§36-spørgsmål: Det videre forløb for de elever, der har forladt folkeskolen de seneste 5 år

Alle partier er enige om, at vi skal satse på uddannelse af vore unge mennesker. På den baggrund er det vigtigt, at vi som beslutningstagere ved noget om, hvordan tingene ser ud i den virkelige verden. Derfor er det nødvendigt med noget statistisk materiale om, hvad der rent faktisk sker for de elever, der forlader folkeskolen. Mine nedenstående spørgsmål skal endvidere ses i lyset af uddannelsesplanens mål om, at 2/3 af arbejdsstyrken fremover skal være uddannet.

Søndag d. 8. november 2009
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Begrundelse:
Svar på § 36 spørgsmål vedr. Folkeskolens afgangselever
Spørgsmål 1:
Svar:
2009: Godt 800 elever forlod folkeskolen i 2009.
2008: Den dobbelte folkeskoleårgang på ca. 1670 elever forlod folkeskolen i 2008.
2007 Omkring 950 elever forlod folkeskolen i 2007. Heraf var 20 % på efterskole i Danmark.
2006: Godt 1000 elever forlod folkeskolen i 2006.
2005: Omkring 960 elever forlod folkeskolen i 2006.
Spørgsmål 2
Svar
Spørgsmål 3
Svar


§36-Spørgsmål til landsstyret vedr. det videre forløb for de elever, der har forladt folkeskolen de seneste 5 år.

Begrundelse:
Alle partier er enige om, at vi skal satse på uddannelse af vore unge mennesker. På den baggrund er det vigtigt, at vi som beslutningstagere ved noget om, hvordan tingene ser ud i den virkelige verden. Derfor er det nødvendigt med noget statistisk materiale om, hvad der rent faktisk sker for de elever, der forlader folkeskolen. Mine nedenstående spørgsmål skal endvidere ses i lyset af uddannelsesplanens mål om, at 2/3 af arbejdsstyrken fremover skal være uddannet. Jeg vil derfor stille følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Jeg ønsker et overblik over, hvad de elever der forlod folkeskolen i sommeren 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 valgte at foretage sig derfra. Jeg tænker på, hvor mange der gik i gang med GU, Piareersarfik mv.
  2. Hvor mange af de omtale elever har gennemført den uddannelse de begyndte på efter folkeskolen?
  3. Kan Naalakkersuisut oplyse om andet, der kan være med til at danne et overblik over, hvad afgangseleverne fra folkeskolen vælger af videreuddannelse?


Svarene må meget gerne være opstillet skematisk.

Svar på § 36 spørgsmål vedr. Folkeskolens afgangselever

Naalakkersuisut har følgende svar på spørgsmålene:

Spørgsmål 1:
Jeg ønsker overblik over, hvad de elever der forlod folkeskolen i sommeren 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 valgte at foretage sig derfra. Jeg tænker på, hvor mange der gik i gang med GU, Piareersarfiit mv.

Svar:
2009: Godt 800 elever forlod folkeskolen i 2009.
Af disse tog 37 % på efterskole i Grønland eller Danmark, 9 % påbegyndte GU og 3 % startede en erhvervsfaglig grunduddannelse. Stort set ingen gik i gang med Piareersarfiit. Det kan i den forbindelse oplyses, at gennemsnitsalderen for elever på Piareersarfiit er 23 år.

2008: Den dobbelte folkeskoleårgang på ca. 1670 elever forlod folkeskolen i 2008.
Heraf gik 37 % på efterskole i Danmark og på de midlertidige efterskoler i Grønland. Medio september 2009 er ca. 33 % i gang med uddannelse. De studieforberedende uddannelser tegner sig for 21 %, mens de erhvervsfaglige grunduddannelser står for de resterende 12 %.

2007 Omkring 950 elever forlod folkeskolen i 2007. Heraf var 20 % på efterskole i Danmark.
Medio september 2009 er knap 42 % i gang med en uddannelse. De studieforberedende uddannelser tegner sig for 28 %, mens de erhvervsfaglige grunduddannelser står for de resterende 14 %.

2006: Godt 1000 elever forlod folkeskolen i 2006.
Medio september 2009 er ca. 40 % i gang med en uddannelse. De studieforberedende uddannelser tegner sig for 27 %, mens de erhvervsfaglige grunduddannelser står for de resterende 13 %.

2005: Omkring 960 elever forlod folkeskolen i 2006.
Medio september 2009 er ca. 37 % i gang med en uddannelse. De studieforberedende uddannelser tegner sig for 25 %, mens de erhvervsfaglige grunduddannelser står for de resterende 12 %

Ovenstående tal er baseret på en specialkørsel foretaget af Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Der er foretaget en sammenstilling af data fra Uddannelsesstøtteforvaltningen, Inerisaavik og data fra efterskolerne i Danmark og Grønland.

Spørgsmål 2
Hvor mange af de omtalte elever har gennemført den uddannelse de påbegyndte efter folkeskolen?

Svar
Det er ikke muligt at komme med et præcist bud på antallet af elever fra de ovenstående folkeskoleårgange som har gennemført en uddannelse. Det vil kræve en elektronisk registrering af dimittender fra uddannelsesinstitutionerne. Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke planlægger at gennemføre en sådan registrering af disse data i løbet 2010, så det bliver muligt at besvare spørgsmålet næste år.

Spørgsmål 3
Kan Naalakkersuisut oplyse om andet, der kan være med til at danne et overblik over, hvad afgangseleverne fra folkeskolen vælger af uddannelse.

Svar
Departementet og Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en hurtigere og mere detaljeret uddannelsesstatistik, der også belyser de unges erhvervsmæssige tilknytning. Dette arbejde sker i samarbejde med Departementet for Erhverv samt Grønlands Statistik. Man undersøger mulighederne for at udnytte de eksisterende uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen mere effektiv. Desuden overvejes det at pålægge folkeskolerne at foretage indberetninger om deres elever.