Vor fangerkultur er for alle – ikke kun for erhvervsfangere

Fangst til eget forbrug har altid været en integreret del af vores kultur og selvforståelse. Sådan skal det blive ved med at være. Derfor bør en kulturbærende aktivitet som fangst af nar- og hvidhvaler ikke være forbeholdt en bestemt defineret gruppe i samfundet.

Onsdag d. 8. december 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Fangst, Fiskeri, Kultur og samfund, Sælfangst.

Fangst er en stolt del af vores kultur, men den bør være for os alle, og ikke kun for en snæver gruppe med et erhvervsfangerbevis. Det er derfor på tide, at vi gør op med erhvervsfangerbeviser og fritidsfangerbeviser, og i stedet blot indfører et – og kun et – fangstbevis.

Fangst til eget forbrug har altid været en integreret del af vores kultur og selvforståelse. Sådan skal det blive ved med at være. Kultur er og skal være for alle. Derfor bør en kulturbærende aktivitet som fangst af nar- og hvidhvaler ikke være forbeholdt en bestemt defineret gruppe i samfundet.

Men det er desværre, hvad landsstyret lægger op til i et forslag, der netop er blevet sendt i høring hos forskellige interessenter. I forslaget lægges der op til, at de kommende tildelinger af kvoter på nar- og hvidhvaler kun skal være for erhvervsfangere.

Dette forslag er Demokraterne meget uenige i. Vi mener, at fangst af nar- og hvidhvaler bør være en mulighed for alle. Det kan ikke passe, at en bestemt gruppe i samfundet – i det her tilfælde erhvervsfangerne - skal favoriseres på bekostning af andre. Det er uretfærdigt.

På den baggrund vil vi anbefale, at den kommende kvote gives frit til alle. Og i forbindelse vil vi hermed opfordre landsstyret til hurtigst muligt, at sætte gang i arbejdet med, at afskaffe erhvervsfangerbeviser og fritidsfangerbeviser og i stedet indføre et fangstbevis, der gælder for alle.

Slutteligt skal det gerne være helt klart, at Demokraterne vægter biologisk bæredygtighed meget højt. Nutidens fangstdyr skal også kunne fanges af vore efterkommere, og derfor er vi tilfredse med, at landsstyret lægger op til, at den kommende kvotetildeling skal være inden for rammerne af den anbefalede bæredygtige kvote.