Uansvarlige Siumut

Siumut med Aleqa Hammond i spidsen er tilsyneladende klar til ar lade Nukissiorfiit gå konkurs i jagten på at finde de penge, der skal finansiere den gavebod, som Siumut kalder for et Finanslovsforslag. Siumut opfører sig desværre lige så økonomisk uansvarligt i opposition, som partiet gjorde, da det var en del af landsstyret.

Onsdag d. 9. september 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Siumut med Aleqa Hammond i spidsen er tilsyneladende klar til ar lade Nukissiorfiit gå konkurs i jagten på at finde de penge, der skal finansiere den gavebod, som Siumut kalder for et Finanslovsforslag. Siumut opfører sig desværre lige så økonomisk uansvarligt i opposition, som partiet gjorde, da det var en del af landsstyret.

Demokraterne har altid anerkendt gode idéer og gode forslag – også når de er kommet fra andre partier. Derfor var det med stor interesse og store forhåbninger, at jeg læste Siumuts forslag til Finanslov. Jeg håbede virkelig på, at det stolte gamle parti havde konstruktive input til den kommende Finanslov. Det stod dog desværre ret hurtigt klart, at Siumuts forslag var uigennemtænkt, ufinansieret og uansvarligt.

Allermest rystende var det at konstatere, at Siumut tilsyneladende ikke har forstået, hvilke konsekvenser det vil få at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab. En omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab er jo ikke ensbetydende med, at selskabet kommer på private hænder. Nukissiorfiit vil stadig være ejet af Selvstyret, og det er derfor også Selvstyret, der kommer til at hæfte for de lån, som Nukissiorfiit optager. Når disse lån skal afdrages, så er der kun to steder at hente pengene; i Landskassen eller hos forbrugerne. Det vil betyde, at befolkningen kommer til at betale mere for el, vand og varme, hvilket Demokraterne mener, vil være helt forkert.

På Siumuts pressemøde fik Aleqa Hammond rodet sig ud i en forklaring om, at det ikke vil påvirke forbrugerne, at Nukissiorfiit optager lån, fordi landsstyret via tekstanmærkning på finansloven fastsætter maksimalpriserne på el og vand. Her glemmer Aleqa Hammond dog noget meget væsentligt; hvis Naalakkersuisut fastholder den nuværende maksimalpris samtidig med, at Nukissiorfiit som aktieselskab skal forrente lån, så opstår der et underskud i Nukissiorfiit. Og så går selskabet i sidste ende konkurs, hvilket forhåbentlig ikke er Siumuts mål med at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab.

Da det altså er en rigtig dårlig idé at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab, så fremstår Siumuts forslag til Finanslov som en ufinansieret gavebod, som det er meget svært at tage seriøst.

Hos Demokraterne ønsker vi, at der bliver ført en finanspolitik, hvor der er balance på de offentlige budgetter i de år, hvor der er lavkonjunktur. I år med højkonjunktur skal vores "overskud" anvendes til investeringer i for eksempel human kapital så som børn, skoler, uddannelse og til en højnelse af den generelle velfærd.

En ting vil jeg dog gerne rose Siumut for – det er en god idé med et børne- og familieråd. Det er dog ikke en ny idé. Demokraterne stillede således forslaget i Inatsisartut allerede i foråret 2007. Her blev det afvist af både den Siumut-styrede Landsstyrekoalition og af Siumuts gruppe i Landstinget.

Demokraterne finder det glædeligt, at Siumut nu er kommet på bedre tanker, men vi nødt til i fællesskab at vurdere om der kan blive råd til et Børneråd allerede i forbindelse med dette års Finanslov eller om det er en af de gode idéer, som vi må udskyde til Finanslovsforhandlingerne for 2011.