Aluminiumsprojekt

Såfremt det går økonomisk dårligt for projektet, vil det kunne have katastrofale økonomiske konsekvenser for det grønlandske samfund. Dertil kan nævnes de ekstreme udsving råvarepriserne har haft i 2008 og 2009. Eksempelvis kan nævnes Nalunaq projektet – hvem havde troet på, at dette ville være en underskudsforretning for 10 år siden ?

Mandag d. 25. maj 2009
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009, Undergrunden.

Som samfund skal vi stille de rette betingelser for, at de forskellige erhverv kan agere i vort samfund. Bl.a. kan vi nævne det spændende aluminiumsprojekt ved Maniitsoq.

Det er dog ikke en samfundsopgave at være medejer af et sådan projekt – risikoen er al for stor for det grønlandske samfund.

Såfremt det går økonomisk dårligt for projektet, vil det kunne have katastrofale økonomiske konsekvenser for det grønlandske samfund. Dertil kan nævnes de ekstreme udsving råvarepriserne har haft i 2008 og 2009. Eksempelvis kan nævnes Nalunaq projektet – hvem havde troet på, at dette ville være en underskudsforretning for 10 år siden ?

Vi skal i stedet modtage betaling for at stille samfundets ressourcer til rådighed for de erhvervsdrivende – dette gælder både vandressourcer og andre former for naturgivne ressourcer som er vores.