Oppositionen har retten til at kritisere – men lad det være konstruktivt

Samme pressemeddelelse slutter af med at ”det skinner igennem at formanden optræder som landsstyrets forlængede arm, hvilket desværre finder sted alt for ofte.” Det ville være et parti værdigt om de præciserede i hvilke konkrete tilfælde dette forhold gør sig gældende.

Tirsdag d. 8. marts 2011
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstinget, Politik.

Når et parti med en pressemeddelelse i generelle vendinger fremfører at formanden for Landstinget er uværdig, kritiserer de i princippet hele Landstinget. Derfor er kritikken pine død nødt til at være meget præcis og ikke fortalt i generelle vendinger.

Ligesom det må være oplagt, at når et parti udsender pressemeddelelse om forhold de ønsker at påtale, bidrager de selv til en forventning om, at der også svares på sådanne udtalelser offentligt, idet et ensidigt og ukorrekt angreb ellers kommer til at stå alene og fremstå som en sandhed.

Den konkrete sag drejer sig i korthed om at nestor i revisionsudvalget havde svigtet sin opgave og i stedet fundet anledning til at kritisere andre for dette svigt. At udsende pressemeddelelse om sådanne sager og uden at gøre sig den mindste anstrengelse for dokumentation må betegnes som en ansvarsforflygtigelse fra den pågældende klager.

Siumut har udsendt en pressemeddelelse hvoraf det fremgår, at Formanden for Landstinget skal agere som ”tillidsrepræsentant og nyde respekt fra alle medlemmer af Landstinget” og formanden skal ”vise sig værdig til den agtelse som formandsposten kræver.” Må det bare i al stilfærdighed påpeges, at det ville klæde partiet om samme agtelse også ville gælde for dette parti.

Samme pressemeddelelse slutter af med at ”det skinner igennem at formanden optræder som landsstyrets forlængede arm, hvilket desværre finder sted alt for ofte.” Det ville være et parti værdigt om de præciserede i hvilke konkrete tilfælde dette forhold gør sig gældende.

Alle medlemmer af Landstinget må vælge deres kampe med omhu og endnu mere når det gælder en ikke konstruktiv kritik af landets institutioner eller ansvarsforflygtigelse.

Arbejdet i Landstinget følger de love og regler som medlemmerne at Landstinget selv har besluttet der skal være gældende.

Formanden for Landstinget optræder værdigt og holder sig indenfor de gældende spilleregler der er gældende for at forvalte rollen som formand for hele Landstinget. Nu er det op til deltagerne på samme arena, om at bidrage konstruktivt til arbejdet for samfundet.