Nationalt forlig eller nationalt forlis

Skal Grønland have en finanslov for 2010 som ikke vil bringe Grønlands økonomi nærmere den afgrund den har fast kurs imod, så skal der udskrives valg til Landstinget inden der skal forhandles en ny finanslov på plads. Dette kan gøres ved at udskrive valg til Landstinget dagen efter, at Landsstyreformand Hans Enoksen har hyldet sig selv som ny landsfader den 21. juni 2009, der bekendt er den dag, hvor det nye Selvstyre skal træde i kraft.

Tirsdag d. 3. marts 2009
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Selvstyre, Økonomi.

Landsstyremedlemmet for Finanser, Per Berthelsen fra Siumut, udtaler, at han ønsker et nationalt forlig omkring den kommende finanslov for 2010. En Finanslov som allerede nu ser ud til at blive endnu mindre sammenhængende end den nuværende for 2009. Men er Landsstyremedlemmets ønske ægte eller er det spil for galleriet?

Grønlands økonomi skranter og har brug for nye reformer og en gennemgribende revision af de nuværende tilskud. Det har været tiltrængt i mange år og det har Demokraterne forsøgt at få flere landsstyrekoalitioner til at forstå siden 2003.

Demokraterne vil naturligvis lave sit årlige prioriteringskatalog, så der i hvert fald foreligger én finanslov, hvor der ikke står endnu et historisk stort underskud på bundlinien. Demokraterne vil lave en finanslov, der er i balance og hvor der ikke vil ske en stigning i skatterne, ej heller vil der ske en reduktion i anlægsmidlerne.

Demokraterne har læst Siumuts Landsstyremedlem Per Berthelsen udtalelser, men tillægger ikke udtalelserne den store vægt. Når Landsstyremedlem Per Berthelsen fra Siumut ønsker et nationalt forlig, så mener han blot, at alle skal stemme for det forslag, som han fremlægger, da Siumut aldrig vil give køb på sine mange fejlslagne dispositioner. Siumut er heller ikke interesserede i at få en finanslov i balance, ej heller en finanslov der kan bringe den nuværende inflation ned.

Det tør Siumut ikke i et valgår og det ved Landsstyremedlem for Finanser Per Berthelsen også godt. Hvorfor skulle han ellers bruge ordene nationalt forlig og valgår i samme sætning?På den måde kan et nyt Landsting – forhåbentligt med en kompetent og handlekraftig koalition – starte de reelle finanslovsforhandlinger, som skal bringe Grønlands økonomi på ret kurs.

Sker dette ikke, så frygter Demokraterne, at Landsstyremedlem for Finanser Per Berthelsen fra Siumut, ikke kommer til at opnå et nationalt forlig, men et nationalt forlis.