Landsstyret godkender to olieboringer i havet vest for Grønland

Alle olieaktiviteter i Grønland skal gennemføres i henhold til bedste internationale praksis. Aktiviteter kan kun godkendes, såfremt det er dokumenteret, at de miljø- og sikkerhedsmæssige samt de tekniske og beredskabsmæssige procedurer og udstyr er på det allerhøjeste niveau.

Tirsdag d. 15. juni 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Miljø og natur, Råstoffer.

Landsstyret har på et møde den 14. juni 2010 godkendt en ansøgning fra olieselskabet Cairn Energy om gennemførelse af to efterforskningsboringer i havet vest for Disko-Nuussuaq. Boringerne planlægges gennemført i sommermånederne 2010.

Alle olieaktiviteter i Grønland skal gennemføres i henhold til bedste internationale praksis. Aktiviteter kan kun godkendes, såfremt det er dokumenteret, at de miljø- og sikkerhedsmæssige samt de tekniske og beredskabsmæssige procedurer og udstyr er på det allerhøjeste niveau.

- Samlet set er det landsstyrets politik, at der kun gives boretilladelser, når der er etableret sikkerheds-, sundheds-, miljø- og beredskabsmæssige systemer, som er i overensstemmelse med den højeste internationale praksis, pointerer medlem af landsstyret for erhverv og råstoffer Ove Karl Berthelsen.

- Ove Karl Berthelsen oplyser videre, at der ved godkendelsen af boringerne er blevet stillet krav om efterlevelse af de norske Nordsø regler både i relation til boreoperationer, sikkerhedsprocedurer, udstyr m.m. I forlængelse heraf er der stillet krav om etablering af et is-management systemer efter bedste arktiske standarder.

Et andet meget vigtigt forhold er, at der er stillet krav om, at der ved boringer i havet ud for Grønland skal være to borerigge på plads. Der er desuden stillet krav om, at boreoperationerne skal slutte flere måneder før, der kommer havis ind i regionen. Der er således tale om en relief-well politik, som er væsentlig bedre end den internationale praksis.

Der er ligeledes indgået aftale med et internationalt oliespildsbekæmpelsesfirma om etablering af en 3-trins oliespildsbekæmpelse plan i overensstemmelse med international praksis.

Beredskabsudstyr skal være plads inden aktiviteterne igangsættes. Der vil for det første blive placeret oliespilds bekæmpelsesudstyr på de beredskabsfartøjer, som konstant cirkulerer omkring boreriggene. Der vil for det andet blive placeret udstyr i den nærliggende havneby Aasiaat og der vil for det tredje være yderligere udstyr til bekæmpelse af oliespild placeret i Sydengland. Dette udstyr kan med meget kort varsel bringes til Grønland med Hecules fly.

Myndighedernes beredskab under boringerne er organiseret i den lovfæstede Beredskabskomité med deltagelse af alle relevante grønlandske og statslige myndigheder. Beredskabskomitéen og olieselskabet afholder forud for efterforskningsboringer et antal beredskabsøvelser.

Regelsæt, regulering, tilsyn, udstyr og teknikkerne, der skal anvendes af Cairn i Grønland, er kendte og velafprøvede. Teknikkerne anvendes i den norske del af Nordsøen og Barentshavet, hvor der ikke har været alvorlige uheld i en længere årrække. I den Mexicanske Golf har der over en årrække været adskillige uheld. Et klart eksempel på reguleringens betydning.

En anden forskel er, at der var færre ventilsystemer til at forhindre et blowout af olie i den Mexicanske Golf. I Grønland er der krav om flere ventiler, som uafhængigt af hinanden vil kunne skære gennem borerøret og sikre en kontrolleret nedlukning af brønden.

I Nordsøen og Grønland kræves flere uafhængige systemer, som kan aktivere lukkeventilerne i brønden. Blandt andet stiller de Grønlandske myndigheder krav om fjernbetjeningssystemer, som kan lukke brønden ved et blowout, selv om man har mistet forbindelsen mellem borerig og borehul. I den Mexicanske Golf var der ikke nogen fjernstyrede lukningsmekanismer, som kunne lukke sikkerhedsventilerne - de såkaldte Blowout Preventere (BOP’ere).

Boringerne i Grønland skal foregå på væsentligt lavere vanddybde end boringerne i den Mexicanske Golf. I den mexicanske golf blev der boret på 1.500 meter. I Grønland bliver der boret på meget lavere vanddybde mellem 300 og 500 meter.

I den Mexicanske Golf var der tale om dybtliggende oliefelter med højt tryk. BP-brønden gik mere end 6.000 meter ned i undergrunden. I Grønland bores der på almindelige dybder, dvs. ned til 3.000 til 4.000 meter, hvilket er en standardoperation i oliebranchen.

Tilsyn vil være væsentligt skærpet i Grønland. Myndighederne vil sammen med norske specialister nøje følge med i planlægningen og udførelsen af de daglige operationer. Dette vil ske gennem tilsyn og inspektioner. Det er endvidere aftalt med de canadiske myndigheder, at canadiske repræsentanter deltager i tilsyn med boreoperationerne.

Sammenfattende kan det konkluderes, at operationerne i Grønland er standardoperationer, som gennemføres i henhold til meget streng regulering. Operationerne i den Mexicanske Golf var langt mere ekstreme.