Hvad fejler “patienten”?

Det er vist blevet klart for de fleste, at det grønlandske sundhedsvæsen er presset til bristepunktet og at der skal ske ændringer i og omkring fremtidens sundhedsvæsen, så det ikke bliver til et sygdomsvæsen.

Mandag d. 23. februar 2009
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Det er vist blevet klart for de fleste, at det grønlandske sundhedsvæsen er presset til bristepunktet og at der skal ske ændringer i og omkring fremtidens sundhedsvæsen, så det ikke bliver til et sygdomsvæsen.

Enhver der har set Dr. House i TV ved, at det gælder om at stille den rigtige diagnose. Hvis man betragter det grønlandske sundhedsvæsen som en patient, hvad er så den egentlige diagnose?

Lad os se på symptomerne. Patienten mangler personale, hvilket skyldes dårlige løn- og arbejdsforhold. Behandlingerne her kunne være højere løn, hvilket vil kunne tiltrække flere menneskelige ressourcer, men kigger man i medicinskabet (Landskassen) så er der ikke mange midler at behandle sundhedsvæsnet med. Alternativet er kortere arbejdstid til samme løn, men det bliver der ikke ligefrem behandlet flere patienter af og dermed vil ventelisterne blive længere og længere.

Som tidligere ansat i det grønlandske sundhedsvæsen, så ved jeg af erfaring, at et andet synptom er dårlig ledelse af sundhedsvæsnet og det ses helt fra toppen, hvor landsstyremedlemmet for sundhed sidder og helt ud i de enkelte enheder, hvor driften varetages af personer, som ikke er uddannet til dette. På den måde bliver patienten aldrig helt rask og velfungerende. Behandlingen for symptomet dårlig ledelse er, at udpege personer til posten som landsstyremedlem for sundhed, som her indsigt i området og som har lyst til at varetage dette tunge område. Derudover skal man se på dem der sidder og administrerer området. Det ene landsstyremedlem efter det andet har fejlet og er blevet stillet til ansvar, men hvad med det administrative personale? Her bør der sættes et ekstraordinært fokus og man bør hurtigst muligt få ansat kvalificeret arbejdskraft og lad uddannet personale stå for den daglige drift.

Lad mig komme med et eksempel på fejldrift i det grønlandske sundhedsvæsen. På de offentlige tandklinikker sidder der tandlæger, som skal lægge budgetter og som skal stå for den daglige bogføring. Ingen af disse er man uddannet til under tandlægeuddannelsen og det kan ses på driften. Få dog ansat kompetent personale til dette og frigiv den sundhedsfaglige kompetance til at behandle patienter istedet for at udføre papirarbejde. Simpel ændring, men effektiv. Tillige vil man kunne få behandlet flere patienter og det er vel det sundhedsvæsnets fornemmeste opgave er.

Nu er det altid let at rette kritik mod dem der har påtaget sig opgaven af få sundhedsvæsnet til at fungere, men de er ikke de eneste, som skal ændre indstilling til virkeligheden. Det skal beslutningstagerne og brugerne også. Alle landstingskandidater lover kortere ventelister i diverse valgkampe. Det burde man måske ikke gøre, for det jo tydeligvis at love mere end man kan holde og det er utroværdigt. Man kan jo heller ikke få en patient med dobbelt benbrud til at løbe en 100 meter på under 10 sekunder.

Istedet burde fokus sættes på at få ordnet de administrative forhold, samt få rettet op på ansættelsesvilkårene i sundhedsvæsnet. Får man løst disse, så vil antallet af mulige behandlinger også øges. Men ventelisterne er kommet for at blive og det er et faktum vi som brugere/patienter også bør indse.

Vi brugere bør også se på, hvad vi med rette kan forvente af det offentlige sundhedsvæsen. Alle regner med, at vi kan bliver behandlet for alt og at det kan ske her og nu. Ja, vi skal tilmed kunne få udleveret alskens medicin ganske gratis. Her er det vigtigt at huske, at der ikke er noget der er gratis her i livet, der er bare andre der betaler og så tager man penge andre steder fra. Hvordan tror I det vil blive under Selvstyret? Tro mig, det bliver ikke bedre end det er nu, for pengene bliver færre og færre og så skal der prioriteres benhårdt mellem behandlingerne.

Nu har jeg ud fra de symptomer jeg kan se, forsøgt at få stillet en diagnose og foreslået en behandling. Som alle andre steder, så vil andre “behandlere” komme med andre differentialdiagnoser og andre behandlingsforslag. Nu gælder det bare om at følge patientens symptomer og håber at patienten overlever - så at sige.

God bedring!