Hvad skjuler Landsstyret?

I mere end fem måneder er jeg blevet holdt hen af det fungerende Landsstyre. Jeg har såmænd blot bedt om at få udleveret bilag på rejser, gaver med videre fra skiftende Landsstyremedlemmer for Udenrigsanliggender. En simpel opgave, men tilsyneladende ikke en opgave, som Landsstyret ønsker at løse. Hvorfor mon ikke? Mit bedste gæt er, at Landsstyret forsøger at skjule noget.

Torsdag d. 28. maj 2009
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Pressens afsløringer af det massive misbrug af offentlige midler som især ledende Siumuttere har gjort sig skyldige i er måske blot toppen af isbjerget. Fakta er i hvert fald, at det fungerende Landsstyre i øjeblikket tilbageholder oplysninger over for såvel Landstinget som befolkningen. Dermed er vi nødt til at spørge: Hvad skjuler Landsstyret?

I mere end fem måneder er jeg blevet holdt hen af det fungerende Landsstyre. Jeg har såmænd blot bedt om at få udleveret bilag på rejser, gaver med videre fra skiftende Landsstyremedlemmer for Udenrigsanliggender. En simpel opgave, men tilsyneladende ikke en opgave, som Landsstyret ønsker at løse. Hvorfor mon ikke? Mit bedste gæt er, at Landsstyret forsøger at skjule noget.

Landsstyrets gemmeleg stopper dog ikke her. Landsstyret har således endnu ikke offentliggjort det såkaldte revisionsprotokollat, der kort fortalt er en opgørelse af Landskassens regnskaber. Heri kan man se, hvordan Landsstyret har forvaltet den grønlandske økonomi. Tidligere har revisionsprotokollatet været med til at vælte Landsstyremedlemmer. Landsstyret har desværre valgt endnu ikke at offentliggøre det. Hvorfor mon det? Igen er mit bedste gæt, at Landsstyret forsøger at skjule noget.

Jeg vil gerne understrege, at det godt kan være, at jeg tager fejl. Men det virker suspekt, at det fungerende Landsstyre aktivt tilbageholder oplysninger af væsentlig interesse for offentligheden.