Danmark på kant med menneskerettigheder

De to patienters advokat Nicholas Symes mener, at begge patienters menneskerettigheder bliver krænket. En af baggrundene for, at de to patienter fortsat opholder sig psykiatrisk hospital i Danmark er, at der ikke er muligheder for at anbringe dem i Grønland. Det skyldes dels mangel på pladser og mangel på penge.

Søndag d. 6. december 1998
Niels-Jacob Andersen
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Love og konventioner.

På amtshospitalet i Vordingborg ligger to patienter, der ikke hører hjemme dér. Det er et psykiatrisk hospital, men to af de grønlandske patienter falder ikke ind under kategorien psykiatiske patienter, og derfor er det ifølge deres advokat anbragt i strid med menneskerettighederne. Den ene, Nikolaj Poulsen, er slet ikke psykisk syg. Han har en hjerneskade efter et trafikuheld og og er dømt til anbringelse i ubestemt tid for voldtægt og voldtægtsforsøg. Den anden, Vilhelm Tukula, er færdigbehandlet og burde være udskrevet for længst, men er indlagt på Vordingborg af mangel på andre steder at anbringe ham.

De to patienters advokat Nicholas Symes mener, at begge patienters menneskerettigheder bliver krænket. En af baggrundene for, at de to patienter fortsat opholder sig psykiatrisk hospital i Danmark er, at der ikke er muligheder for at anbringe dem i Grønland. Det skyldes dels mangel på pladser og mangel på penge.