Demokraatits nytårsudtalelse ved årsskiftet 2018-2019

Virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tjene penge, og for befolkningen skal der være en markant økonomisk forskel på at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse

Mandag d. 31. december 2018
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Et begivenhedsrigt år er ved at være slut. Overordnet set har det været et godt år for Demokraatit. Ved forårets valg til Inatsisartut fik vi en flot fremgang. En fremgang, der siden hen er blevet omsat til maksimal politisk indflydelse.

I løbet af sommeren så det længe ud til, at lufthavnspakken var død. IA og Partii Naleraq kæmpede for at de planlagte udvidelser af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat samt anlæggelsen af en lufthavn i Qaqortoq blev droppet. Her trådte vi fra Demokraatit ind på scenen, og sikrede med vores opbakning til mindretalskoalitionen, at de tre lufthavne nu skal anlægges. Herudover sikrede vi, at et dårligt og passivt finanslovsforslag blev vendt på hovedet, så vi nu har udsigt til en længe ventet effektivisering af den offentlige administration, til en nødvendig reform af vores skattesystem herunder en sænkning af selskabsskatten og til at der bliver ført en ansvarlig økonomisk politik, der som hovedmål har at bevæge hele vores samfund henimod større og større uafhængighed af bloktilskuddet.

Det sidste jeg vil nævne er, at vi fik held med at ændre den restriktive alkohollov. En alkohollov, der stjal friheden fra befolkningen og gav erhvervslivet dårligere vilkår. Jeg er glad for, at vi med hårdt arbejde har vundet friheden tilbage til folket.

For Demokraatit handler politik ikke om at sidde på den ene eller den anden taburet. For os handler det om at få mest mulig politisk indflydelse. Vi kunne så let som ingenting sikre os lukrative taburetter i Naalakkersuisut, men vi mener ikke, at det er den bedste måde, hvorpå vi kan maksimere vores politiske indflydelse. Vores vurdering er derimod, at vi kan opnå flest resultater ved at agere støtteparti for mindretalskoalitionen, og den rolle kommer vi også til at udfylde i 2019.

Her vil vi sikre, at de resultater vi har opnået i 2018 bliver til virkelighed. Vi vil også sikre, at de ting vi har aftalt bliver ført ud i livet. Det er nemlig vigtigt, at tingene bliver gjort rigtigt. Det nytter eksempelvis ikke noget at lave en skattereform uden samtidig at se på en reform af de sociale ydelser. Tingene hænger sammen, og Demokraatit vil befinde sig i forhandlingslokalet fra dag 1. Vi stiller os ikke tilfredse med halve løsninger. Vi vil have reformer, der kan mærkes, således at de gør en forskel både for den enkelte og for samfundet. Hovedoverskrifterne her er, at virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tjene penge, og at der for befolkningen skal være en markant økonomisk forskel på at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse. Hvordan den endelige aftale kommer til at se ud ved jeg selvsagt ikke noget om – men jeg kan forsikre, at vi ikke viger en millimeter fra det overordnede mål, som jeg for en sikkerheds skyld gerne gentager:
Virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tjene penge, og for befolkningen skal der være en markant økonomisk forskel på at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.
Denne reform bliver det vigtigste politiske arbejde i 2019, men det bliver naturligvis ikke det eneste. Hos Demokraatit vil vi med hver eneste politiske handling kæmpe for, at borgerne får mere frihed og mere selvbestemmelse, og vi vil kæmpe for, at en verdens største offentlige sektorer konstant bliver mindre – ikke mindst hvad angår administrationen.

Vores samfund er på vej mod store, markante og nødvendige forandringer. Men det er forandringer til det bedre. Forandringer, der vil øge levestandarden og som vil bringe os tættere på vores overordnede mål; politisk selvstændighed.

Jeg vil gerne takke for opbakningen i 2018, og vil samtidig love, at vi fortsætter ad samme spor i 2019.

Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.