Det betaler sig at kæmpe for sin ret

Demokraterne er stolte over, at det ved fælles indsats er lykkedes at sikre grønlændere i Danmark retten til gratis tolkebistand, når de har brug for at henvende sig til det danske sundhedsvæsen.

Fredag d. 6. maj 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Sprog.

Demokraterne er stolte over, at det ved fælles indsats er lykkedes at sikre grønlændere i Danmark retten til gratis tolkebistand, når de har brug for at henvende sig til det danske sundhedsvæsen.

Demokraterne har gennem flere måneder kæmpet for at råbe den danske Sundhedsminister op i den såkaldte tolkesag. Vi startede med et åbent brev til Sundhedsministeren i Sermitsiaq og i den danske avis Information (www.information.dk) i februar og marts.

Da det ikke umiddelbart gav noget resultat, fulgte vi op med en henvendelse til Institut for Menneskerettigheder, og det viste sig at være med til at give det ønskede resultat.

Sent om aftenen den 4. maj blev det nemlig en endegyldig kendsgerning, at grønlændere ikke skal betale for tolkebistand i det danske sundhedsvæsen. Det fremgår klokkeklart af et officielt dokument fra Sundhedsministeren til Folketinget. Dokumentet er ministerens svar på et spørgs-mål stillet af Juliane Henningsen (IA). Svaret lydes således:

”Indenrigs- og sundhedsministeren er efter sundhedslovens § 50, stk. 3, bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om tolkegebyret. Udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven har været i høring i perioden 25. februar – 21. marts 2011.
I den forbindelse kan jeg oplyse, at det i bekendtgørelsen om tolkebistand efter sundhedsloven, som skal træde i kraft den 1. juni 2011 vil blive fastsat, at der ikke opkræves gebyr i forbindelse med tolkning af det grønlandske og færøske sprog.”

Demokraterne er selvsagt meget tilfredse med svaret fra Bertel Haarder, og betragter nu sagen som afsluttet. Vi er stolte af at have været med til at lægge pres på Sundhedsministeren, og sagen viser, at vi grønlændere kan komme langt, når vi samarbejder om et fælles mål.

Brev til Institut for Menneskerettigheder
Sproglige rettigheder i Grønland, Rigsfælleskabet og Norden
Ondt i sproget? Så koster det at gå til lægen