Kilde: Ombudsmanden


Kirken i Grønlands virksomhed i Danmark

Ombudsmanden
Torsdag d. 29. september 2011

Det var derfor berettiget, at biskoppen havde fastsat en række begrænsninger i den grønlandske præst i Danmarks betjening af borgere fra Grønland, der opholder sig frivilligt i Danmark.
Tilknyttede tekster:

Landsstyrets pålæg til cheferne for selvstyrets nettostyrede virksomheder om deres adgang til at udtale sig

Ombudsmanden
Tirsdag d. 16. marts 2010

Resultatet af undersøgelsen blev, at Ombudsmanden fandt, at pålægget til de tre chefer alene angik deres adgang til at udtale sig på virksomhedens vegne, men ikke havde til hensigt at begrænse deres adgang til at udtale sig som privatpersoner. Ombudsmanden fandt, at et sådant pålæg om at udtale sig på virksomhedens vegne var lovligt, idet der tillige ikke var grund til at tro, at pålægget hvilede på usaglige hensyn.
Tilknyttede tekster:

Klage over påbud om overholdelse af råstofloven

Ombudsmanden
Fredag d. 29. januar 2010

Råstofdirektoratet havde ikke den fornødne hjemmel til at meddele et påbud til A, selvom direktoratet vurderede, at A overtrådte råstofloven.
Tilknyttede tekster:

Spørgsmålet om Naalakkersuisut kan kræve en brugerbetaling

Ombudsmanden
Torsdag d. 24. september 2009

I anledning af en klage fra en studerende vurderede Ombudsmanden, at Grønlands Hjemmestyre (nu Grønlands Selvstyre) ikke har haft grundlag for at kræve en betaling på 5.000 kr. pr. barn pr. måned for benyttelse af børnepasningsordningen Tikiusaaq under hjemmestyrets (selvstyrets) kollegier

Svar på kritik fra Grønlands Arbejdsgiverforening

Ombudsmanden
Torsdag d. 4. marts 1999

Min sagsbehandling tager sit udgangspunkt i en vurdering af, om den påklagede myndighed har begået fejl eller forsømmelser ved sin sagsbehandling. Jeg tager derfor ikke mit udgangspunkt i politiske eller økonomiske følger en klage måtte få.

Ombudsmandens undersøgelse vedr. udbud i forbindelse med anlæg af flyvepladser

Ombudsmanden
Lørdag d. 15. februar 1997

Uden for det egentlige område for min undersøgelse, har jeg noteret mig, at Landsstyremedlemmet for Erhverv, Trafik og Forsyning i sit brev den 16. august 1995 til Grønlands Arbejdsgiverforening tog afstand fra, at Arbejdsgiverforeningen havde udarbejdet et skriftligt referat af et møde.

Klage over Hjemmestyret i forbindelse med projekteringen af nye landingsbaner

Ombudsmanden
Onsdag d. 6. marts 1996

Redegørelse fra Ombudsmanden, afgivet 29. februar 1996.