Strukturpolitisk handlingsplan

Hvad der er sket i Grønland i løbet af de tre sidste måneder af år 2000, som nødvendiggør en sådan kolbøtte? Er politik blot skuespil? Eller er politikerne så inkompetente, at de ikke kan se, at de handler i strid med egne ord?

Onsdag d. 24. januar 2001
Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik.

Indholdsfortegnelse:
En analyse som blev væk
Billetpriser helt ude af proportioner
Skuespil eller inkompetence


En væsentlig del af Landsstyrets struktur-politiske handlingsplan beskæftiger sig med omlægningen af trafiksystemet - fra at være et uigennemsigtigt system af tilskud og krydssubsidiering til at være et system, hvor ydelserne bliver prisfastsat i forhold til de faktiske omkostninger ved at drive trafiksystemet.

En analyse som blev væk
Landsstyret skriver følgende på trafikområdet i den strukturpolitiske handlingsplan: Landsstyret vil foretage en analyse af mulighederne for at skabe en mere gennemsigtig og dermed konkurrencedygtig prisstruktur. Analysen vil blandt andet omfatte mulighederne for at:
  • ophæve den nuværende krydssubsidiering på luftfartsområdet mellem under- og overskudsgivende ruter, gennem etablering af servicekontrakter på de underskudsgivende ruter
  • ophæve det eksisterende ensprissystem
  • sikre lige vilkår for alle operatører i beflyvningen
  • frigive beflyvningen i Grønland
  • etablere en ny prisstruktur i den interne beflyvning.
Men på trods af at ovennævnte analyse ikke er lavet, har Landsstyret accepteret en vidtgående ændring af priserne på den interne beflyvning.

Billetpriser helt ude af proportioner
Fjern krydssubsidiering, gennemfør omkostningsægte priser, styrk erhvervslivets konkurrenceevne og andre tilsvarende hårdtslående politiske slagord rimer ikke særligt godt med de prisstigninger, vi som forbrugere oplever på den interne flyvning i landet.

I løbet af de sidste 10 år er billetprisen på Grønlandsflys mest lukrative rute mellem Nuuk og Kangerlussuaq vise versa steget med ikke mindre end 71,5%. Det grønlandske forbrugerprisindeks er i samme periode steget med 10,5%. Den seneste gennemførte prisstigning på samme rute udgør alene 31% med uændret passagergrundlag.

Når det så samtidig alle dage har lydt, at netop denne rute bidrager til betalingen af de underskudsgivende helikopterruter, kan det ikke blot undre men også vække forargelse, at priserne sættes op samtidig med at Grønlands Hjemmestyre indgår servicekontrakter til direkte betaling af de underskudsgivende ruter.

Skuespil eller inkompetence
Når landsstyret i september 2000 udsender en Strukturpolitisk Handlingsplan og i december 2000 accepterer en prisstruktur inden for flytrafikken i klar strid med de politiske proklamationer i september 2000, så må vi spørge politikkerne:

Hvad der er sket i Grønland i løbet af de tre sidste måneder af år 2000, som nødvendiggør en sådan kolbøtte? Er politik blot skuespil? Eller er politikerne så inkompetente, at de ikke kan se, at de handler i strid med egne ord?