiske støtte til virksomheder, der driver markedsmæssigt urentable aktiviteter i bygder og yderdistrikter virksomhed, medtages. Ifølge Grønlands Statistik androg overførsler fra offentlig forvaltning og service til grønlandske virksomheder 848 mio.kr. i 2006. Dette betyder i korthed, at IA’s udsagn er falsificeret. Bosætningsmønsteret koster altså ikke 200 mio.kr., som Kuupik Kleist påstår.

Grønland skal ikke være et frilandsmuseum

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 11. maj 2009

Jeg er én af de mange studerende, som Aksel Carlsen, i sit virke som underviser på Ilisimatusarfik, ihærdigt har forsøgt at indoktrinere i kommunismens herlighed. Aksel Carlsen er af den overbevisning, at alt der omhandler Vesten - samhandel på tværs af landegrænser i den globale økonomi - og har en snert af liberalisme - er satans værk.

Et økonomisk bæredygtigt Selvstyre?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 4. maj 2009

Der er kun én vej frem: At arbejde for en selvbærende økonomi. Det er mit og Demokraternes mål - et økonomisk ansvarlig politik. En politik, som har den klare ambition, at gøre Grønland uafhængig af bloktilskuddet fra Danmark. En selvbærende grønlandsk økonomi skal være vores gave til de kommende generationer af grønlænder - det er Demokraternes målsætning!

Afhængighed eller ansvarligt selvstyre

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 24. april 2009

Siumut hævder, at bevarelsen af bosætningsmønsteret er en nødvendighed for at bevare den såkaldte oprindelige grønlandske kultur. To forhold provokerer ved Siumuts politik. For det første: Skal man være fanger, leve på et eksistensminimum og i en bygd for at være rigtig grønlænder? For det andet: Hvad er vigtigst: kulturpolitik gennem bygdebevarelse eller økonomisk ansvarlig politik?