Bredt forlig er ikke et succeskriterium i sig selv

Der er ingen tvivl om, at det ville være fantastisk, hvis det var muligt at indgå brede forlig om Finansloven, men sådan er den politiske virkelighed ikke skruet sammen i øjeblikket. Det forrige landsstyret har efterladt vort land med en økonomi, der ligger i ruiner og derfor er det vigtigere at få genoprettet økonomien end at indgå et bredt forlig.

Tirsdag d. 10. november 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Finanslov, Økonomi.

Der er ingen tvivl om, at det ville være fantastisk, hvis det var muligt at indgå brede forlig om Finansloven, men sådan er den politiske virkelighed ikke skruet sammen i øjeblikket. Det forrige landsstyret har efterladt vort land med en økonomi, der ligger i ruiner og derfor er det vigtigere at få genoprettet økonomien end at indgå et bredt forlig.

Fra flere sider er der blevet opfordret til, at der bliver indgået et bredt forlig om årets Finanslovsforslag. Det er også Demokraternes håb, men vi ser det ikke som et succeskriterium i sig selv. Det skyldes flere ting;

For det første er det meget vanskeligt at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Oppositionens input har hidtil begrænset sig til at finde på nye udgifter og finansiere disse ved at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab. Problemet i denne henseende er bare, at man ikke kan finansiere noget som helst ved at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab og selv hvis man kunne, så er et politisk flertal modstandere heraf.

For det andet er det den nuværende opposition, der gennem en miserabel økonomisk politik har sat vort land i en situation, hvor det økonomiske råderum er meget småt. Demokraterne mener, at det er vigtigere at få genoprettet økonomien end at indgå i et bredt forlig med oppositionen.

Demokraterne håber, at oppositionspartierne vil komme med konstruktive input ved de kommende behandlinger af Finanslovsforslaget i Landstinget og vi håber, at oppositionen i sidste ende vil stemme for det samlede Forslag til Finanslov, men alle i vort samfund er nødt til at forstå, at tiden ikke er inde til udgiftstunge forslag.