Vi skal skabe rammerne for et blomstrende erhvervsliv

Vi tror fuldt og fast på, at et sundt og dynamisk erhvervsliv bedst skabes ved minimal indblanding fra offentlig side. Det er videnskabeligt bevist, at offentlig produktion gennemsnitligt koster knapt 30 procent mere, end den samme produktion koster, hvis den købes på et konkurrencemarked. Dette taler for, at erhvervsfolk skal drive erhverv, mens vi folkevalgte skal koncentrere os om at skabe gode rammer for, at erhvervslivet kan blomstre.

Fredag d. 8. januar 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv.

Et sundt og dynamisk erhvervsliv er den vigtigste forudsætning for at skabe velfærd – men det offentlige bør holde sig væk og overlade markedet til private aktører.

Demokraterne arbejder for at sikre, at erhvervslivets rammevilkår er optimale, fordi vækst i erhvervslivet hænger sammen med vækst i velfærd. Det er derfor nødvendigt, at vi som samfund tager en diskussion om, hvad vi som samfund skal. Spørgsmålet er, om vi som samfund skal drive erhverv eller om der er et alternativ?

Demokraterne mener ikke, at det er optimalt, at vi som samfund driver erhverv. Der er utallige eksempler på, at driften af de samfundsejede virksomheder dræner Landskassen for penge. Vi husker alle, at vi i juni 2009 var nødt til at give Royal Greenland et kapitalindskud og et såkaldt ansvarligt lånekapital på sammenlagt en halv milliard kroner. Dette er uacceptabelt i længden. Virksomheder skal ikke holdes kunstigt oppe med offentlige midler.

Da vi mener, at et sundt og dynamisk erhvervsliv er forudsætningen for at skabe velfærd, må vi spørge os selv, hvordan vi så skaber de rette betingelser for et sundt og dynamisk erhvervsliv.

Gode rammebetingelser
Vi tror fuldt og fast på, at et sundt og dynamisk erhvervsliv bedst skabes ved minimal indblanding fra offentlig side. Det er videnskabeligt bevist, at offentlig produktion gennemsnitligt koster knapt 30 procent mere, end den samme produktion koster, hvis den købes på et konkurrencemarked. Dette taler for, at erhvervsfolk skal drive erhverv, mens vi folkevalgte skal koncentrere os om at skabe gode rammer for, at erhvervslivet kan blomstre. Herefter må det være op til erhvervslivets aktører at udfylde rammerne på den bedst tænkelige måde. Rammerne for erhvervslivet skal forstås i bred forstand. Det drejer sig både om, at der er personer med de rette kompetencer til rådighed for virksomhederne, konkurrencedygtige skattevilkår, gode kulturelle rammer, en ordentlig folkeskole, ordentlige boligforhold mm. Kodeordet er således rammebetingelser.

Globaliseringen
Vi lever i en globaliseret verden. Globaliseringen stiller øgede krav til grønlandsk erhvervsliv – og dermed også øgede krav til, hvordan vi indretter erhvervspolitikken.

Grønlandske virksomheder skal være i stand til at omstille sig hurtigere. Den øgede konkurrence betyder, at virksomhederne konstant skal være i stand til at udvikle nye produktionsmetoder, nye typer af produkter og arbejde sammen på nye måder. Med andre ord nødvendiggør globaliseringen løbende fornyelse og forandring. Iværksættere spiller i den forbindelse en vigtig rolle for dynamikken og væksten i økonomien. Gennem nye virksomheder sker der en stadig afprøvning af nye idéer og nye måder at gøre tingene på.

Hvis vi formår dette, vil globaliseringen bidrage til at øge vores velstand. Den stærkere konkurrence og åbningen af en række nye markeder forstærker således den internationale arbejdsdeling og specialisering. Grønlandske virksomheder får derfor bedre mulighed for at producere de varer og serviceydelser, de er bedst til. Og bedre mulighed for at sælge til forbrugere verden over.