Kilde: Otto Steenholdt


Der er nogen, der har spist af forrådene!

Otto Steenholdt
Torsdag d. 2. maj 2002

Ligesom vore forfædre gik vinteren i møde, går vi nu en tid i møde, hvor det økonomiske opsving ser ud til at fortone sig. Fangsten truer med at slå fejl. Udgifterne bliver større. En større del af befolkningen udgøres af mennesker, der ikke længere er unge - mennesker som jeg selv. Det medfører øgede udgifter til sundhedsvæsen, ældreforsorg o.s.v.

Er de »gyldne håndtryk« gyldige?

Otto Steenholdt
Fredag d. 1. marts 2002

Det er således også det grønlandske samfund, der har betalt Ole Ramlau-Hansens og Lars Emil Johansens fratrædelsesgodtgørelser. Hvis de to herrers gyldne håndtryk ligger udover, hvad der må betragtes som sædvanligt, og hvis de ydermere er udbetalt i henhold til en aftale, som er ugyldig, må det være i samfundets interesse, at de udbetalte beløb i rimeligt omfang kræves tilbagebetalt

Landstinget burde have kendt de gyldne håndtryk

Otto Steenholdt
Fredag d. 22. februar 2002

Landstinget blev således bibragt det indtryk, at et kapitalindskud var tvingende nødvendigt, og at et indskud på 200 millioner kroner var et absolut minimum ... På den baggrund forekommer det stærkt overraskende, at Royal Greenland har kunne finde midler til, at give de to fratrådte medarbejdere et gyldent håndtryk på tilsammen 14 millioner kroner

Om kaffedrikkeri og mumlen i skægget

Otto Steenholdt
Tirsdag d. 23. januar 2001

Men landskassen har hele tiden spildt penge på ham, ved at han hele tiden må have tolkning og oversættelse, skønt han går ud af salen og bliver væk i lang tid, hver gang nogen går på talerstolen. Den eneste, der burde kritiseres, er den pågældende, der ikke forstår et ord af, hvad der bliver snakket om under kaffepauserne

Danskerne er alt for dominerende

Otto Steenholdt
Torsdag d. 14. september 2000

Som patriark er Danmarks behandling af Færøerne hård, hvilket efterhånden minder om den hårde linje kolonimagterne fører, og til dette bør uvildige øjne inddrages for at vurdere Danmarks handlinger

Om AG's leder »Ulven kom« af 23. marts

Otto Steenholdt
Tirsdag d. 28. marts 2000

Det er naturligvis ikke til at vide endnu, hvem der har skrevet avisens leder, men den er meget danskpræget ...

Et kammeratligt polyfyllastyre

Otto Steenholdt
Mandag d. 27. september 1999

Det er en styreform, hvor det i sig selv er en kvalitet, hvis man er gammel skolekammerat eller med i partiet, eller med i familien, når en stilling skal besættes eller et gode skal fordeles