Seriøsitet og ordholdenhed, tak

Den lavest lønnede del af befolkningen har behov for bedre levevilkår. Men det er fejlagtigt at tro, at disse forbedringer kommer ved at påføre virksomhederne højere omkostninger og træde på inflations-speederen.

Torsdag d. 30. september 1999
Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Emnekreds: Erhverv, Løn og overenskomster, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
GA advarede
Bryder hovedaftalen
Sammenhold nødvendigt


Helt efter bogen. Sådan så det i hvert fald ud i foråret, da SIK opsagde alle overenskomster med Grønlands Arbejdsgiverforening til ophør pr. 1. april og samtidig lagde op til snarlig genforhandling.

Alle spilleregler var overholdt, intet var unormalt, og GA gjorde klar til forhandling. Men ingenting skete.

I stedet indgik SIK og hjemmestyret forlig om nye overenskomster til de hjemmestyreansatte SIKere. SIK gik ud af forhandlingerne med et samlet plus på 6,84 procent. Kort efter fulgte overenskomsten med Nuuk Imeq - også på et meget højt niveau.

­ Da blev grunden lagt til den overenskomst-konflikt, som nu har ramt KNI, konstaterer GAs formand, Preben K. Larsen.

GA advarede
­ Allerede dengang advarede GA om, at lønstigningerne var for høje. Stigninger i den størrelsesorden er uheldig for samfundsøkonomien og samtidig presses virksomhedernes omkostningsniveau til bristepunktet, siger Preben K. Larsen.

­ Arbejdsmarkedet er nu kastet ud i en lønspiral, som kan føre til højere priser og sætte gang i inflationen. Samfundet har ikke råd til det. Virksomhederne har bestemt heller ikke, fastslår GA-formanden.

Han understreger, at GA er helt enig i, at den lavest lønnede del af befolkningen generelt har behov for bedre levevilkår. Men Preben K. Larsen påpeger samtidig, at det er fejlagtigt at tro, at disse forbedringer kommer ved at påføre virksomhederne højere omkostninger og træde på inflations-speederen.

- GA står ikke alene med det synspunkt. OECD og Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi siger det samme. Den økonomiske politik, som er annonceret i koalitionsaftalen mellem Siumut og IA hviler også på dette grundlag, noterer Preben K. Larsen.

GA anbefaler en helt anden vej, når det gælder forbedringer for de økonomisk dårligst stillede borgere - en vej, som ikke mindst stiller krav til det offentlige system og til det offentlige som aftalepartner på arbejdsmarkedet: Gennemgribende besparelser og rationaliseringer i det offentlige bør udløse skattelettelser, som først og fremmest kommer de svageste samfundsgrupper til gavn.

­ Også det synspunkt gennemsyrer koalitionsaftalen mellem de to landsstyrepartier, og landsstyremedlem for økonomi og handel, Josef Motzfeldt, har adskillige gange optrådt i pressen med erklæringer om, at livremmen skal spændes ind.

­ Alligevel har landsstyret som aftalepartner godkendt store lønstigninger til SIK-gruppen. Det har nu ført til generelle lønkrav på et niveau, som ligger uendelig fjernt fra virkeligheden i virksomhederne, siger Preben K. Larsen.

Bryder hovedaftalen
Formanden forklarer, at det i flere måneder har vakt undren i GA, at SIK ser stort på hovedaftalen.

­ Vi er vant til at overholde de aftaler, vi indgår med andre parter. Vi forventer naturligvis, at denne holdning er gensidig, men SIK har siden opsigelsen af overenskomsterne forholdt sig tavse om nye forhandlinger og om organisationens krav til GA.

­ Det er et klart brud på hovedaftalen, som utvetydigt fastslår, at der skal indledes forhandlinger senest to måneder efter, at en af parterne har anmodet om det. Alligevel hersker der total tavshed i SIK-hovedkvarteret i Nuuk. På trods af gentagne rykkere fra GA, har SIK ikke reageret - end ikke på GA's forslag til de nye overenskomster. Det er da forbavsende, siger Preben K. Larsen.

­ Forslagene blev fremsendt for længe, længe siden, men frem for at leve op til egne aftaler er SIK tilsyneladende gået i gang med det, der mest af alt minder om en forhandlingsstrategi efter salami-metoden.

Sammenhold nødvendigt
Denne velkendte metode rammer lige nu KNI. Hvem bliver den næste? - spørger GAs formand.

­ Nu skal KNI efter SIKs opfattelse tvinges i knæ, hvorefter man kan gå videre med sine urealistiske overenskomstkrav til andre virksomheder - og til GA.

­ Den går ikke. Mere end nogensinde er der behov for at virksomhederne og deres organisationer finder sammen og i enighed danner et effektivt bolværk mod SIK og organisationens ganske useriøse adfærd.

­ GA er fortaler for et velfungerende arbejdsmarked. Vi mener, at både arbejdsgivere og lønmodtagere har krav på den sikkerhed og tryghed, der er nedfældet i gennemtænkte og gennemskuelige aftaler. Vi accepterer naturligvis, at arbejdsgivere og lønmodtagere i mange situationer kan have forskellige interesser. Men man bør i det mindste kunne stille krav til parternes organisationer om seriøsitet og ordholdenhed. Ellers er det svært at tage hinanden alvorligt, fastslår GA-formanden.