Demokraterne samarbejder både til højre og venstre

I denne weekend har vi alle konstateret, at Siumut holder fast ved sit ønske om at deponere sin stemme hos de danske socialdemokrater. Det er partiets eget valg, men det har den kedelige betydning, at partiet sætter sig selv uden for indflydelse, hvis Blå Blok i Danmark beholder magten. Det vil være skidt for Grønland.

Mandag d. 22. august 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Folketinget, Politik.

Det er lidt ærgerligt for vort land, at Siumut bruger al sin energi på et ensporet samarbejde med de danske socialdemokrater. Demokraterne foretrækker et bredt samarbejde, så den danske politik over for Grønland ikke ændrer sig i takt med, at regeringsmagten skifter. Skulle Demokraterne være så heldige/dygtige at sætte sig på et af de grønlandske mandater i Folketinget, vil vi samarbejde med begge blokke i dansk politik. Det vil være det bedste for Grønland.

I denne weekend har vi alle konstateret, at Siumut holder fast ved sit ønske om at deponere sin stemme hos de danske socialdemokrater. Det er partiets eget valg, men det har den kedelige betydning, at partiet sætter sig selv uden for indflydelse, hvis Blå Blok i Danmark beholder magten. Det vil være skidt for Grønland.

Hos Demokraterne har vi valgt at følge en anden vej. Vi melder os ikke ind i noget dansk parti, og vi støtter ikke på forhånd nogen af blokkene. Vi vil ikke fastlåses i blokpolitikkens snævre politiske spil, men stå frit for på bedste vis at kunne arbejde for Grønlands interesser.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi i Grønland kun sidder på to mandater ud af 179. Det er derfor vigtigt, at vore to mandater kan arbejde konstruktivt sammen med begge blokke i Folketinget. Kun på den måde er det muligt at få gennemført noget politik, der får positiv indflydelse på hverdagen for grønlændere i såvel Grønland som i Danmark.

Demokraterne håber på den baggrund, at Siumut vil være i stand til at løsrive sig fra Socialdemokraternes favntag, hvis det viser sig, at en kommende rød regering fører en politik, der er til skade for Grønland eller grønlændere.