Beslutningsforslag om at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab

Forslagsstiller (Siumut) har ret i, at det er et politisk mål i sig selv, at levere el, vand og varme til så lave tariffer som muligt. Demokraterne mener dog modsat forslagsstiller, at dette politiske mål kun kan tilvejebringes gennem en uændret rammestyring.

Lørdag d. 24. oktober 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Energiforsyning, Samfundsforhold.

Demokraternes ordførerindlæg ved behandling af forslaget
Beslutningsforslag om at pålægge landsstyret at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab.

Med beslutningsforslaget om at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab stiles der mod at selskabet på eget hånd kan optage lån i bankerne til deres anlægsinvesteringer.

Forslagsstiller påpeger, at en uændret rammestyring, ved ikke at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab, ikke vil være i overensstemmelse med de politiske mål om, at levere el, vand og varme til så lave tariffer som muligt. Dette er Demokraterne uenig i.

Forslagsstiller har ret i, at det er et politisk mål i sig selv, at levere el, vand og varme til så lave tariffer som muligt. Demokraterne mener dog modsat forslagsstiller, at dette politiske mål kun kan tilvejebringes gennem en uændret rammestyring.

En omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab vil selvsagt betyde, at Nukissiorfiit stadigvæk vil være ejet af Selvstyret, og det er derfor også Selvstyret, der kommer til at hæfte for de lån, som Nukissiorfiit optager. Med hensyn til renterne, er det Demkraternes klare opfattelse, at Nukissiorfiit kan optage lån til en lavere rente, når det er Selvstyret, der på vegne af Nukissiorfiit skal optage lån hos bankerne.

Under forudsætning af, at maksimalpriserne fastholdes på det nuværende niveau, vil der opstå et gab mellem indtægter og udgifter hos Nukissiorfiit, såfremt Nukissiorfiit som et aktieselskab selv skal optage lån i bankerne til deres anlægsinvesteringer.

Når disse lån og dertil gabet mellem indtægter og udgifter skal afdrages, er der kun to steder at hente pengene; i Landskassen eller hos forbrugerne. Det vil betyde, at befolkningen kommer til at betale mere for el, vand og varme, hvilket Demokraterne mener, vil være helt forkert.

Nukissiorfiit leverer en service, som er helt essentiel for livets opretholdelse i generel forstand i vores vidtstrakte land. Denne service skal som udgangspunkt være så billig som muligt.

Èn af de store udfordringer for fremtidens velstandsniveau her i landet er at mindske behovet for at importere energi i form af fossile brændstoffer. Som et led heri står Nukissiorfiit overfor massive anlægsinvesteringer. Disse anlægsinvesteringer kan alene finansieres ved optagelse af udenlandske banklån, hvis ikke det resterende anlægsområde skal berøres. Størrelsen på renten af disse banklån vil have en afgørende betydning for befolkningens og virksomhedernes økonomiske råderum.

Demokraternes skepsis for forslaget handler derfor grundlæggende om altid at arbejde for, at befolkningen og virksomhederne har et så stort økonomisk råderum. Dette vil såfremt forslaget godkendes, ikke imødegås.

Med disse ord indstiller Demokraterne således forslaget til forkastelse.