Demokraterne vil ikke tvangslukke bygder

Og det er i virkeligheden nok her, at den største uenighed ligger. Siumut og ligesindede mener, at vores politik er uretfærdig over for folk i bygder og yderdistrikter. Demokraterne mener, at den hidtil førte politik er uretfærdig over for folk i byerne.

Torsdag d. 23. september 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning.

Demokraterne sætter den personlige frihed meget højt. Det betyder blandt andet, at vi mener, at folk selv må bestemme, hvor de vil leve og bo. Vi vil aldrig tvangsflytte folk og vi vil aldrig tvangslukke bygder eller byer.

Men vi mener, at det er forkert, at folk i de store byer – gennem diverse tilskudsordninger og krydssubsidieringer – skal betale for, at folk i bygder og yderdistrikter kan leve en tålelig tilværelse. Og derfor mener vi, at disse ordninger skal reduceres over tid for til sidst at blive helt afskaffet. Den mellemliggende overgangsperiode må folk i bygder og yderdistrikter så bruge på at udvikle rentable erhvervsmuligheder – naturligvis i tæt samarbejde med kommuner og Selvstyret.

Nu er der nok nogle, der mener, at en sådan tankegang er uretfærdig over for befolkningen i bygder og yderdistrikter. Lad mig vende den om: Er det da retfærdigt over for folk i de store byer, at de skal betale en uforholdsmæssig høj merpris for, at folk i bygder og yderdistrikter kan leve en tålelig tilværelse? Det mener Demokraterne ikke, at det er. Vi mener, at det er uretfærdigt.

Og det er i virkeligheden nok her, at den største uenighed ligger. Siumut og ligesindede mener, at vores politik er uretfærdig over for folk i bygder og yderdistrikter. Demokraterne mener, at den hidtil førte politik er uretfærdig over for folk i byerne.

Men det betyder altså ikke, at vi har i sinde at tvangslukke noget som helst, så Hans Enoksen og meningsfæller kan ånde lettet op. Det er nemlig hverken koalitionens eller Demokraternes politik at lukke bygder. Det er derimod vores politik, at det må og skal være tilladt at debattere alt mellem himmel og jord herunder vores bosætningsmønster. Og Demokraterne mener nu engang, at debatten er tiltrængt, da emnet har været tabubelagt i de mange år, vi har haft et Siumut-styre.