Bestyrelser

At bestride en bestyrelsespost i et offentligt ejet aktieselskab er og bliver en seriøs opgave. Derfor er det vigtigt for begge parter, det offentlige som ejer og det udpegede bestyrelsesmedlem, at man har de rette kompetencer til at udfylde den rolle, som en given bestyrelsespost kræver.

Lørdag d. 8. januar 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Landsstyret, Økonomi.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Har landsstyret planer om at udfærdige et kompetencekatalog, hvori det for hvert selvstyreejet aktieselskab beskrives, hvilke kompetencer man skal besidde for at opnå en bestyrelsespost i det pågældende aktieselskab?
  2. Har landsstyret planer om at indføre kriterier for udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmer, hvor det er åbenlyst, at kriterierne ikke har noget at gøre med kompetencer, som alle har lige mulighed for at erhverve sig? Jeg tænker her på kriterier som alder og køn.

Begrundelse:
At bestride en bestyrelsespost i et offentligt ejet aktieselskab er og bliver en seriøs opgave. Derfor er det vigtigt for begge parter, det offentlige som ejer og det udpegede bestyrelsesmedlem, at man har de rette kompetencer til at udfylde den rolle, som en given bestyrelsespost kræver.

Alle aktieselskaber er forskellige og derfor kræver dette, at man har forskellige kompetencer i de forskellige bestyrelser. Disse kompetencer bør være klart beskrevet før man udpeger personer til posterne. Derudover er det vigtigt, at der ikke bliver udpeget 5 eller 7 ens medlemmer til en bestyrelse. Bestyrelsen skal som helhed dække alle de kompetenceområder, som aktieselskabet måtte have behov for.

Som eksempel kan jeg sammenligne med en moderne skadestue. Her står der et traumeteam, hvor alle har deres specifikke roller og der står ikke nogle rundt om operationsbordet, som ikke har en rolle at udfylde. Dermed får man det mindst mulige, men mest kompetente hold til den givne opgave.

Et andet eksempel er et fodboldhold. Hvis du stiller op med verdens 11 bedste angribere, så vinder du aldrig en kamp. Der skal være det rette miks mellem målmand, forsvar, midtbane og angribere.

På samme måde bør landsstyret sikre sig, at man hver gang stiller det bedst mulige hold i de bestyrelser, som man er ansvarlige for. Demokraterne mener eksempelvis, at det er vigtigt, at enhver bestyrelse i et selvstyreejet selskab besidder et miks af følgende kompetencer: Afsætning, marketing, finansiering, brancheerfaring, lignende bestyrelseserfaring og markedskendskab.

Jeg er vidende om, at nogle af de elementer jeg kommer ind på i forbindelse med nærværende spørgsmål til landsstyret i dag bliver varetaget af Bestyrelsessekretariatet, men jeg mener, at det er vigtigt, at der kommer en større åbenhed omkring de kompetencer, der er nødvendige for at kunne deltage seriøst i bestyrelsesarbejdet i de selvstyreejede selskaber.