Landstinget sætter gang i inflationen

...men vi undrer os på den anden side over, at der ikke sættes mere målrettet ind overfor Nukissiorfiit i forsøg på besparelser

Lørdag d. 18. december 1999
Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

Taksterne på vand til industrien har Landstinget besluttet at hæve, da der mangler penge i kassen til vedligeholdelsen af Nukissiorfiits anlæg. Eltaksterne var tæt på at gå samme vej, men Landstinget besindede sig i elvte time.

Når en virksomhed mangler indtjening til løbende vedligeholdelse er der i princippet to veje at gå - forøge indtægterne gennem højere priser eller at mindske omkostningerne gennem rationaliseringer og besparelser.

Der vil altid være grænser for hvor meget en virksomhed kan rationalisere og dermed spare, hvis den skal fastholde sit forretningsgrundlag og sin service overfor forbrugerne. Grønlands Arbejdsgiverforening skal ikke postulere at Nukissiorfiit gennem rationaliseringer kan spare sig til en markant større indtjening, men vi undrer os på den anden side over, at der ikke sættes mere målrettet ind overfor virksomheden i forsøg på besparelser. Samtidig finder vi det uforeneligt med landsstyrekoalitionens politiske målsætning om fremme af erhvervslivet, at man ensidigt lader erhvervstaksterne stige. Erhvervslivet i Grønland har i forvejen et højt omkostningsniveau at slås med, og mulighederne for at udvide produktionen og dermed skabe flere arbejdspladser udhules i takt med omkostningsstigningerne for erhvervslivet.

Også de nye indførselsafgifter på automobiler rammer i urimelig grad erhvervslivet. Virksomhederne i Grønland benytter primært følgende 3 kategorier af biler:
  1. Varebiler gerne med 4-hjulstræk til mindre godstransport og værkstedsvogn.
  2. Såkaldte dobbeltkabinevarebiler gerne med 4-hjulstræk til blandet gods- og personstransport.
  3. Egentlige lastbiler over 4 tons.
Varebiler i den for erhvervslivet foretrukne størrelse med en fakturaværdi fra kroner 120.000 til kroner 180.000 kommer til at koste fra 240.000 til 330.000 kroner mod før fra 190.000 til 250.000 kroner. I Danmark, som ellers ikke er kendt for sine lave bilafgifter koster tilsvarende biler i dag fra kr. 205.000 til kr. 300.000. Varebiler i Grønland er således blevet dyrere end i Danmark.

Dobbeltkabine varebiler er i forvejen dyrere end i Danmark, men har alligevel igen fået en tur med afgiftsskruen. Således koster en dobbeltkabine varebil i Grønland i dag snart kr. 400.000, hvor den i Danmark koster omkring kr. 250.000. I Grønland sidestilles dobbeltkabine varebiler med almindelige personbiler, hvilket efter Grønlands Arbejdsgiverforenings opfattelse er særdeles uhensigtsmæssigt, da en stor del af entreprenørens opgaver består i transport af folk fra byggeplads til byggeplads.

Der er kun een til at betale for de meromkostninger, som pålægges erhvervslivet - og det er kunden. Når vi taler bygge- og anlægsvirksomhed er den altdominerende kunde Grønlands Hjemmestyre, hvorfor Hjemmestyret også snart vil blive konfronteret med øgede byggeomkostninger. Dette vil igen føre til højere huslejer, som betyder større lønpres - og alle ingredienser til inflation er således til stede.

Nu må vores politikere snart forstå, at så længe vor produktion i landet er beskeden, er værdien af bloktilskuddet meget afgørende for den grønlandske økonomi. Med forhøjelse af omkostningerne forringes bloktilskuddets værdi, og vi vil miste flere arbejdspladser - stik imod landsstyrekoalitionen mål om flere arbejdspladser.