Der er forskel på IA og Demokraterne

Det er egentlig lidt påfaldende, at mange anser det som en krise i koalitionen hver gang der opstår uenighed mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne. Det er som om, at folk har glemt, at IA og Demokraterne er to vidt forskellige partier med vidt forskellige grundholdninger. Rent faktisk burde folk være forundret over, at der er så lidt uenighed som tilfældet er.

Mandag d. 21. juni 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Det er egentlig lidt påfaldende, at mange anser det som en krise i koalitionen hver gang der opstår uenighed mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne. Det er som om, at folk har glemt, at IA og Demokraterne er to vidt forskellige partier med vidt forskellige grundholdninger. Rent faktisk burde folk være forundret over, at der er så lidt uenighed som tilfældet er.

Traditionelt set er socialistiske partier som Inuit Ataqatigiit og liberale partier som Demokraterne hinandens modsætninger, og det er derfor yderst sjældent at sådanne partier samarbejder. Ingen kan vist være uenige om, at Inuit Ataqatigiit er det mest socialistiske parti i Grønland og Demokraterne er det mest liberale. Alligevel er vi helt enige om, at et samarbejde mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne er det eneste rigtige. I det følgende vil vi forklare hvorfor og samtidig redegøre for, hvordan og hvorfor samarbejdet fungerer.

Som noget helt nyt i grønlandsk politiske historie har koalitionspartierne nedsat et koordinationsudvalg med repræsentanter fra både landsstyret og grupperne i Landstinget. Formålet er at sikre, at ingen af partierne i koalitionen stiller forslag, der er uspiselige for koalitionspartnerne. Derudover er det også vigtigt at diskutere og forholde sig til forslag fra oppositionen således, at et koalitionsparti ikke bringer landsstyret i et pinligt mindretal. Det er helt nødvendigt, at vi udviser økonomisk mådehold, og derfor duer det ikke, hvis nogle af koalitionspartierne stemmer for udgiftskrævende forslag fra oppositionen – med mindre naturligvis, at alle partier i koalitionen støtter forslaget og at oppositionspartiet har anvist en fornuftig finansieringsmodel.

Nogle vil her indvende, at de enkelte partier i koalitionen altid skal agere ud fra deres overbevisning. Et sådan synspunkt er romantisk – men urealistisk. Hvis man vil have gennemført så meget af sin politik som muligt, er man nødt til at være i stand til at tælle til 16. Demokraterne har i dag fire mandater, og vi er derfor nødt til at være enige med andre partier for at kunne gennemføre vores politik. Det samme gælder alle andre partier i Landstinget. Derfor kan ingen af partierne få gennemført al sin politik uden at gå på kompromis fra tid til anden.

Hos Demokraterne kan vi godt forstå, at det kan være svært at vænne sig til de nye forhold. I den forrige koalition blev Atassut konsekvent omtalt som ”en dikkende lammehale” på lederplads i Sermitsiaq. En rigtig betragtning, da det udadtil så ud som om, at det var Siumut, der bestemte det hele. Det er dog tvivlsomt om det forholdt sig sådan i virkeligheden, men det ved kun en snæver inderkreds i Siumut og Atassut og hidtil har ingen herfra for alvor udfordret synspunktet.

For Demokraterne var – og er – det vigtigt ikke at havne i samme situation som Atassut. Vi vil ikke være ”en dikkende lammehale”. Vi vil have indflydelse på den førte politik og vi vil sætte fingeraftryk. Det samme vil både Inuit Ataqatigiit og Katusseqatigiit Partiiat. Derfor har vi mange debatter og diskussioner internt i koalitionen, der sikrer, at alle er – om ikke glade – så i hvert fald tilfredse.

Vi er ikke bange for uenigheder og vi er ikke bange for debatter. Vi respekterer hinandens synspunkter, og gør alt, hvad der står i vores magt for at komme frem til kompromiser, der kan tilfredsstille os alle. Det er svært og det lykkes ikke altid at tilfredsstille alle, men det er slet ikke nok til at skabe så meget splid, at der på nogen måde er tale om krisestemning.

I koalitionen har vi taget en fælles beslutning om, at et tæt samarbejde mellem vores partier er den eneste farbare vej for Grønland. Og så kan det godt være, at vi er uenige om ideologi, om uran, om skatteforhold og om et væld af andre samfundsspørgsmål, men vi er enige om, at disse uenigheder ikke må stå i vejen for et frugtbart samarbejde.