Så flyt dog for f…..

For at opnå økonomisk selvbårenhed er det altafgørende, at vi bygger boliger de steder, hvor der er grundlag for økonomisk rentable erhvervsmuligheder. Vi skal have en fremadskuende og ambitiøs boligpolitik, som gør op med tilskudssamfundet. Vi skal ikke blot bygge boliger ud fra betragtninger om enten lokale interesser eller nuværende behov.

Mandag d. 22. marts 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Uddannelse, Økonomi.

Man må naturligvis ikke bande, men som det ses af overskriften er jeg tæt på i det her tilfælde. Nogen gange kan et velanbragt bandeord være med til at understrege en pointe, og det er netop derfor, at jeg – næsten – kommer til at bande i overskriften. Den nye undersøgelse om mobilitet viser nemlig at hele 40 procent forventer at flytte inden for de næste fem år. Det er sød musik i mine og Demokraternes ører, da befolkningens vilje til at flytte og dermed til at samle sig i større bosteder (byer) er en forudsætning for økonomisk selvbårenhed. Men en forventning om at flytte behøver jo ikke nødvendigvis at betyde, at man rent faktisk gør det. Derfor mit noget utraditionelle udråb: Så flyt dog for f…..

Med dette debatindlæg vil jeg gerne invitere partier og befolkningen til at drøfte mobilitet og fremtidens bosætningsmønster. Derudover vil jeg fremføre, Demokraternes holdning til emnet.

For nylig fremlagdes hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland. Det skuffer mig, at ingen fra hverken Siumut eller Atassut var til stede ved fremlæggelsen, når det netop er de to partier, som igangsatte dette vigtige initiativ.

Mit politiske budskab er, at vi ikke kan undlade at debattere mobilitet og bosætningsmønster og de dertil hørende politikker i disse tider, hvor en række politiske beslutninger skal træffes..

Under forudsætning af, at Siumut og Atassut igangsatte mobilitetsundersøgelsen med sigte på at få viden om vigtige elementer i de generelle samfundsomlægninger herunder bosætningsmønsteret, håber jeg, at der tages imod invitationen til at debattere.

Interessante resultater
Den grønlandske befolkning er geografisk set særdeles mobil. 40 procent af respondenterne forventer at flytte fra deres nuværende bosted inden for 5 år.

Uddannelse og udnyttelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer er blandt de meget vigtige årsager til flytning - specielt når det gælder permanent flytning. Godt 67 procent af alle adspurgte peger på arbejdet som en afgørende årsag til at flytte. Hertil kommer yderligere 17 procent, som peger på uddannelse, som en væsentlig årsag.

Når det handler om hvilke faktorer, der i givet fald skal være afklaret inden flytning, er den væsentligste faktor sikring af et job det nye sted. Men af lige så stor betydning er tilstedeværelsen af bolig.

Demokraternes mobilitets- og bosætningspolitik
Demokraterne mener, at individets personlige frihed er ukrænkelig. Dette betyder, at ingen kan tvinges til at flytte fra et bosted til et andet. Det skal altid være op til den enkelte selv at bestemme, om enten man vil bo i X1 eller X2. Omvendt mener vi, at bestemte grupperinger i befolkningen ikke skal begrænse andres personlige frihed ved at leve en bestemt leveform, som forholdsmæssigt er uligevægtig.

Vi bør alle have som mål, at vi lytter til befolkningen forskellige ønsker. Der skal være rum til forskellighed. Der skal således være rettigheder, der sikrer, at ingen underlægges tvangsforflytning mv. Omvendt skal vi også tale om pligter. Det er vigtigt, at vi husker pligterne, når vi taler om rettigheder.

I disse tider, hvor vi arbejder hen imod økonomisk selvbårenhed er det altafgørende, at vi går væk fra krævementaliteten, som er et kolonialt levn. Vi skal alle som samfundsborgere have for øje, at alle erhvervsduelige skal bidrage til samfundskagen – dette er en pligt, som der ikke skal herske tvivl om.

Demokraterne er glade for, at så mange viser en vilje til at gøre op med krævementaliteten. Mobilitetsundersøgelsen viser netop, at folk gerne vil arbejde og opretholde en tilværelse på egen hånd. Dette er meget prisværdigt og bør være med i tankerne for, hvorledes samfundsstrukturen indrettes.

For at opnå økonomisk selvbårenhed er det altafgørende, at vi bygger boliger de steder, hvor der er grundlag for økonomisk rentable erhvervsmuligheder. Vi skal have en fremadskuende og ambitiøs boligpolitik, som gør op med tilskudssamfundet. Vi skal ikke blot bygge boliger ud fra betragtninger om enten lokale interesser eller nuværende behov. Tricket er således, at vi skal klarlægge, hvor erhvervsmulighederne er for derefter at anvende størsteparten af vores anlægsinvesteringer disse steder.

Som mobilitetsundersøgelsen viser, er der en stor vilje til at flytte efter arbejde. Dette faktum forpligter. Vi kan ikke negligere befolkningens vilje og ønsker ud fra pladderromantiske hippieforestillinger om, hvorledes vores samfundsstruktur, herunder bosætningsmønster, skal være. Demokraterne vil i de kommende år være med til at skabe forudsætningerne for øget økonomisk selvbårenhed – bl.a. gennem mobilitet.