De studerendes levevilkår

Særligt vil udvalget opfordre landsstyret til at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at lave en særordning for de grønlandske studerende i Danmark, således at disse kan modtage dansk SU uden at miste de fordele, der er forbundet ved at være på grønlandsk uddannelsesstøtte. Her tænker udvalget særligt på den årlige feriefrirejse.

Torsdag d. 21. oktober 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Uddannelse.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:
Spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvad er årsagen til, at Landstinget må vente til 8. oktober med at blive gjort bekendt med undersøgelsen om de studerendes levevilkår, når landsstyret har været i besiddelse af den siden 17. august?
  2. Landsstyret bedes redegøre for, hvordan landsstyret definerer en uvildig undersøgelse samt hvordan landsstyret definerer det at være part i en sag. Ud fra disse definitioner bedes landsstyret vurdere om Avalaks undersøgelse er uvildig samt om hvorvidt Avalak er en part i sagen. Herunder bedes landsstyret redegøre for, hvilke fordele man ser i at lade en part i en sag udarbejde en undersøgelse om selvsamme sag.
  3. I betænkningen til punkt 156 på FM 2010 fra Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke står der følgende:
    ”Udvalget vil opfordre landsstyret til at inddrage erfaringer ikke kun fra de grønlandske studerende i Danmark, men også fra Island og Norge samt evt. det øvrige udland i de tilfælde, hvor dette kan anses hensigtsmæssigt. Særligt vil udvalget opfordre landsstyret til at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at lave en særordning for de grønlandske studerende i Danmark, således at disse kan modtage dansk SU uden at miste de fordele, der er forbundet ved at være på grønlandsk uddannelsesstøtte. Her tænker udvalget særligt på den årlige feriefrirejse.”
    Mener landsstyret, at den undersøgelse som Avalak har foretaget vedr. de studerendes levevilkår er fuldt ud dækkende i forhold til ovenstående citat fra betænkningen?
    Hvis nej bedes landsstyret redegøre for, hvorfor man har valgt at ignorere opfordringerne fra et enigt udvalg i Landstinget?
  4. Anses det af landsstyret som vigtigt at følge op på Landstingets beslutning og lade det ansvarlige ressortområde lave en uvildig undersøgelse - sådan som det var påtænkt fra starten af? I bekræftende fald vil jeg gerne vide, om Landstinget kan forvente at få resultaterne af undersøgelsen i god til inden FM 2011 for at behandle emnet til nævnte samling - om end med et halvt års forsinkelse?