Kilde: Palle Christiansen


Demokraternes indlæg til Politisk Økonomisk Beretning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 19. september 2013

Reformer kommer ikke af, at vi ikke tør træffe nye store beslutninger om store erhvervsprojekter. Reformer er heller ikke gratis og kan ikke finansieres ved at flytte småpenge fra en konto til en anden eller fra en kommune til en anden kommune. Der skal flere nye penge til, så man ikke kæmper en uskøn kamp om de samme få tilgængelige midler, vi har i samfundet i dag.

Demokraternes indlæg til Forslag til finanslov 2014

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 18. september 2013

Demokraterne tror ikke på, at det er en reel mulighed at sælge et meget stort antal boliger i Nuuk, som er en del af finansieringen til at dække vores udgifter. Vi bakker helt op om lejer til ejer ideen, men at sælge så mange boliger på én gang virker ikke realiserbart.

$37: Yngste retschef i historien?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. september 2013

Undertegnede fandt, at det måtte være vanskelig for en så ung person med deraf følgende begrænset erfaring at bestride posten som retschef […]

Arbejdede gratis for Siumut under valgkampen og fik kontrakt, da Siumut genvandt magten

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 5. september 2013

Også departementschefen for landsstyreformandens departement, Svend Hardenberg, som har bestilt advokatundersøgelsen, har i øvrigt i en periode arbejdet gratis for Siumut efter han fratrådte stillingen som direktør for Nukisiorfiit. Han hjalp partiet under folketingsvalgkampen i 2011 - og fortalte om det til AG i april samme år.

§37: Advokatundersøgelsen - Ansættelse af Julie Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. september 2013

Er det korrekt, at landsstyret ønsker at kunne aflønne Julie Rademacher i en højere lønklasse end hun - med en kun halvt afsluttet kandidatuddannelse - ville have krav på efter den djøf-overenskomst, der var gældende, da stillingen blev slået op?

Spørgsmål til landsstyret vedrørende søkablet

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 22. august 2013

Hvis vi i Grønland for alvor vil være en aktiv spiller i den internationale IT-verden, så er det en forudsætning, at vi som lovgivere skaber rammerne for gode, stabile og billige internetforbindelser for så mange som muligt. Her tænker vi både på private og på erhvervsdrivende

Politisk tæft i stillingen som landsstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. august 2013

Med tanke på stillingens beskaffenhed kunne man vel – ud over selvfølgelig betydelig juridisk indsigt og erfaring – have forventet et krav om faglig kompromisløshed og mod til at insistere på overholdelse af gældende regler.

Tolv spørgsmål vedr. Pilu og Retschefens fyring

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 20. august 2013

Vil formanden for landsstyret give afkald på sin parlamentariske immunitet, således at Politiembedet kan undersøge, hvorvidt der er baggrund for at rejse tiltale mod formanden for landsstyret i anledning af ovenstående forhold?

Tele Greenland i konkurrence med private IT virksomheder

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 19. august 2013

Hvordan sikrer Tele Greenland, at det ikke (igen) bliver kunderne på monopil området der kommer til at betale for at tele Greenland nu (IGEN) vil i konkurrence med de private IT aktører.

Finanslovsforslag 2014: Mon ikke historien gentager sig?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 13. august 2013

Landsstyret undskylder det kommende underskud på Finansloven med, at man skam nok skal formå at skabe overskud senere i valgperioden. Det er en lettere grinagtig påstand, når man kigger lidt tilbage i historien.
Tilknyttede tekster:

Døgninstitutionernes Årsberetning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 9. august 2013

Døgninstitutionernes Årsberetning 2012 er ikke betryggende læsning. Problemerne begynder allerede inden de anbragte børn/unge kommer i berøring med døgninstitutionerne. Årsberetningen påpeger nemlig, at de anbragte børn og unge når at tage betydelig skade, inden de bliver fjernet fra deres problematiske omgivelser.

Pressekoordinator i formandens departement

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 8. august 2013

Det virker besynderligt, at stillingen som pressekoordinator i formandens departement endnu ikke er blevet besat, eftersom der er gået næsten tre måneder siden ansøgningsfristen til den pågældende stilling udløb. Ydermere er det over to måneder siden, at der angiveligt skulle have været afholdt ansættelsessamtaler.

Afskedigelse af Selvstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 7. august 2013

Efter at have konsulteret en jurist vedrørende betydningen af sådanne ”mundkurvs-aftaler” kan jeg imidlertid henvise til en ombudsmandsudtalelse fra Landstingets ombudsmands årsberetning for 2008, hvori ombudsmanden udtaler, at aftaler om diskretion eller tavshed i forbindelse med fratrædelsesaftaler ikke kan gøres gældende overfor Landstinget eller et landstingsudvalg, som kræver oplysninger fra et landsstyremedlem.

§37: Hardenberg giver administrationen mundkurv på

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 31. juli 2013

I en pressemeddelelse udsendt af departementschef Svend Hardenberg, Formandens Departement, d. 25. juli skriver departementschefen blandt andet: "Jeg vil gerne have lejlighed til at præcisere, at vi ikke kommer med udtalelser, hverken landsstyret eller ansatte i administrationen, om interne forhold i Selvstyret."

Spørgsmål om hjemløse børn i genhusning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 26. juni 2013

I praksis benyttes de ringeste boliger til genhusning. Nogle er så dårlige, at de ikke kan lejes ud. INI har dog visse minimumskrav: Genhusningsboligen skal bestå af mindst 1 rum pr. familie og have varme, vand, el og adgang til køkken og bad. Hos ISERIT er el ikke en nødvendighed.

Nikku burde takke pressen hver eneste dag

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 20. juni 2013

Nikku Olsen burde takke pressen hver eneste dag han står ud af sengen. Hvis pressen havde gravet bare en lille smule dybere i hans fortid den gang han præsenterede sit nye parti, så ville der formentlig slet ikke være noget parti i Landstinget, der hed Partii Inuit.

Det handler om troværdighed

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 17. juni 2013

Javel så! Da Jens-Erik Kirkegaard i sin tid gav udtryk for hvor chokeret han var over udtalelser fra et selskab om hvor nemt det er at opnå en ”næsten gratis ejendomsret” til et område af Grønland som svarer til mere end 10 procent af Danmarks areal, så mente han det i virkeligheden bare som en kompliment!

§37: Pilu - Rademacher - Aktindsigt

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 12. juni 2013

Julie Rademacher koordinerede information for Aleqa Hammond både før og efter valget til Landstinget, men ifølge den netop udfærdigede ansættelseskontrakt tiltrådte hun først 15. april. Har hun modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Selvstyret før denne dato?

§37: Fratrædelsesgodtgørelse og "mundkurvsaftale"

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Vi har før set eksempler på, at offentligt ansatte embedsmænd afskediges, uden at have begået tjenesteforseelser som kan begrunde en disciplinær afskedigelse. Det har kostet landskassen – og dermed borgerne – dyrt, fordi Selvstyret så må betale en fratrædelsesgodtgørelse på nogle måneders eller års løn.

§37: Stigende oliepriser

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 10. juni 2013

Kan landsstyret fremlægge baggrunden for, at prisen på olieprodukter pr. 7. juni 2013 skal stige med 0,26 kroner, når oliepriserne på verdensmarkedet har været for nedadgående over det sidste halve år?

§ 37: Er det for nemt at få råstoftilladelse?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 6. juni 2013

Man bliver chokeret, når man hører nogle udtalelser om vores land, specielt når man ser nogle videoer på Investment Pitch’s hjemmeside. Personerne bag præsentationerne påstår tilsyneladende, at de har fået en næsten gratis ejendomsret til et område ved Maniitsoq.

§ 37: Pilu - Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Var det landsstyrets administration som foreslog netop denne virksomhed (Pilu), og spillede det på nogen måde ind, at virksomhedens ejer Julie Rademacher er tidligere folketingsmedlem for Siumuts danske søsterparti Socialdemokraterne, og at hun – enten betalt eller som vennetjeneste – vist også var engageret i Siumuts valgkampagne?

Fru Hammonds privatlærer

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Der kunne man bare se. Her gik man og troede, at Julie Rademacher var pressekoordinator, men i virkeligheden er hun måske slet og ret Fru Hammonds privatlærer! Og mon ikke også hun kan lære landsstyreformanden et trick eller to. Ganske vist er hun ikke kommunikationsuddannet, i hvert fald ikke journalist, ja faktisk er hun slet ikke færdiguddannet.

Har medlemmerne af landsstyret andre hverv?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 3. juni 2013

Der er nu gået 1 måned siden jeg stillede landsstyret to simple spørgsmål til afklaring af, om landsstyrets medlemmer har efterlevet de lovkrav, som gælder for landsstyremedlemmers opretholdelse af andre hverv og erhverv. Hvad er baggrunden for, at landsstyret endnu ikke har besvaret disse spørgsmål?

Der bliver kø ved skafottet!

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 31. maj 2013

Jeg kender den nu tidligere departementschef som værende hårdtarbejdende, yderst kompetent og uden skelen til partipolitik i sin tilgang til at få Grønlands daglige – og fremtidige – økonomi gjort robust og bæredygtig.

Resultater opnås ved deltagelse – ikke udeblivelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 15. maj 2013

I de seneste fire år er der kommet større opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser i Nordisk Ministerråds regi. Dette er sket ved en utrættelig, aktiv og vedvarende indsats. Denne tilgang til at opnå udenrigspolitiske resultater og skabe større viden om Grønland i udlandet har allerede virket, og det vil fortsat kunne virke. Men det kræver, at landsstyret vågner op, trækker i arbejdstøjet og vælger den aktive tilgang til det udenrigspolitiske arbejde.

Javel så! Julie Rademacher er en virksomhed og ikke en person…!

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 13. maj 2013

Hvordan kan det være, at jeg ikke tidligere har hørt om den kommunikationsvirksomhed, som landsstyret har valgt til opgaven? ”Pilu” hedder den. Et opslag på internettet gør mig ikke klogere. En kommunikationsvirksomhed uden en hjemmeside – det er da usædvanligt! Men heldigvis har vi jo GER registeret. Og hvad kan det så fortælle? Jo, Pilu viser sig at være en enkeltmandsvirksomhed ejet af ….Julie Rademacher selv, såmænd. Og meget belejligt oprettet 1. januar i år.

Et nyt center for maritime uddannelser skal etableres i Nuuk

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 8. januar 2013

Et stort frafald, manglende fagligt uddannelsesmiljø samt manglende kursusudbud efterspurgt af det maritime erhvervsliv, er én af de vigtige årsager til beslutningen. Nævnte problemstillinger har nemlig været med til at medføre, at Selvstyret ikke imødekommer fiskeri- og handelsflådens behov for kvalificeret arbejdskraft på søfartsområdet.

Alle skal have en mulighed for uddannelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 6. oktober 2012

Vi kan ikke tillade os at se passivt til, at så mange forlader folkeskolen uden at blive vejledt til at tage de næste skridt i deres liv. Der er tale om unge mennesker der har deres liv foran sig, og vi har som forældre, skole, arbejdsmarked og samfund en forpligtigelse til at de hjælpes på vej.

Redegørelse om skolehjem

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 2. juni 2012

Den nuværende skolestruktur er præget af mange, meget små og små skoler i bygderne, hvor der må sås tvivl om kvaliteten af undervisningen, der i meget stor udstrækning varetages af personer, der ikke er uddannede som folkeskolelærere, og hvor lærerstaben er meget tæt på eller har nået en ”kritisk masse”. Elever fra bygdeskoler udsættes for en meget stor grad af ”tilfældighed” i forbindelse med kvaliteten af den undervisning de tilbydes, i langt højere grad end hvad der gælder for elever i byskolerne.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse om landsstyrets uddannelsesstrategi april 2012

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 24. maj 2012

Det går godt og hurtigt. Så hurtigt, at det nu skal besluttes, hvordan Grønlandskortet rent uddannelsesmæssigt skal se ud i fremtiden.
Tilknyttede tekster:

Polarforskerdag

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 16. november 2011

I Grønland har vi lært, at klimaforandringerne kræver tilpasninger. Kan vi stoppe klimaforandringerne her og nu eller i den nære fremtid? Det politisk ukorrekte svar er nej. Det gælder derfor om at kunne tilpasse sig klimaforandringerne og se på de muligheder og udfordringer, som der følger med.

Uddannelse – en borgerrettighed og en borgerpligt

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 24. oktober 2011

Vores midtvejsevaluering af folkeskolen gav desværre grund til bekymring. Karaktererne er for nedadgående, og det var ikke meningen med en reform af folkeskolen. Derfor skal der nu strammes op, og målet skal være, at flere opnår højere karakterer. Ikke fordi, at de har lært ting udenad, men fordi de har opnået forståelse for det, de er undervist i.

Redegørelse om børne- og ungestrategien - EM2011 43

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 21. oktober 2011

Børne- og ungestrategien skal ikke alene være en strategi for de børn og unge, som har det vanskeligst. Strategien omfatter alle børn, men indeholder naturligvis mange initiativer, der er målrettet børn, unge og familier, der har et særligt behov for hjælp og støtte. Strategien har således fokus på at skabe lige muligheder for udvikling og trivsel for alle børn og familier i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Test af udstyr til fjernundervisning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 3. september 2011

Disse store trafikpakker skal i henhold til TELEs taksttabeller købes til hver enkelt forbindelse, og kan ikke deles på f.eks. flere små byers samlede forbrug.

Overvældende interesse for efterskoleophold

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 11. juli 2011

Inden etableringen af efterskolerne i Grønland, lå ansøgerantallet for tilskud til efterskoleophold til danske efterskoler på ca. 260-280. Efter etableringen af først de midlertidige efterskoler og sidenhen de permanente efterskoler, er interessen for efterskoleophold derfor mere end fordoblet.

Hot oil – cool business

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 2. maj 2011

Lidt groft kan man sige, at har man ingen energiressourcer, så har man ingen udvikling eller i bedste fald en lav grad af udvikling. I Grønland har vi masser af energiressourcer. Nu mangler vi bare udviklingen.

Handling for folkeskolen nu

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 28. marts 2011

IMAKs formand Sivso Dorph udtaler i radioavisen den 25. marts 2011, at han anser det for en skandale, at medlemmer af landsstyret er begyndt at forhandle gennem pressen. Landsstyret agter ikke at forhandle gennem pressen, men vil til stadighed udtale sig åbent om forhold i folkeskolen, som vi ser som hindringer for, at vore børn kan modtage en bedre og mere vedkommende undervisning og omsorg.

Alle børn og unge har ret til en god vedkommende skolegang

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 24. marts 2011

Vi må væk fra en antagelse om, at børn med problemer ikke kan få udbytte af deres skolegang. Vi må derimod antage en positiv forventning om, at alle vore børn har potentiale for læring og udvikling og at de med den rette støtte og undervisning kan afslutte deres skolegang på en tilfredsstillende måde.

Ikke enkelt løsning på frafald på uddannelser

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 22. marts 2011

Der er sjældent kun én årsag til frafald og årsagerne spiller sammen og forstærker hinanden. Nogen af årsagerne kan være sociale problemer, for meget fravær fra timerne, personlige problemer, hjemve, sproglige vanskeligheder, faglige vanskeligheder, modenhed, kollegieproblemer, forkert valg af uddannelse, kulturmøde og misbrug.
Tilknyttede tekster:

Alternativet – at lade stå til – er ikke en mulighed

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 4. marts 2011

På baggrund af den forventede befolkningsudvikling konkluderer rapporten, at vores nuværende velfærdssamfund kun kan opretholdes, hvis vi samlet finder 30 mia. kr. frem til 2040 i finansiering. Dette svarer til, at vi hvert år frem til 2040 i gennemsnit skal finde 1 mia. kr. enten i form af besparelser eller nye indtægter.

Besvarelse af §37-spørgsmål om Air Iceland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 28. februar 2011

En af konsekvenserne ved et fuldt liberaliseret marked, hvor flere operatører potentielt konkurrerer om den samme passagermængde, er, at en kryds-subsidiering som vi ser den i dag, ikke længere vil være mulig. Det betyder, at der vil være flere ruter, hvor det nuværende prisniveau sænkes, men også, at flere destinationer enten vil opleve en prisstigning og/eller en nedgang i frekvenser, som naturligt vil afspejle efterspørgslen på de pågældende ruter. En konsekvens kan være, at Landskassen må indgå servicekontrakter for flere destinationer, end det er tilfældet i dag, for at sikre et rimeligt prisniveau samt et acceptabelt antal flyafgange. Dette er ikke i sig selv en dårlig udvikling. Det er blot vigtigt at holde sig denne mulige udvikling for øje. Det er dog meget mere reelt at beslutningerne om servicekontrakter foregår ved åbenhed via tilskud på finansloven end at bestyrelserne i selskaberne træffer disse beslutninger og krydssubsidierer indtjeningen på de kommercielle ruter til de ikke kommercielle ruter.

Fakta om fly-aftale med islændinge

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 28. januar 2011

Udover at en central indkøbsfunktion giver god økonomisk mening er Selvstyret også ved sin aftale med EU forpligtiget til at have faste retningslinjer på indkøbsområdet. Dette med sigte på at opnå besparelser og foretage indkøb på bedst konkurrencemæssige vilkår. EU kontrollerer løbende Selvstyrets indsats på området, og kan i princippet reducere det årlige beløb hvis Selvstyret ikke lever op til forpligtigelserne.

Selvstyret optager et udlandslån på 250 milloner kroner

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 15. december 2010

Det 15-årige lån vil være med til at finansiere det nye vandkraftværk ved Sisimut, som blev officielt åbnet i april 2010.

Ressourcerne er et fælles samfundseje

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 28. september 2010

Det er vigtigt for landsstyret at pointere, at mineralske ressourcer, olieressourcer samt vandkraftressourcer er et fælles samfunds eje og ikke kun tilhørende den kommune, som de pågældende ressourcer nu findes i. Derfor mener landsstyret, at indtægter fra disse ressourcer i første omgang tilfalder hele samfundet, ved at man via bruttoskatten fører skatteindtægterne i Landskassen.

Forslag til Finanslov 2011 - Almindelige bemærkninger, baggrund

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 23. september 2010

Finansloven skal sikre en fornuftig udvikling af Selvstyrets indtægter, udgifter og likviditet. Samtidig skal Finansloven tage højde for de udfordringer Selvstyret står overfor i fremtiden. Finansloven skal være udtryk for en sammenhængende, langsigtet og bæredygtig økonomisk planlægning.

Selvstyrende lande i Norden styrker samarbejdet

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 8. september 2010

Færøerne, Åland og Grønland vil drøfte fælles politik på Nordisk Råds session i november 2010.

Hvilke organisationer finansieres via finansloven

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 12. august 2010

Der er ingen tvivl om, at mange af organisationerne i dagens Grønland kun kan fungere ved hjælp af tilskud fra landskassen. De fleste organisationer udfører et værdifuldt stykke arbejde, og det er derfor vigtigt, at de bliver støttet med offentlige kroner. På den anden side er der også organisationer, der fungerer uden offentlig støtte. Disse organisationer udfører ligeledes et værdifuldt stykke arbejde.

Forslag til finanslov for 2011

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 10. august 2010

På Landskassens indtægtsside vil landsstyret hente i alt 272 mio. kroner i form af en brændstofafgift, stop for import af taxfree-varer, højere bilafgifter, besparelser på Selvstyrets administration, besparelser i kommunerne, afskaffelse af tilskud til vedligeholdelse af private huse og yderligere har landsstyret planer om at tilpasse anlægsaktiviteterne i de kommende år.
Tilknyttede tekster:

2010 – et år med mange nye udfordringer og nye initiativer

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. august 2010

Vi har i Grønland fået nedsat en Skatte- og Velfærdskommission, som de kommende år vil få stor indflydelse på vores skattesystem og vores socialområde. Et arbejde som muligvis også kan bruges i de andre selvstyrende lande, Færøerne og Åland.

Go green – in Greenland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 25. juni 2010

Vi har i Grønland enorme vandressourcer og disse er oplagte at anvende, hvis man som udefra kommende ønsker at etablere tung industri, som både skal være økonomisk og økologisk bæredygtigt og dermed være en del af den ”Grønne Vækst”, som må og skal være den fremtidige måde at udvikle industrier på.

Vi vil sådan set bare bevare et velfærdssamfund

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 19. maj 2010

AG og Demokraterne er altså åbenlyst uenige om disse ting og det er fair nok. AG betragter det som småting, som vi ikke bør ”ævle og kævle om”, som avisen udtrykker det. Demokraterne betragter det som helt essentielle reformer, som vi er nødt til at gennemføre for at få råd til at opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag.

Forespørgselsdebat om hvordan de enkelte partier og landsstyret forstår velfærdssystemet og hvilket velfærdssystem Selvstyret skal opretholde? - Svarnotat

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

For landsstyret er et velfærdssystem også et samfund, hvor enhver borger trygt kan føle, at samfundet vil kunne træde hjælpende til, hvis dette for alvor kan blive nødvendigt. Derfor skal støtten kun gives når den er nødvendig, da den vil kunne gives mere intensivt, når den kun gives efter behov og ikke efter lyst.

De homoseksuelles rettigheder i Grønland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 13. april 2010

Ægteskab og kirkelige vielser hænger for mange sammen. I dag kan homoseksuelle par registreres på Rådhuset, men Demokraterne mener, at de homoseksuelle par også skal kunne opnå at få en kirkelig vielse, da kirken skal servicere alle i vores samfund og ikke diskriminere bestemte grupper.

Velfærden i Grønland skal højnes

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 24. marts 2010

Børn og unges vilkår skal forbedres hvis et selvbærende grønlandsk samfund skal realiseres. Alle boligsøgende skal have deres egen bolig. Uddannelsesniveauet skal højnes. Erhvervsområdet skal omstruktureres, således arbejdskraft i tilskudskrævende erhverv skal flyttes over til ikke tilskudskrævende erhverv i fremtiden.
Tilknyttede tekster:

Fokus på bæredygtig udvikling

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 9. februar 2010

Landsstyret har en vision om et samfund, hvor der er brug for alle, og der er plads til alle. Med vilje og håb vil vi bygge et samfund, hvor vi gensidigt styrker hinanden som individer og folk. En bæredygtig udvikling er en forudsætning for at en sådan vision kan realiseres.

Grønland og Nordisk samarbejde i 2010

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 20. januar 2010

Grønland har sat sine mærker på det danske formandskabsprogram. Programmet prioriterer styrkelse af Nordatlantsamarbejdets rolle særligt i udviklingen af fælles projekter med vores Canadisk nabo. Der er fokus på bosætning og erhvervsudvikling i tyndt befolkede områder og målsætningen om at give de nødvendige erhvervskompetencer til alle samfundets borgere.

Landsstyrets samarbejde med Vestnordisk Råd

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. november 2009

Jeg er glad for at Vestnordisk Råd har valgt at fokusere på aktuelle problemer, som det er realistisk at gøre noget konkret ved i de enkelte lande i kraft af de initiativer, der er igangsat f.eks. på uddannelsesområdet.

Palle Christiansens tale ved Nordisk Råds Session

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 28. oktober 2009

Hensigten med studiet er at give et samlet overblik over de aktuelle udviklingstendenser indenfor samfunds- miljø- og naturressourceforholdene i Arktis, som er af afgørende betydning for hele regionens indbyggere i fremtiden.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG - besvarelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. oktober 2009

Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre

Landsstyret vil ikke lukke bygder

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 15. oktober 2009

Nu er valget overstået og vi sidder med i landsstyret og har et ansvar. Vi har derfor i landsstyret påbegyndt arbejdet med sektorstrategi for netop for at få et overblik overfor hvilke udviklingsmuligheder de forskellige områder i Grønland har.

Øget velfærd til gavn for alle vil koste

Landsstyret
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Søndag d. 6. september 2009

Landsstyret har sat en række anlægsprojekter i bygder og yderdistrikter på pause indtil en regional udviklingsplan ligger klar.

Forslag til Finanslov for 2010

Landsstyret
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 4. september 2009

Rapporten fra det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi fra juni 2008 tegnede et relativt positivt billede af de økonomiske fremtidsudsigter for Grønlands økonomi. Dette skete ud fra en forventning om, at flere miner snart ville blive åbnet. Og denne vurdering var baseret på, at priserne på mineraler og olie fortsat ville ligge på et meget højt niveau. Siden hen har der været en nedadgående tendens i verdensøkonomien, som betegnes som værende den alvorligste nedtur siden 2. verdenskrig.
Tilknyttede tekster:

Hvad skjuler Landsstyret?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 28. maj 2009

I mere end fem måneder er jeg blevet holdt hen af det fungerende Landsstyre. Jeg har såmænd blot bedt om at få udleveret bilag på rejser, gaver med videre fra skiftende Landsstyremedlemmer for Udenrigsanliggender. En simpel opgave, men tilsyneladende ikke en opgave, som Landsstyret ønsker at løse. Hvorfor mon ikke? Mit bedste gæt er, at Landsstyret forsøger at skjule noget.

25 landstingsmedlemmer i fremtiden

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 23. maj 2009

Demokraterne har længe talt for, at man skulle ændre på mødeformen i Landstinget, således at der holdes møde hele året. Dette vil medføre, at lovforslag ikke hastes igennem, men at alle forslag bliver behandlet seriøst. Ved at Landstinget holder møde hele året, kan man reducere antallet af Landstingsmedlemmer uden at det resulterer i en uoverkommelig arbejdsbyrde.

Obligatorisk førstehjælp i folkeskolen

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 12. maj 2009

Faktisk taler statistikken sit eget tydelige sprog. I Norge, hvor der undervises i førstehjælp i folkeskolen, overlever 19 procent et hjertestop, der sker væk fra et hospital. I Danmark, hvor der ikke undervises i førstehjælp i folkeskolen, er det kun 5 procent, der overlever samme situation.

Det polske eventyr

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 11. maj 2009

Ethvert eventyr slutter med: ”..og de levede lykkeligt til deres ende.” Det er netop mit ønske for Grønland og det ønske vil kunne opfyldes med et grønlandsk medlemskab af EU.

Vi er det eneste alternativ til Siumut

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 20. april 2009

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at Demokraterne ikke vil indgå et samarbejde med Siumut og årsagen er ligetil. Grønland har brug for reformer på mange områder og Siumut er - om nogen - kendt for deres reformskræk og dermed vil et Landsstyre med Siumut ikke kunne føre Grønland sikkert gennem de udfordringer, som Grønland står overfor.

Luk lortet - fristes man til at sige…

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 21. marts 2009

…men det må man ikke, for det er ikke politisk korrekt i dagens Grønland. KNR, den nationale tv- og radiokanal, lyste for en gangs skyld op i mediebilledet, da de sendte Qanorooq fredag aften d 20. marts 2009. Endelig turde de sætte fokus på, at det virker usandsynligt uklogt at forsøge at opretholde er højt serviceniveau i de bygder og bosteder, hvor der er ned til 3 fastboende.

Nationalt forlig eller nationalt forlis

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 3. marts 2009

Skal Grønland have en finanslov for 2010 som ikke vil bringe Grønlands økonomi nærmere den afgrund den har fast kurs imod, så skal der udskrives valg til Landstinget inden der skal forhandles en ny finanslov på plads. Dette kan gøres ved at udskrive valg til Landstinget dagen efter, at Landsstyreformand Hans Enoksen har hyldet sig selv som ny landsfader den 21. juni 2009, der bekendt er den dag, hvor det nye Selvstyre skal træde i kraft.

Hvad fejler “patienten”?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 23. februar 2009

Det er vist blevet klart for de fleste, at det grønlandske sundhedsvæsen er presset til bristepunktet og at der skal ske ændringer i og omkring fremtidens sundhedsvæsen, så det ikke bliver til et sygdomsvæsen.

2009 - liberaliseringens år

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 3. januar 2009

Vi er for alvor nødt til at se på måden vi lever og bor på. Tvunget af faktorer udefra, bliver vores samfund nødt til at ændre sig hen imod et niveau, hvor man enten selv må betale for sin levevis og de medfølgende udgifter til opretholdelse af livet eller flytte til lokaliteter, hvor man kan leve og bo på en måde, som økonomisk er selvbærende.

Barselsorloven der blev væk

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 25. november 2002

En forlængelse af barselsorloven vil tage presset på dagsinstitutionerne, gavne børn og forældre, men desværre vil det koste samfundet penge. Jeg ser det dog som en investering i vores børn, i os selv og i vores samfund. Det præcise beløb kender jeg ikke, det indrømmer jeg blankt, men jeg mener, at det vil være en bedre investering end Siumuts børnecheck

Højere SU, flere nye kollegier - en investering i fremtiden!

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 7. november 2002

Når man stiller et forslag, der i første omgang vil koste samfundet penge, bliver man altid spurgt, hvor pengene skal komme fra. Mit bud er, at de skal komme fra den pulje, de tidligere landstingspolitikere så let som ingenting fandt til deres egne vederlagsforhøjelser. Havde man tidligere vist samme iver for at løse andre problemer, ville Grønland have været langt fremme i dag

Politik er også for de unge

Marie Fleischer
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 18. oktober 2002

Vi mener ikke, at det er en kvalifikation i sig selv at være ung. Men vi finder det vigtigt, at så mange af samfundets grupperinger er valgt til Landstinget, herunder at der findes unge medlemmer af Landstinget. Det betyder ikke, hvis vi bliver valgt, at vi konstant vil være de unges repræsentanter. Men vi kan ikke løbe fra vores unge alder. Vi er præget af vores tid og vores omgivelser

50 millioner kroner om året på vakant indkvartering

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Søndag d. 29. september 2002

Hvem er så egentlig ansvarlig for boligsituationen i Grønland? Hvem burde have gjort det lettere for private mennesker, private firmaer eller hvem der nu har lyst, til at få bygget boliger? Det er bl.a. Hr. Landstingsmedlem Mogens Kleist, og hvilken løsning kommer han frem med. Skat på vakantboliger, så folk ikke kan "snyde" systemet for husleje

Sprogdebatten er også en social kamp

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. september 2002

Man kunne få den tanke, at de udvalgte er blevet udpeget netop på grund af deres ufarlighed ... På den måde sikrer Siumut-toppen, at de ikke fremkommer med nogle spændende ideer, som skulle true deres magtposition

Et symbol for udvikling

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 2. april 2002

Johan Lund Olsen forsøger med et marxistisk sprogbrug at argumentere for, at etablering af privatskoler i Grønland ikke er ønskeligt. Han underbygger sit standpunkt med en række argumenter, som enten ikke virker tilstrækkeligt underbygget eller er grænsende til det manipulerende