Kilde: Nuna Minerals AS


NunaMinerals A/S indgiver konkursbegæring

Nuna Minerals AS
Mandag d. 20. april 2015

Grønlands Selvstyre, som er den største aktionær i NunaMinerals, fandt ikke tilbuddet til at være tilstrækkeligt levedygtigt til en genfinansiering af NunaMinerals og fandt således ikke forslaget acceptabelt under de givne vilkår

NunaMinerals er i alvorlige finansielle problemer

Nuna Minerals AS
Fredag d. 20. februar 2015

Hvorvidt de igangværende forsøg, der involverer mulige investorer, kan føre til en holdbar løsning er stadig meget usikkert og kan muligvis resultere i påbegyndelsen af insolvensbehandling afhængigt af udviklingen over de kommende dage.

NunaMinerals beslutter ekstraordinær nedskrivning på 82 millioner kroner

Nuna Minerals AS
Mandag d. 19. januar 2015

Hvis en løsning med støtte fra selskabets aktionærer ikke kan findes og selskabet ikke er i stand til at sikre sit likviditetsberedskab, kan det ultimativt resultere i en opløsning af selskabet

Paatusoq Projektet i Sydøstgrønland

Nuna Minerals AS
Ole Christiansen, direktør for Nuna Minerals
Fredag d. 22. august 2014

Paatusoq Syenit Komplekset er den østligste af de store alkaline intrusioner af midt-proterozoisk alder (1350-1140 millioner år) hørende til det magmatiske Gardar Alkaline Provins i Sydgrønland. Gardar provinsen er anerkendt som værende et vigtig kildeområde for kritiske metaller.

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. halvår 2013

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 13. august 2013

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne delårsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals’ efterforsknings- og evalueringsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med hensyn til fremtidige begivenheder
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. - 3. kvartal 2012

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 13. november 2012

NunaMinerals forventer inden udgangen af regnskabsåret 2012, at udvide aktiekapitalen med indtil 9,99 % ved gennemførelse en rettet emission til markedskurs, forudsat at markedsforholdene og investor interesse tillader dette.
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals delårsrapport for 1. kvartal 2012

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 17. april 2012

I februar 2012 bekræftede selskabet tilstedeværelsen af mikrodiamanter i løsblokke af kimberliter fra Ullu Trend, Qaamasoq diamant-projektet. Testning af Kimberlit Indikator Mineraler (KIM) påviser også at mineraler fra jordens kappe som er udvundet af prøverne er særligt favorable for diamanter.
Tilknyttede tekster:

Resultater af første boringer efter sjældne jordarter - Qeqertaasaq 2011

Nuna Minerals AS
Torsdag d. 6. oktober 2011

Vores mineralisering synes at være grovkornet og med en simpel mineralogi og metallurgi som muligvis kan gøres til genstand for koncentrering og direkte opløsning for lave omkostninger.
Tilknyttede tekster:

Nuna Minerals delårsrapport for første halvår af 2011

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 16. august 2011

NunaMinerals har i perioden 1. januar - 30. juni 2011 investeret 13,6 millioner kroner i efterforskning. På grund af den sene vinter med koldt vejr og udbredt snedække, er selskabets efterforskning startet 4 uger senere og med en ændret rækkefølge end oprindeligt planlagt.
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals påbegynder boreprogram efter sjældne jordarter og guld i Grønland

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 14. juni 2011

NunaMinerals A/S kan med glæde meddele, at selskabet har påbegyndt det indledende boreprogram i 2011 indenfor selskabets Qeqertaasaq og Tikiusaaq sjældne jordartsprojekter (REE) som er beliggende i to store karbonatitkomplekser i det sydlige Vestgrønland. Selskabet påregner senere på året at påbegynde boringer efter guld indenfor selskabets Vagar guldprojekt i Sydgrønland

NunaMinerals A/S Generalforsamlingsprotokolat

Nuna Minerals AS
Fredag d. 29. april 2011

Honoraret fastsættes til 150.000 kr. for menige medlemmer, 300.000 kr for formanden og 200.000 kr. til næstformanden.
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 3. kvartal og 1.-3. kvartal 2010

Nuna Minerals AS
Onsdag d. 17. november 2010

Selskabet forventer i 2010 at have omkostninger til efterforskningsaktiviteter på samme niveau som i 2009 og forventer et negativt EBITDA på 5-10mDKK
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals finder højlødig guldzone i Sydgrønland

Nuna Minerals AS
Onsdag d. 10. november 2010

Sidste del af feltsæson 2010 har givet gode resultater for vores guldefterforskning i Sydgrønland. Vores aktivitet i Amphibolite Ridge bekræfter tilstedeværelsen af guld i et bredt, mineraliseret system. Vi vil nu fokusere på at analysere vore resultater i detaljer mens vi forbereder os på at gennemføre opfølgende aktiviteter i 2011

Fremadrettede udsagn - Nuna Minerals årsrapport 2009

Nuna Minerals AS
Torsdag d. 1. april 2010

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals’ efterforsknings- og evalueringsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med hen syn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risici, usikkerheder og antagelser.
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals udvider Inglefield koncession fra 247 km2 til 1.342 km2

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 23. februar 2010

NunaMinerals har søgt myndighederne om en ny eneretslicens, som dækker de områder i Inglefield land, som er mest prospektive for jern og som indgår i den >80 km lange, magnetiske højderyg i Inglefield Land. Selskabets eneretslicenser for området dækker nu 1.342 km2 mod tidligere 247 km2.

God udnyttelsesgrad i Storø Guldprojektet

Nuna Minerals AS
Mandag d. 9. november 2009

De metallurgiske undersøgelser viser, at mellem 48% og 79% af guldet kan udvindes alene ved tyngde-opberedning og mellem 85% og 95% af guldet kan udvindes ved en kombination af fysiske og kemiske processer. Udnyttelsesgraden kan blive optimeret ved gennemførsel af flere metallurgiske studier
Tilknyttede tekster: